Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut juni 2015

Verzonden: 2015-06-05 15:31:57
Jaargang 5, juni 2015

Uitgelicht Dialectwoorden in een nieuw digitaal jasje

Op 16 juni lanceert het Meertens Instituut een nieuwe databank: de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND). Het doel van de eWND is om zoveel mogelijk dialectwoordenboeken digitaal beschikbaar en doorzoekbaar te maken. Zowel taalkundigen als taalliefhebbers kunnen straks alle belangrijke Nederlandse dialectwoordenboeken op één centraal punt raadplegen. Lees verder.

Nieuw in de collectie dossiers Fostedina en Koningslied

Onlangs zijn twee kleinere collecties overgedragen aan het archief van het Meertens Instituut. In beide gevallen gaat het om documentatief materiaal met een koninklijk tintje. Het dossier Fostedina is de neerslag van een literatuuronderzoek naar de herkomst van het in Nederland vrij onbekende volksverhaal over een Friese prinses van eeuwen geleden. Het Koningslied-dossier is een verslag van de mediastorm die opstak over het lied ter ere van de kroning van Willem-Alexander in 2013. Lees verder.

Maak deel uit van de fototentoonstelling 'Dat heel Holland Limburgs lult'

In 2015 bestaat de populaire band Rowwen Hèze dertig jaar. Een mooi moment om aandacht te besteden aan de liedteksten van deze grote band uit Limburg. Welke liedtekst van Rowwen Hèze betekent het meest voor jou? Stuur een foto in van jezelf waarop je je favoriete liedtekst van Rowwen Hèze leesbaar vasthoudt en maak deel uit van de fototentoonstelling op het Meertens Instituut te Amsterdam. Lees verder.

Oprichting Europese koepel van Dagboekarchieven

Vandaag komen in Amsterdam vertegenwoordigers van zeven Europese dagboek- en lifewriting archieven en projecten bijeen om een Europese koepelorganisatie op te richten: The European Diary Archives. Initiatiefnemer is het Nederlands Dagboekarchief dat als aparte stichting in het Meertens Instituut is ondergebracht. Lees verder.

Een woord uit elk jaar

In de Jaarwoordenzoeker kunt u een jaartal intikken, waarna u te zien krijgt welk woord of welke uitdrukking in dat jaar is geboren. Als u klikt op "Nog meer woorden" worden andere woorden getoond die in datzelfde jaar voor het eerst zijn vermeld. De Jaarwoordenzoeker is samengesteld door Nicoline van der Sijs in samenwerking met het Genootschap Onze Taal. Lees verder.

De Werelden van K.C. Peeters deel II

De lezers van Voskuils Het Bureau kennen K.C. Peeters (Staaf Pieters in de reeks) als de daadkrachtige maar ook enigszins dictatoriale Vlaamse counterpart van Maarten Koning, met wie het voor de Nederlanders kwaad kersen eten was. Door dit boek ontstaat een genuanceerder beeld over de verhouding tussen Voskuil en K.C. Peeters. Lees de recensie van Albert van der Zeijden over het boek De Werelden van K.C. Peeters deel II  met vele nog onbekende brieven van Voskuil aan Peeters.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 is verschenen. Een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2014 is te vinden in een aantrekkelijk vormgegeven folder (pdf). De overige feiten van het afgelopen jaar zijn via deze link te vinden.

 

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij om een vertaling van een whatsapp-bericht in fatsoenlijk Nederlands. Hans Bennis heeft J. Eland en H. de Vaan als winnaars van een exemplaar van het boek Korterlands geselecteerd.

Agenda

18 mei - 15 juni 2015
Tentoonstelling INSLAG: Een combinatie van hedendaagse kunst, ambacht en cultuurhistorie.

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam

7 juni 2015
Cultuurcafé Plat kalle en Hollusj moele, met een bijdrage van Leonie Cornips

Plaats: Elsmuseum, Wolfeinde 4C, Beek

17 juni - 23 september 2015
Tentoonstelling 'Nederlandsheid': Nederland als inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars.

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam

18 juni 2015
Zwart Beraad, erfenis en actualiteit van een politieke beweging

Plaats: Imagine IC, Amsterdam

Meertens in de Media

16 mei 2015: Rowwen Hèze digitaal. Leonie Cornips besteedt in haar column aandacht aan het Limburgportaal waar  een bloemlezing te vinden is van de liedteksten van de Limburgse band Rowwen Hèze.

1 juni 2015: Nederlands heeft best veel invloed op Frans (gehad). Fauteuil, boulevard, bourse, loterie en framboise zijn maar enkele van de ruim vijfhonderd Nederlandse leenwoorden die in de Franse taal terecht zijn gekomen. Nicoline van der Sijs licht toe hoe dit zo is gekomen op radio1.be.

Vrijwilligers gezocht

Eind augustus 2014 zijn vrijwilligers gestart met het overtikken van historische kranten uit de 17e eeuw. Dankzij hun noeste inspanning is nu al 45% van de 46.031 artikelen overgetikt. We zijn aanbeland in 1675, deze kranten zijn grotendeels geschreven in het ‘gewone’ schrift. Mochten er vrijwilligers zijn die alsnog willen meedoen, dan zijn zij van harte welkom.

Vraag van de maand

Waar komt de term 'zwart werken' vandaan?

Het antwoord wordt gegeven door Nicoline van der Sijs.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Volg ons verder via Twitter, Linkedin, Instagram en/of Facebook, deel deze brief via

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.