Onstwedde (Stadskanaal, Groningen)

opname 1 (00:29:27) Onstwedde (vervolg op CD M.0083.2):

opnamedatum: 15-11-1961

onderwerp: veeteelt; landbouw; dialect(en); werktuig(en); werk
roggebouw tegenwoordig zwaarder dan vroeger vanwege intensiever bemesting; zaaien van rogge in september; financieen van een boer; koren maaien; veel landbouwers hadden een koeheer, om tijdelijk vee te weiden op hun land. ; gras maaien met de zeis; over diepploegen; het hooien: gemaaid gras lag in ‘t zwad, keren met hark of vork, in oppers zetten; hooi opsteken en op een boerenkar naar huisbre
handmatig maaien met de zwoa ; zeis; paardendorsmachine
over dialectspreken

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie:
opname 2 (00:34:57) Onstwedde:

opnamedatum: 15-11-1961

onderwerp: feest, ritueel, evenement; volksverhaal; lokale geschiedenis; werk; werktuig(en); landbouw
noaberplichten bij sterfgevallen; bij bruiloften waren de boeren weken tevoren uitgenodigd; vrouwen hielden koffievisite bij geboortes
hooi opsteken en op een boerenkar naar huisbrengen; zelf dorsen; bossen gebonden als het uitgedorst was ter dikte van ongeveer twee garven
wagens later op luchtbanden; veurponning, achterponning en ponterboom werden gebruikt om de lading van de kar af te dekken;
verhaal uit Sellingen, over dennebomen waar vuur uitkwam
ruilverkaveling en de problemen daarvan

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: