Middelburg (Middelburg, Zeeland)

opname 1 (00:23:37) Middelburg:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: het reizen per trein; rijlessenwoningen
dialect(en); lokale geschiedenis; veeteelt
bijgeloof
dialect van middelburg in de omgeving
scholen; bombardement; terugkeer na de bevrijding

informanten: man; vrou, 1910, beroep onbekend
man, 1928, autobedrijf
vrouw, 1905, nu huisvrouw; >14 jaar winkelbediende;

transcriptie: download
originele documentatie: