Mantgum (Littenseradiel, Friesland)

opname 1 (00:45:42) Mantgum:

opnamedatum: 14-12-1967

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: