Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut januari 2014

Verzonden: 2014-01-10 13:46:22
Jaargang 4, januari 2014

Uitgelicht Talige en culturele variatie in kaart gebracht

Het Meertens Instituut kent een lange traditie van het in kaart brengen van talige en culturele variatie in het Nederlandse taalgebied. Dit jaar staat het nieuwjaarsboekje, De Kaartenbank. Over taal en cultuur, in het teken van die traditie, die zelfs de aanleiding vormde voor de oprichting van het Meertens Instituut. Lees verder.

Nieuw in de collectie Boeken over Nederland

Het verzamelgebied ‘Nederland’ is al sinds jaar en dag een belangrijk verzamelgebied geweest voor de bibliotheek van het Meertens Instituut. Dat kan ook niet anders voor een instituut dat zich in brede zin richt op onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Maar in de afgelopen maanden heeft de aanwinstenkast aanzienlijk meer rood-wit-blauw-getinte boeken getoond. Dat heeft alles te maken met een nieuw onderzoeksproject van het Meertens Instituut: ‘Nederlandsheid’. Lees verder.

Syntax of Dutch. Adpositions and Adpositional Phrases

Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en in de toekomst via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of Dutch. Recent verscheen het vierde deel, dat handelt over voorzetsels en voorzetselgroepen.

Projectvoorstel COMPARE gehonoreerd

De KNAW heeft het voorstel voor het project COMPARE gehonoreerd als een van de Public-Private KNAW-Projects in the areas of Digital Humanities and Creative Industry. In het project staat het herkennen en ordenen van plattegronden van wederopbouwboerderijen met behulp van innovatieve patroonherkenningssoftware, digital image processing en visualisatietechnieken centraal. Lees verder.

Van kikvors tot droomprins. De wording van het sprookje

Sprookjes zijn springlevend. Ze worden mondeling naverteld, (voor)gelezen en uitgebeeld, voor en door kinderen en volwassenen. Van Kikvors tot Droomprins belicht vanuit moderne wetenschappelijke inzichten ontstaansgeschiedenis, receptie en voortbestaan van het sprookje. Met kikkersprongen door de historie.

 

Statenvertaling van 1657 door vrijwilligers gedigitaliseerd

Vanaf heden is de transcriptie van de Statenvertaling van 1657 voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat laat prof. dr. Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut Amsterdam/Radboud Universiteit Nijmegen) weten. De uitgave is tot stand gebracht door een team van vrijwillige medewerkers. Lees verder

 

Agenda

11 januari 2014
Lezingenmiddag over taal en identiteit

Plaats: Leeuwarden.

15 januari 2014
Engelstalige publiekslezing Marc van Oostendorp in de KB 'On Passing Time'

Plaats: Aula, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

23 januari 2014
Kenniscafé Almere over taal

Plaats: NieuwsCafé in de nieuwe bibliotheek te Almere, Stadhuisplein 101

24 januari 2014
Promotie Sophie Elpers: Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Plaats: UvA, Lutherse Kerk

Meertens in de Media

13 december 2013: Dutch holiday trickster, Zwarte Piet, helps reignite culture war over racial symbolism. Artikel in the National Post met medewerking van Peter Jan Margry. 

21 december 2013: Variaties op een grote boze wolf. Verschillende varianten van sprookjesverhalen stammen mogelijk af van één oersprookje. De stamboom van Roodkapje heeft drie grote vertakkingen. Artikel in NRC Handelsblad, met een bijdrage van volksverhalenonderzoeker Theo Meder.

27 december 2013: De nieuwe kleren van het Nederlands. Taal was tot voor kort zoiets als het weer. Je kon net zo gezellig mopperen over hoe we tegenwoordig geen echte winters meer hebben als over hoe de jeugd niet meer spellen kan. Aan het ene viel net zo min wat te veranderen als aan het andere, en bovendien wist je zeker dat je gesprekspartner jouw sombere visie zou delen. Opiniestuk van Marc van Oostendorp in Trouw, de Verdieping.

Vraag van de Maand

Wat is er gebeurd met de kabouterkaart waarover in het eerste deel van het Bureau wordt gesproken? Lees hier het antwoord.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Volg ons via Twitter en/of Facebook, deel deze brief via

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.