Flansum (Boarnsterhim, Friesland)

opname 1 (00:47:24) Flansum, onder Ranwerd:

opnamedatum: 15-12-1967

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: