Lheebroek (Westerveld, Drenthe)

opname 1 (00:31:51) Leebroek, Eemster:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: maaien en verhuren hooiland; stroomland (goed te maaien) is goedkoper ; mestland maait moeilijk en is duurder; ophooien: liggen-spreiden-hooien-harken, in oppers schuiven; oppers moesten naar hogere (droge) plaatsen gebracht worden; vervoer hooi per wagens; optasten van het hooi op de wagen; wie hielpen mee met hooiladen; eten op het land (‘proemkrussel' ); karnemelk drinken; tegenwoordig machinaal hooien; welke werktuigen toen ; weersomstandigeheden tijdens hooien; rogge verbouwen begon soms maar week na hooien; hooien en start roggeseizoen soms overlappend ; tijd dat de boermarke besloot wanneer met maaien te beginnen is voorbij; minder zwaar om te hooien dan in de akkerbouw te werken; van wat op het land bleef liggen werd geraapt (‘schutbossies' );

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie:
opname 2 (00:25:01) Leebroek, Eemster:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: vervolg cd M.0043.1; leggen van hooi moeilijker dan van rogge; inhalen van rogge en haver; rogge thuis op balken leggen was vakwerk; hele roggebouw kwam op de balken; was de bouw binnen,dan balken scheren; zaaien rond 23 september voor de Dwingeldermarkt; op en onder de zesse (tussen 6 uur ‘s ochtends en 6 uur ‘s avonds) ; aardappeloogst voor Roldermarkt 2e maandag in oktober; over het dorsen, zaairogge werd als eerste gedorst; hoeveel garven een legge was, hing van breedte van de deel af; Dakstro werd ‘gekleept' , was niet het grofste en niet het fijnste stro; dorsen ging met maximaal vier man; techniek van het slaan van de rogge (over de schouder); met de ‘wande' of ‘wiende' werd de rogge schoongemaakt; dorsen na regen moeilijker dan na droog weer; eerste rogge voor het vetmesten van het varken; dorsen ging met de rosmolen (met een paard) bij grotere boeren; gebruik van handkrachtmachine

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie:
opname 3 (00:46:36) Leebroek:

opnamedatum: 02-06-1967

onderwerp: slachten van vee thuis; bereiding van het vlees; vroeger niets te beleven op dorp en mensen reisden ook niet veel ; ‘snikke' (trekschuit) onderhield verbindingen; wie trouwkostuum dorge bij niet-officiele gelegenheden had niet veel geld; sociale controle hoog; armenzorg ;

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: