Nieuw-Amsterdam (Emmen, Drenthe)

opname 1 (00:12:51) Nieuw Amsterdam:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: landbouw; lokale geschiedenis; werktuig(en)
Palmpasen doet men nu niet meer, vroeger wel; Paasvuren, wie heeft het grootste paasvuur; St Maarten doet men niet aan;
aardappelbouw belangrijkste voor veenkoloniale boer; nu ook meer weiland, minder aardappelbouw; meer tarwe dan rogge vanwege grotere toeslag op tarwe; wateroverlast door hoger waterpeil; tuinbouw door uit Westland afkomstige tuinders;
machinale aardappeloogst

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: