Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Meertens Nieuwsbrief December 2010

Verzonden: 2010-12-03 13:53:30
Jaargang 1, december 2010

Uitgelicht: Relatiegeschenk: Gelukkig Nieuwjaar!

Het nieuwjaarsgeschenk van het Meertens Instituut staat dit jaar in het teken van de nieuwjaarstradities op het werk. Auteur is Eveline Doelman, etnologe aan het Meertens Instituut. Lees meer.

 

 

Uitgelicht: Kunstproject rondom Amelander dialect

Alweer voor de veertiende keer werd dit jaar de Kunstmaand Ameland georganiseerd. De organisatie had een internationaal gezelschap van kunstenaars bijeengebracht. De Groningse kunstenares Ra van der Hoek maakte een uniek kunstproject waarin het dialect van Ameland centraal stond. Aanleiding voor haar project was het promotieonderzoek van taalwetenschapper Mathilde Jansen, uitgevoerd aan het Meertens Instituut. Lees meer.

Nieuw in de collectie: Miljoenste Prisma-woordenboek Nederlands

“Is het leelick / is het schoon / zulck een werck heeft zulcken loon” staat er op het ingeplakte vel voorin een exemplaar van het Prisma-woordenboek Nederlands. Het woordenboek is van de hand van Prof. Dr. A. Weijnen en aan hem werd in 1962 dit miljoenste exemplaar – met hulde – aangeboden door de Directie van Uitgeverij Het Spectrum. Lees meer.

 

Lancering Databank Beschermheiligen

Het Meertens Instituut lanceerde op 2 december de databank Beschermheiligen. Deze databank bevat gegevens over de verering van heiligen in Nederland en Vlaanderen. Deze heiligen worden ingeroepen om mensen, dieren of gewassen te beschermen tegen of te genezen van ziekten en ter voorkoming van slecht weer.

 

Etymologiebank online

Op een nieuwe site van het Meertens Instituut is van Nederlandse woorden de herkomst terug te vinden. De site etymologiebank.nl is in november 2010 gelanceerd, met 20 etymologische woordenboeken.

Aantal respondenten Meertens Panel verdubbeld

Sinds de lancering van het nieuwe Meertens Panel, afgelopen voorjaar, is het aantal respondenten meer dan verdubbeld. In april stonden er nog zo'n 2400 panelleden ingeschreven, nu zijn het er 5148. Zie ook de vraag van de maand. 

Agenda

4 december 2010
Lezing John Helsloot: Herinneringen aan decemberfeesten in Gelderland tijdens de opening van de tentoonstelling 'Gelderse verhalen op reis'
plaats: Nederlands Openluchtmuseum
tijd: 10.00 - 12.30 uur
 
10 december 2010
Lezing Hans Bennis: Over de verbuiging van het adjectief tijdens het Hommage-colloquium voor Georges de Schutter
plaats: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent
tijd: 9.30 - 18.00 uur
 
10 december 2010
Beschouwing door Herman Roodenburg tijdens bijeenkomst Het Brein in Beeld
plaats: Bungehuis, zaal 1.01, UvA, Amsterdam
tijd: 13.30 ‐ 17.00 uur
 

Meertens in de Media


23 november 2010: Rode en groene volgorde op Taal en Tongval colloquium. Hans Bennis en Ben Hermans doen verslag voor Tekstblog van het onlangs gehouden colloquium.


19 november 2010: Een feestelijke samenzwering. Hij bestudeert de historische ontwikkeling van de feestcultuur in Nederland en de manier waarop wij Nederlanders hiermee omgaan. En dus bestudeert John Helsloot van het Meertens Instituut ook het Sinterklaasfeest. Bron: Haarlems Dagblad.


November 2010: Regionale identiteit, lokale beleving van wie we zijn. De regio wint aan belang in een globaliserende wereld. Mensen voelen zich meer verbonden met het lokale en regionale, dan met het nationale of zelfs supranationale. Op zoek naar ‘het eigene’. Artikel voor idee, tijdschrift van het kenniscentrum D66, door Leonie Cornips en Irene Stengs.

Vraag van de Maand

Kan ik ook deelnemen aan onderzoeken van het Meertens Instituut? Mw. E.I te Meppel.

Lees hier het antwoord.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.