Stedum (Loppersum, Groningen)

opname 1 (00:14:17) Stedum:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: eerste schooldag.;
familie; werk; lokale geschiedenis
gemeenteraad.; politieke verhoudingen: vrouwen nog geen kiesrecht.; wethouder
Over oude dorp, wat er veranderd is.; Middenstand wordt minder.; Veel dingen zijn verdwenen
woongeschiedenis spreker

informanten: man, 1890, wethouder

originele documentatie:
opname 2 (00:15:26) Stedum:

opnamedatum: onbekend

onderwerp: Allen: de getallen van 1 tot 15, de dagen van de week; Spreker 1: waar hij in Stedum is geboren en waar hij in Stedum later heeft gewoond; Geen liefhebber van schoolgaan; Stedum van vroeger en nu; Spreker 2: geboren als zoon van een dokter, jongensjaren in Stedum, schooltijd medicijnenstudie, afgestudeerd moest hij zichzelf maar zien te redden, ziekenvervoer vroeger, verschillen tussen Ee en Stedum, in Groningen zijn de mensen terughoudender dan in Friesland,
werk; lokale geschiedenis; landbouw; familie; werktuig(en)
lid geweest van de gemeenteraad; Spreker 2: in Stedum dokter geworden; Spreker 3: landarbeider, leelring landbouwschool in Groningen, militaire dienst, daarna opnieuw landarbeider. verhaal over boerenwerkzaamheden in de loop van het jaar, bedrijf telde steeds minder arbeiders, mechanisatie van de landbouw
korenmolen is verdwenen, fabriek is verdwenen, middenstandszaakjes en cafes in vroegere tijd, beurtvaart, schippers en boden
Stedum is veranderd
over geslacht Jensema, telde onder meer een dialectschrijver latere ; Spreker 2: schoonzoon heeft zich gevestigd in Stedum met praktijk

informanten: man, 1890, beroep onbekend
man, 1899, beroep onbekend
man, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie:
opname 3 (00:12:22) Stedum:

opnamedatum: onbekend

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie:
opname 4 (00:47:17) Stedum:

opnamedatum: 15-05-1970

onderwerp: Eten op de boerderij.; Boerderijen waar spr 1 gewoond heeft.; Armoede onder boeren vroeger, wisselende grondpartijen, boeren klagen altijd.; varkensslacht, wat er met vlees gebeurde, slachten in de oorlog.; Armoede in crisistijd: vlees in blik.; Bondsdag gereformeerde vrouwenbond in Hoogeveen.; radio luisteren en tv kijken.
werk; veeteelt; landbouw
Boerenbedrijf vroeger: dorsen, wat er met stro gebeurde, karnen, wat verbouwd werd.; Werk als boerenmeid.; Lonen van arbeiders vroeger.; groente- en fruitkwekerij, tuinbouwprijzen.

informanten: man, 1891, boer
vrouw, 1901, beroep onbekend
vrouw, 1916, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: