Woltersum (Ten Boer, Groningen)

opname 1 (00:31:04) Woltersum:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: familie; werk; werktuig(en); feest, ritueel, evenement; dialect(en)
overal werd feest van gemaakt, overal borrel, St. Maarten lopen
melken, karnen, dorsen, kooldorsen, kunstmest, sloten schonen
dorsblok
dialectverschillen tussen Woltersum en Schildwolde, Hogeland
inwonend personeel

informanten: man, 1904, Landbouwer
vrouw, 1905, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: