Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut oktober 2011

Verzonden: 2011-10-07 11:33:48
Jaargang 2, oktober 2011

Uitgelicht In Limburg spreekt men overal dialect

Per 1 september is Leonie Cornips benoemd tot bijzonder hoogleraar ’Taalcultuur in Limburg’ aan de Universiteit van Maastricht. Doel van deze leerstoel is om de talige en culturele elementen die als typisch Limburgs beschouwd worden in een academische context zichtbaar te maken. Lees meer.

Nieuw in de collectie Archief Alida Edelman-Vlam (1909-1999)

In het Meertens archief bevindt zich een afdeling met meer dan 2000 veldnaamkaarten. Dit zijn detailkaarten van Nederlandse gebieden, waarin vaak met de hand de benamingen voor landschapselementen als weilanden, heuvels en braakliggende terreinen zijn aangegeven. Door een schenking is deze collectie kaarten sinds kort verrijkt met de verzameling die werd aangelegd door Alida Edelman-Vlam.

Stem op jouw favoriete foto

Tot welke 'wij' behoor jij? Dat was de vraag die het Meertens Instituut stelde aan het Nederlandse publiek. Er zijn ongeveer 70 foto's binnengekomen, en de jury heeft tien foto's genomineerd die in aanmerking komen voor de publieksprijs. Tussen 10 en 20 oktober kunt u stemmen op uw favoriete foto via deze link.

 Dialectatlas van het Nederlands

Welke woorden gebruikt men in Nederland zoal om een spijkerbroek aan te duiden? Hoe worden de r, de g en de h in de verschillende delen van ons land uitgesproken? Waar zegt men 'de son in de see sien sakken' en waar niet? Dat is allemaal terug te vinden in Dialectatlas van het Nederlands, een boek dat de regionale variatie van het Nederlands in woorden, klanken, woordvormen, zinnen en namen in kaart brengt.

Straat- of bermmonumentjes

In het septembernummer van Anthropology News wijdt etnoloog Peter Jan Margry een bijdrage aan de betekenis van straat- of bermmonumentjes voor de samenleving. Margry gaat ook in op ethische kwesties die aan de orde zijn bij conservering. Onlangs verscheen zijn boek Grassroots Memorials.

 e-Laboratory Oral Culture opgericht

Op 6 september 2011 is op het Meertens Instituut het e-Laboratory Oral Culture opgericht. Hierin werken drie projecten samen die computational onderzoek gaan doen op het gebied van de orale cultuur, in het bijzonder muziek en verhalen. Er zijn inmiddels acht vacatures uitgeschreven. Meer informatie.
 

Agenda

4 november 2011
Congres Cool, Calm and Collected, The Dutch and their Emotions in Pre-Modern Times, KNHG-najaarscongres 2011

Plaats: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

25 november 2011
Vijfde Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Plaats: Meertens Instituut
Meer informatie

Meertens in de Media

20 september 2011: De taal van het hart. Onder begeleiding van Leonie Cornips is afgelopen zomer voor het eerst kwalitatief veldonderzoek in Limburg gedaan naar de vraag wanneer en waarom Limburgers omschakelen van dialect naar Nederlands en andersom. Bron: Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Lees meer.

3 oktober 2011: Hoe groot is de rol van dialect in de samenleving?
Elke streek heeft een eigen variant op het Nederlands. Het dialect speelt nog altijd grote een rol in de samenleving. Hoe groot die rol is en wie wat, waar nu precies spreekt is te vinden in het boek 'Dialectatlas van het Nederlands.' Bron: DeGids.fm.

Vraag van de maand

Ik moet van school uit zien te vinden waarom 4 oktober werelddierendag is en niet bijvoorbeeld 10 september. Kunt u mij daar een antwoord opgeven? Renske, Almelo

Lees hier het antwoord.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Deel deze nieuwsbrief via:

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.