Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut januari 2016

Verzonden: 2016-01-08 13:37:48
Jaargang 6, januari 2016

Uitgelicht Etnolecten in heden en verleden

In het nieuwjaarsboekje Wijdvertakte wortels vertelt Frans Hinskens ons alles over etnolecten: taalvariëteiten die van oorsprong gesproken worden door een bepaalde etnische groep, zoals Indisch Nederlands, Surinaams Nederlands, Marokkaans Nederlands. Lees verder en maak kans op een exemplaar van het boek.


Nieuw in de collectie Het nieuwe jaar in levensboeken


Het project 'Levensboeken' is één van de activiteiten van de vrijwilligersorganisatie Humanitas. In dit project worden ouderen die hun levensverhaal willen optekenen gekoppeld aan een vrijwilliger. De boeken geven een uniek beeld van het dagelijks leven in vroeger tijden. Vandaar dat de boeken sinds enige jaren bewaard worden in de archieven van het Meertens Instituut. Lees verder.


In memoriam Prof. Dr. Ruth-E. Mohrmann

Op 29 december jl. is op zeventigjarige leeftijd professor Ruth-E. Mohrmann overleden. Zij bekleedde sinds begin jaren negentig, als opvolgster van professor Günter Wiegelmann, de leerstoel Volkskunde/Europäische Ethnologie aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Lees verder

  

Zomercursus Limburgse identiteit aan Universiteit Maastricht

Leonie Cornips en Lotte Thissen geven van 8 augustus t/m 19 augustus 2016 een cursus over Limburgse identiteit aan de Universiteit Maastricht. Tijdens de cursus zullen cursisten meer te weten komen over het verschijnsel ‘Limburgse identiteit’. De cursus is toegankelijk voor iedereen met interesse in het onderwerp. Meer informatie.


Nieuw nummer e-zine Vertelcultuur verschenen

Het tweede nummer van jaargang twee (2015) van e-zine Vertelcultuur is nu te downloaden. Naast een inleiding van Theo Meder waarin hij onder meer ingaat op zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar, is dit nummer vooral een podium voor stagiaires van het Meertens Instituut. Hun bijdragen gaan over humor in Nederland in de Tweede Wereldoorlog, de ontwikkelingen in de sagen rond doctor Faustus, de volksverhalen van Dam Jaarsma en hoe de sagenroute door Arnhem is ontstaan.

Stageplaatsen ten behoeve van de verwerking van dialectwoordenboeken

Er zijn weer stageplaatsen ten behoeve van de verwerking van dialectwoordenboeken beschikbaar. Zie het overzicht van alle stageplekken op het Meertens Instituut.

Agenda

Tot 1 juli 2016
Tentoonstelling What's in a name

Plaats: Meertens Instituut

19 januari 2016
Docentendag Nederlands

Plaats: Radboud Universiteit Nijmegen

6 februari 2016
De grote Taaldag 2016

Plaats: Utrecht

17 maart t/m 19 maart 2016
Workshop Dealing with bad data in linguistic theory

Plaats: Meertens Instituut

25 april t/m 26 april 2016
Symposium Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond

Plaats: Maastricht University

Meertens in de Media

19 december 2015: Wijdvertakte wortels.
Frans Hinskens was te gast bij de Taalstaat en sprak daar over zijn zojuist verschenen boek Wijdvertakte wortels. Luister terug via Radio1.

28 december 2015: Ontheemde talen.
"Taal is niet het bezit van een land maar van sprekers en de betekenissen die ze uitdrukken in verschillende situaties. Die sprekers kunnen woorden en andere talige bouwstenen eindeloos met elkaar combineren." Column van Leonie Cornips in Dagblad de Limburger.


Vraag van de Maand

Ik heb een dagboek en wil het graag overdragen aan het Nederlands Dagboekarchief. Hoe gaat dit in zijn werk?

Het Nederlands Dagboekarchief geeft antwoord.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Volg ons via Twitter, LinkedIn, Instagram en/of Facebook, deel deze brief via

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.