Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut maart 2014

Verzonden: 2014-03-07 15:16:57
Jaargang 4, maart 2014

Uitgelicht Nieuwe mogelijkheden voor historisch taalkundig onderzoek

Op donderdag 27 maart spreekt Nicoline van der Sijs haar inaugurele rede uit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, getiteld: De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen. Samen met ons blikt ze alvast vooruit op de mogelijkheden, maar ook de moeilijkheden die er nog zijn in het digitale onderzoek. Lees verder.

Nieuw in de collectie Archief van Radio Volkskundig Bureau

Vorig jaar is de subsidie aan de Muziekbibliotheek van de Omroep in Hilversum gestopt. Een klein deel van de collectie is geschonken aan het Meertens Instituut. Het betreft het archief van het Radio Volkskundig Bureau (RVB). Lees verder.


Nieuw onderzoek van start naar voordelen van meertaligheid

Hebben Nederlands-Limburgse tweetalige kinderen een cognitief voordeel van hun meertaligheid? Die vraag wordt beantwoord in een nieuw onderzoeksproject van de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut. Lees verder.

Informanten Waterland gezocht

De dialecten van het Waterland (bij Amsterdam) zijn in het verleden goed onderzocht, maar sinds de jaren veertig is er nog maar weinig aan gedaan. Het Meertens Instituut in Amsterdam wil de komende tijd zijn aandacht richten op die dialecten, en zoekt nog mensen (liefst geboren in het Waterland én daar nog altijd woonachtig) die kunnen helpen. Lees verder.

 

Met Jo Daan naar Dinnersize

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de collectie Nederlands in Amerika. De veldwerkopnames van Jo Daan zijn gedigitaliseerd en via de website beschikbaar. Jan Noordegraaf vond een geluidsfragment met de curieuze plaatsnaam 'Dinnersize' tussen de opnames en herkende daarin een verloren gewaand geluidsfragment. Een fragment van een persoon die herhaaldelijk de 'grens tussen feit en fictie' overschreed als het ging over het onderzoek naar het Leeg Duits. Lees hier het volledige artikel van Jan Noordegraaf in Trefwoord.

Wereldverteldag

Op donderdag 20 maart 2014 is het wereldwijd Wereldverteldag. Verhalenvertellers, zowel amateurs als professionals, vertellen op 20 maart hun verhalen in scholen, bejaardentehuizen of elders in stad of dorp. Theo Meder, onderzoeker aan het Meertens Instituut,  zal op deze dag ieder half uur naar een nieuw monster- of drakenverhaal verwijzen op Twitter en Facebook. Lees verder.

Samenwerking instituten KNAW

Zoals uit diverse berichten in de media van vrijdag 14 februari 2014 bekend is geworden, heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het voornemen om een aantal geesteswetenschappelijke instituten te huisvesten in het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Via deze link kunt u de reactie van het Meertens Instituut lezen op dit voornemen.

 Vacature Redacteur Taalportaal (tijdelijk, ca. 0.6 fte)

Binnen het project Taalportaal is men op zoek naar een redacteur. De redacteur zal Engelse wetenschappelijke teksten redigeren en corrigeren, en hun consistentie, compleetheid en onderlinge samenhang controleren. Meer informatie.

Agenda

9 maart 2014
Column van Leonie Cornips in Salon Remunj

Plaats: TheaterHotel De Oranjerie, Roermond

19 maart 2014
Wederopbouw, lezing door Sophie Elpers

Plaats: Wibautstraat 2-4, Amsterdam

27 maart 2014
Oratie Prof.dr. Nicoline van der Sijs
, hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld
Plaats: Aula, Radboud Universiteit, Nijmegen

28 maart 2014
Sociolinguistics Circle

Plaats: Universiteit Groningen

3 april 2014
Oratie Prof.dr. Peter Jan Margry
, hoogleraar Europese Etnologie (UvA)
Plaats: Lutherse kerk aan het Spui (aula), Amsterdam

Meertens in de Media

februari 2014: ‘Niet álles op zijn kop door opkomst Big data’.
"Hij was trots op zijn KB-toegangspas en zijn kamer te midden van miljoenen boeken. Maar hij kwam voor de data. Of, liever nog, voor de mensen die hun vak maken van het werken met data." Interview met Marc van Oostendorp in E-data & Research (pdf).

15 februari 2014: de Taalstaat met Nicoline van der Sijs. De Kaartenbank van het Meertens Instituut biedt van alles: kaarten waarop de verspreiding van het woord 'hem' staat, een kaart met de belangrijkste klankgrenzen in ons land, een zingende kaart met liedteksten enzovoorts. Nicoline van der Sijs vertelt erover op Radio 1.

21 februari 2014: In het blog de Taalpassie van Milfje deze keer een interview met taalkundige Ton van der Wouden.
 

Vraag van de Maand

Wat is het oudste Nederlandse lied? Lees hier het antwoord, gegeven door Louis Grijp.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Volg ons via Twitter en/of Facebook, deel deze brief via

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.