Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut januari 2012

Verzonden: 2012-01-06 15:11:50
Jaargang 2, januari 2012

Uitgelicht Volksverhaalonderzoeker Theo Meder: "Bestaat er een universele verhaalgrammatica?"

Dit jaar starten op het Meertens Instituut een aantal projecten met een opvallende gemene deler: ze maken gebruik van de techniek om op een structurele manier onderzoek te doen naar verhalen en liederen. Dit onderzoek valt binnen de e-humanities, een tamelijk nieuwe tak van wetenschap. De onderzoekers hopen dat de computer ze straks veel werk uit handen gaat nemen. Lees verder.

Nieuw in de collectie Het laatste deel van het ‘Wurdboek van de Fryske taal’

“Mei de z is de ein fan dit mânske wurdboek besyld,” luidt de laatste zin op de laatste bladzijde van het laatste deel van het WFT, het ‘Wurdboek van de Fryske taal’ ofwel het Woordenboek der Friese taal. Wat het woord ‘mânsk’ betekent is te vinden in deel 13 uit 1996: fors, stevig gebouwd, groot machtig, sterk. Lees verder

  

Nieuwjaarsgeschenk Meertens Instituut: Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland

Het verschijnsel meertaligheid roept bij veel Nederlanders allerlei opvattingen, oordelen en standpunten op. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken? En is dat altijd zo geweest? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Aan de hand van een aantal stellingen laat Leonie Cornips zien hoe het met meertaligheid in Nederland gesteld is. Het boek verschijnt deze maand bij Amsterdam University Press.

Etymologieën toevoegen op etymologieWiki

In de etymologiebank, die gehost wordt door het Meertens Instituut, is de herkomst van een grote hoeveelheid woorden te vinden. Toch is niet van elk woord een etymologie voorhanden. Daarom is er ook een etymologieWiki ontwikkeld, waarop iedereen volgens het Wikipedia-principe de etymologie van ontbrekende woorden, zoals kijkbuis of luizenleven, kan toevoegen.

Limburgse letteren online

Het Letteren Overleg Limburg, met de Universiteit Maastricht (leerstoel Taalcultuur in Limburg, van Meertens onderzoeker Leonie Cornips) als trekker, kan rekenen op een eenmalige projectsubsidie van € 25.000 euro van de Provincie Limburg voor het project 'Limburgse letteren online'. Met dit project wordt binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DNBL) een 'Limburg-portaal' gerealiseerd. Hoor hier de uitleg van Leonie Cornips op L1.

 

Agenda

10 januari 2012 - mei 2012
Tentoonstelling werk Caroline de Roy n.a.v. publicatie Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland
Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam

31 januari 2012
Promotie Maike Prehn: Vowel quantity and the fortis - lenis distinction in North Low Saxon

Plaats: Agnietenkapel, Amsterdam
Tijd: 14.00 uur

4 februari 2012
Taalkunde in Nederland-dag

Plaats: Utrecht
 

Meertens in de Media

12 december 2011: Hoezo verwart een Chinees de l en de r? Meike Scheffer kocht een souvenir tijdens haar vakantie in Californië. Pas na drie keer begreep ze wat de kassière bedoelde met „is it pleasant?” Waarom halen Chinezen de letters l en r door elkaar, vraagt ze zich af. Bron: NRC Next.

Vraag van de Maand

In mijn jeugd – jaren veertig/vijftig in Dordrecht – noemde ik mijn ene grootmoeder ‘oma’ en de andere ‘opoe’. Ik vraag me nu af of dat verschil regionaal is bepaald dan wel iets te maken heeft met standsverschil? Dr. A. Hoeflaak. Lees hier het antwoord.

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.