Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut februari 2015

Verzonden: 2015-02-06 13:40:13
Jaargang 5, februari 2015

Uitgelicht Tweetalige kinderen in Limburg niet belast door dialect

Een jaar geleden startte aan de Universiteit van Maastricht en het Meertens Instituut een kortlopend onderzoek onder tweetalige dialect-Nederlandssprekende kinderen in Limburg. Nu een jaar later zijn er al verrassende resultaten. Kinderen die veel Limburgse dialectwoorden gebruiken, lijken daar geen hinder van te ondervinden. Hun Nederlandse woordenschat wordt er niet door benadeeld. Lees verder.

Nieuw in de collectie Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland

In acht ladekasten op het Meertens Instituut bevindt zich een schat aan informatie waar tot nu toe weinig mensen weet van hadden. Het betreft de documentatie van het BiN-project (Bedevaartplaatsen in Nederland). Voorheen waren deze 1280 dossiers voor buitenstaanders slecht toegankelijk omdat de beschrijving ontbrak. Vanaf nu is de complete beschrijving van de collectie te vinden op de website van het Meertens Instituut. Lees verder.

 

Gehonoreerd: TRANSCRIPTIE-APP voor cyrillisch schrift

Door een bijdrage van NWO kunnen het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit de TRANSCRIPTIE-APP ontwikkelen voor het cyrillisch schrift. Deze webgebaseerde app kan namen uit het cyrillische schrift automatisch omzetten naar de Nederlandse spelling, ook als de intermediair het Engels is, en geeft adviezen en achtergrondinformatie over de te gebruiken spelling voor Oost-Europese namen. Lees verder.


Te verschijnen: Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (vol. 1 & 2)

Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of Dutch. Op 17 februari 2015 verschijnen de eerste twee delen over werkwoorden en zinnen, geschreven in samenwerking met Norbert Corver en Riet Vos.

Digitale data: SOA en ASO

De Werkgroep Frequentieonderzoek van het Nederlands en het Meertens Instituut voerden in de jaren 70 een onderzoek uit naar de ‘gesproken taal’, het Sociolinguïstisch Onderzoek Amsterdam (SOA). In 1993 volgde een tweede onderzoek, het Amsterdams Sociolinguïstisch Onderzoek (ASO). Recent zijn de bandopnames en de bijbehorende documentatie gedigitaliseerd door het Meertens Instituut. Lees verder.

Op de huid. Over vestimentaire kwesties

Er is een themanummer verschenen van het tijdschrift Volkskunde. Tijdschrift voor de cultuur van het alledagse leven met de titel Op de huid. Over vestimentaire kwesties. Sophie Elpers, postdoc aan het Meertens Instituut, zat in de redactie. Lees verder.

Agenda

7 februari 2015
TIN-dag / Grote Taaldag 2015
Plaats: Drift 21 en 25 te Utrecht

25 februari 2015
Boekpresentatie 'Vuil vel. Veertig Vlaamse volkssprookjes' met lezing van Theo Meder
Plaats: Antwerpen, België

13 maart 2015
Kick-off CLARIAH
Plaats: Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

Meertens in de Media

24 januari 2015: Erdbrug en ‘Si tard’.
Waar komen Limburgse plaatsnamen vandaan? En Karel de Grote als uitvinder van Sittard. Een column van Leonie Cornips in Dagblad de Limburger.

31 januari 2015: Oude wegen, nieuwe pelgrims. Pelgrimages zijn populairder dan ooit. Jaarlijks lopen alleen al naar Santiago de Compostella zo’n tweehonderdduizend pelgrims. Juist het afkalven van de kerken heeft de pelgrimage goed gedaan, betoogt onderzoeker Peter Jan Margry in het januarinummer van Volzin.

Vraag van de Maand

Op diverse schilderijen in het Rijksmuseum viel het ons op dat de ringen aan de wijsvinger of aan de pink gedragen werden. Was dat gebruikelijk en wanneer en waarom is dit de ringvinger geworden?

Marianne van Zuijlen geeft antwoord.
 

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Social Media

Nieuw! Het Meertens Instituut is sinds kort ook actief op Instragram.

 

 

Volg ons verder via Twitter, Linkedin en/of Facebook, deel deze brief via

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.