Ureterp / Urterp (Opsterland, Friesland)

opname 1 (01:03:45) Ureterp:

opnamedatum: 19-12-1973

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: