Bolsward / Boalsert (Bolsward, Friesland)

opname 1 (00:39:55) Bolsward:

opnamedatum: 16-11-1971

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: