Aduard (Zuidhorn, Groningen)

opname 1 (00:59:32) Aduard, Saaksum:

opnamedatum: 01-09-1971

onderwerp: Dorpstypen: malle Geert, domme Poepen.
landbouw; veeteelt; werk
Landarbeider; melken, zichten. ; Zwartbond vee; schapen.; Vroeger betaalden pachters veel huur aan landeigenaren, nu (soms) andersom.

informanten: man, 1903, Ambtenaar T.N.O (Toegepast Natuurkundig Onderzoek).
man, 1893, Landbouwer.; Veehouder.
man, 1911, Vroeger landarbeider.; Werkzaam bij gemeente Aduard.
man, 1894, Veehouder.

transcriptie: download
originele documentatie: