Donderen (Tynaarlo, Drenthe)

opname 1 (00:47:08) Donderen + Eelde:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: lokale geschiedenis; feest, ritueel, evenement; landbouw; veeteelt; werk; werktuig(en)
noaberplichten bij sterfgeval, aan weerszijden van baar 4 noabers,; eigen paarden van overledene voor wagen, volwassene 2 paard en kind 1 paard; begrafenisrituelen; Paasvuren; eieren eten met Pasen; Palmpasen vroeger algemeen, nu niet meer; kleuren van eieren met lidrum (=klimop) bladeren; Nieuwjaars-lopen; borrel na de
rogge maaien wellen binden; eerst in hokken van 8 schoven, later 12, nog later 20-25 garven (= schoven); rogge laten droggen in zwatt'n, 3 of vier streioppers in een zwat.; ploegen, over de wendakker; slachten, buren hielpen ‘t zwien op de bank; rogge zaaien als de aardappels eruit zijn
rogge maaien met de zwoa; binden rogge met twee banden eromheen; houten gaffel voor het dakschudden
bij bouwen van een nieuwe boerderij hielpen buren vroegen mee
slachtvisite

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: