Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Meertens Nieuwsbrief November 2010

Verzonden: 2010-11-05 10:51:59
Jaargang 1, november 2010

Uitgelicht Dialectrenaissance, 10 jaar later

Tijdens de Oktober Kennismaand gaf Marc van Oostendorp een lezing aan de Fryske Akademy. Daarin blikte hij terug op tien jaar dialectrenaissance. Een verschijnsel dat destijds de aandacht trok van een groep taalkundigen. Waren Rowwen Hèze en Skik de voorbode van een cultuurwenteling? Niet eerder werd het dialect zo groots ingezet voor culturele uitingen. Lees meer

 

Nieuw in de collectie Katknuppelaars en keivreters: aquarellen door Jan Woldring

In Eijgelshoven wonen de billenkletsers en de strooplikkers komen uit Axel. De kunstenaar Jan Woldring gaf de dorpsbewoners een gezicht op meer dan 200 kleurrijke aquarellen, die zijn opgenomen in het archief van het Meertens Instituut. Woldring wist op geestige wijze locofaulismen uit te beelden, schimpnamen die betrekking hebben op de inwoners van Nederlandse steden of dorpen. Lees meer

Voelbaar verlies

Mariet Ewalts is afgelopen jaar afgestudeerd aan de Kunst-academie van Den Haag. Een van haar afstudeeronderwerpen betrof de geschiedenis van voornamen in De Nederlanden. Bij haar onderzoek naar voornamen heeft ze gebruik gemaakt van de voornamenbank van het Meertens Instituut. Dit heeft geleid tot een project met de naam 'Voelbaar Verlies'. Momenteel hangt een klein deel van dit werk in Gallery Wall's in Amsterdam.

De revival van de pelgrimage

2010 is voor het bedevaartsoord Santiago de Compostela een Heilig Jaar. Talrijke Europeanen stappen of fietsen er jaarlijks heen. Maar wat zijn hun beweegredenen? Peter Jan Margry geeft in Antwerpen een lezing over de individuele en collectieve betekenis van pelgrimeren. Zie de agenda.

 

 

11 november: Sint-Maarten 

Op 11 november is het weer zover: kinderen trekken met lampionnen langs de deuren en zingen liedjes in ruil voor snoep. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? En welke liederen werden er vroeger gezongen? Lees er alles over in de feestenbank.

Agenda

13 november 2010
Lezing Mathilde Jansen: Hollandse invloeden op Ameland
tijdens de workshop Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland
plaats: Universiteit Leiden
tijd: 10.30 - 11.00 uur

18 november 2010
Lezing Mathilde Jansen: Taalverandering op Ameland
plaats: De Piraat, Nes, Ameland
aanvangstijd: 20.00 uur

25 november 2010
UCSIA-lezing: De revival van de pelgrimage
plaats: Universiteit Antwerpen
tijd: 20.00 - 22.00 uur
Meer informatie

30 november 2010
Afsluitend colloquium Internationaal NWO-project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition?
plaats: Meertens Instituut, Symposiumzaal
tijd: 14.30 - 17.00 uur
Meer informatie

Meertens in de Media

5 oktober 2010: Zoekmachine Peter van Kranenburg op radio
Peter van Kranenburg legt in het VARA-programma DeGids.fm. de werking uit van de zoekmachine die hij ontwikkelde om overeenkomsten te vinden tussen melodieën van liederen.

23 oktober 2010: Devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren
In Kruispunt Radio is er aandacht voor Mariadevotie, in het bijzonder voor de gebedsdag ter ere van Maria 'Vrouwe van alle Volkeren' in het Duitse Keulen. Een gesprek met onderzoeker Peter Jan Margry.

Vraag van de maand

Wanneer kwam Sinterklaas voor het eerst met de stoomboot in Nederland aan? En wanneer hield hij zijn eerste intocht? Dhr. W.I., Den Haag

Lees hier het antwoord

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

 

 
 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.