Delfzijl (Delfzijl, Groningen)

opname 1 (00:47:47) Delfzijl:

opnamedatum: 14-08-1970

onderwerp: spr. 2: hun binnenschip vroeger, eerst met zeil, later met opduwer, tenslotte met motor; Bezoek aan binnensleepboot; Ongelukken met vissersschepen op het IJsselmeer; In Denemarken naar de kerk; Overwinteren met het schip in Denemarken;
familie; werk; lokale geschiedenis
spr. 2: mee op zee met man; Gevaren van de binnenvaart; Binnenscheepsvaart
belevenissen op zee vroeger: jenever ruilen tegen vis, binnenvaren van Londen, loods aan boort, storm, mist; Belevenissen op zee in WOI, belevenissen op zee
spr.1: familieleden en afkomst; spr. 2: jeugd, zeilmakerij vader, kinderen naar internaat

informanten: vrouw, 1908, beroep onbekend
vrouw, 1894, beroep onbekend
vrouw, 1927, beroep onbekend
man, leeftijd onbekend, Adj. directeur scholengemeenschap MAVO-LAVO

transcriptie: download
originele documentatie:
opname 2 (00:38:22) Delfzijl:

opnamedatum: 02-09-1971

onderwerp: werk; feest, ritueel, evenement; lokale geschiedenis
garnalenvisserij, werkzaamheden aan boord, netten, prijzen, vangsten, grote vaart, kustvaart, loodswezen, diensttijden, gemeentesecretarie, marine
uitbreiding Delfzijl, opkomende industrie, import- bevolking, Limburgers

informanten: geslacht niet vermeld, 1913, beroep onbekend
man, 1926, loods
man, 1928, Ambtenaar ter gemeentesecretarie

transcriptie: download
originele documentatie:
opname 3 (00:04:23) Delfzijl:

opnamedatum: 13-11-1972

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: