Nieuw-Schoonebeek (Emmen, Drenthe)

opname 1 (00:18:13) Nieuw-Schoonebeek:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: dialect(en); landbouw; veeteelt; werktuig(en); feest, ritueel, evenement; familie
Oudejaarsgebruiken niet veel; St.Maarten toen nopg niet; Palmpasen vroeger en nu; Pinksterbruid: meisje wordt als bruid aangekleed door vriendinnen en gesluierd langs de huizen gebracht. Men moet raden wie het is en geeft de kinderen een fooi
rogge en haver verbouwen; maaien met machines; vroeger met de zeis; achter de machine een binder en een weller; schoven werden in ‘gasten' gezet en ; na het melken
gaffel (waaier om het kaf en het koren te scheiden); dorsvlegel (kloeppel) ; zeis; hooivork; tweel; weesboom
uitspraak van ‘tien' en ‘vier'
vroeger meer bos en veen; nu is dat allemaal afgegraven; vroeger in woningen geen fornuis of kachel; moeder van informant kon nog met spinnewiel overweg; in de oorlog werd het spinnewiel nog wel gebruikt
trouwen over de grens niet zo veel; Schoonvader van informant komt wel uit Ruetenbroek

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie:
opname 2 (00:18:09) Nieuw Schonenbeek:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: landbouw; feest, ritueel, evenement; werktuig(en)
Sint Maarten, Palmpasen, Pinksterbruid
vroeger met de hand gemaaid, nu met machines

informanten: vrouw, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: