Peize (Noordenveld, Drenthe)

opname 1 (00:48:03) Peize:

opnamedatum: 14-05-1970

onderwerp: familie; lokale geschiedenis; dialect(en); feest, ritueel, evenement; landbouw; veeteelt; werk; werktuig
drinken van sterke drank; St Maarten en Nieuwjaar
boerenwerk vroeger; veel verander in boerenbedrijf; boeren hebben het financieel moeilijk; velen stoppen ermee
dorsvlegel
Drenten Friezen en Groningers en hun dialect en taalgebruik; mentaliteitsverschillen
familienamen in verschillende streken; oude kerboeken en kerk van 1200 in Peize; cabaretgezelschap van informant 1; Drentse verenigingen; oude geslachten in Peize; reizen vroeger met peerden en sjees
boerderij drie keer verbouwd; informant 3 vertelt over zichzelf;

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: