Akkrum (Boarnsterhim, Friesland)

opname 1 (00:41:49) Akkrum:

opnamedatum: 14-04-1969

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: