Voornaam
populariteitslijsten
-linde
populariteit
verspreiding
Naamstam -linde
Germaanse naamstam. Dit is een van de elementen waarmee vr. namen werden gevormd (vgl. bijv. ook -gond- en -hild-). Er zijn drie verklaringsmogelijkheden. De eerste is `slang', in namen met de symbolische betekenis van het `kennen der geheimen'; Middelnederlands lindeworm `reuzenslang, draak' en linddrake `draak, krokodil'; Oudhoogduits lint `slang'; Middelhoogduits linttrache `draak'; Oudnoors linnr `slang'. Buiten het Germ. zijn vermoedelijk verwant: Lat. lentus `buigzaam, lenig'. De tweede verklaringsmogelijkheid is `linde', metonymisch voor wapens van lindehout, `schild van lindehout'; Oudhoogduits linta, Middelnederlands linde, lende; Oudsaksisch linda, lindia; Fri. line; Angelsaksisch lind, linde, Eng. linden; Oudnoors lind. Als derde verklaringsmogelijkheid geldt het volgende: aangezien de namen met -lind(e) vr. zijn, vond ook associatie plaats met Germ. *linthia-, *lenthia-, Oudhoogduits lindi `zacht, teder', Middelhoogduits linde, Nieuwhoogduits lind, Oudsaksisch lithi; Angelsaksisch lîthe, Eng. lithe `buigzaam, lenig' (ook Ndl. lenig is verwant). Spa. lindo `mooi, keurig' is waarschijnlijk aan het Westgot. ontleend, vgl. weer Lat. lentus. Via het Indogerm. zijn de bij de eerste en derde verklaringsmogelijkheid vermelde vormen zeker verwant. Vgl. ook Oudind. linati `vlijt zich tegen' en Gri. liazein `zich afwenden'.
Naar het overzicht van de naamstammen