Willemstad (Moerdijk, Noord-Brabant)

opname 1 (00:44:40) Willemsstad:

opnamedatum: 14-05-1968

onderwerp: oud-papierverkoop; bejaardensocieteit; oorlog; vlas
lokale geschiedenis; landbouw; dialect(en); familie
watersnood, brand kerk

informanten: man, 1908, koster van de N.H. Kerk
man, 1901, veehouder
man, 1893, landarbeider; controleur bij de bedrijfskar

originele documentatie: