Spanga / Spangea (Weststellingwerf, Friesland)

opname 1 (00:40:31) Spanga, Spangahoek:

opnamedatum: onbekend

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: