Esch (Haaren, Noord-Brabant)

opname 1 (00:49:17) Es:

opnamedatum: 21-11-1967

onderwerp: paarden; politie; benaming van kippen; varkens; telefoon; hulp veearts; veevoer
veeteelt; lokale geschiedenis; werk; dialect(en)
hooien; dorsen; vee
Es en omgeving
op de boerderij; grondkwaliteit; herverkaveling

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: