Havelte (Westerveld, Drenthe)

opname 1 (00:24:24) Havelte:

opnamedatum: 02-06-1967

onderwerp: huisslacht; bakken in de oven (‘noamt'); kinderen helpen met koeien op land; eten van opbrengst bedrijf ipv inkopen; over soort toffees (‘kakkeien'); kinderen aten staand bij tafel; personalia: op 12e gaan werken, eerst bij ouders later bij anderen; hooien; handmatig maaien ; verloop werkdag op land; turfwinning; plaggen steken; over karnen met karnmolen; dorsen; pannenkoeken bakken als kind; informant 3 heeft hekel aan boerenbedrijf gekregen; turfwinning; boekweit; ;

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: