Nijland / Nijlan (Wymbritseradiel, Friesland)

opname 1 (00:43:28) Nijland:

opnamedatum: 15-04-1969

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: