Saaxumhuizen (Winsum, Groningen)

opname 1 (00:34:20) Saaksumhuizen, Eenrum:

opnamedatum: onbekend

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie:
opname 2 (00:47:13) Saaksumhuizen en Baflo:

opnamedatum: 13-08-1970

onderwerp: Inwoners: over dominee Loggers, zijn familie en andere oude inwoners; Over Saaksumhuizen: recreatiebestemming; Spr. 2: over zijn jeugd, nu in bejaardentehuis, verhaal over verkopen van zijn huis; Spr 1 over zijn tijd in Amerika; Eten bij de boer; De teruggang van het inwonertal van gem. Baflo
werk; landbouw; dialect(en); lokale geschiedenis; feest, ritueel, evenement
de kermis van Eenrum
spr. 1: over ; zijn opvolger in de smederij, het werk als smid; Werk als landarbeider vroeger en nu, de verdiensten vroeger; spr. 2: armbestuur, met 14 jaar werken bij de boer, later kweker, werk en verdiensten als kweker; Het zichten vroeger
dialectverschillen er streek, het verdwijnen van het dialect, oude uitdrukkingen en woorden
rijke dorpen vroeger, rijke boeren

informanten: man, 1899, smid
man, 1893, boerenarbeider; kweker
man, 1905, landarbeider; wethouder

originele documentatie: