Beerta (Reiderland, Groningen)

opname 1 (00:54:37) Beerta:

opnamedatum: 17-02-1972

onderwerp: beschrijving boerderij; Tweede Wereldoorlog (voedsel Hollanders, graan verduisteren, huiszoeking van ondergedoken broer, luisteren naar de Engelse zender, beveiliging tegen ongewenst bezoek, radio verbergen)
werk; lokale geschiedenis; familie; werktuig(en)
afgekeurd wegens hernia, klei verkopen aan steenfabriek, ruilverkaveling, zichten, binden, mennen, dorsen, ploegen, erwten dorsen, overjarig karwij (kwaai) zeven
stoomketel, blok
spreken van dialect, bijnaam Winschoten, veranderingen boerderij
herinneringen grootouders

informanten: man, 1903, landarbeider; bedrijfsleider boerderij
man, 1918, fabrieksmeubelmaker; landarbeider

transcriptie: download
originele documentatie:
opname 2 (00:16:30) Beerta:

opnamedatum: 17-02-1972

onderwerp: beschrijving boerderij; Tweede Wereldoorlog (voedsel Hollanders, graan verduisteren, huiszoeking van ondergedoken broer, luisteren naar de Engelse zender, beveiliging tegen ongewenst bezoek, radio verbergen)
werk; lokale geschiedenis; familie; werktuig(en)
afgekeurd wegens hernia, klei verkopen aan steenfabriek, ruilverkaveling, zichten, binden, mennen, dorsen, ploegen, erwten dorsen, overjarig karwij (kwaai) zeven
stoomketel, blok
spreken van dialect, bijnaam Winschoten, veranderingen boerderij
herinneringen grootouders

informanten: man, 1903, landarbeider; bedrijfsleider boerderij
man, 1918, fabrieksmeubelmaker; landarbeider

transcriptie: download
originele documentatie: