Beers / Bears (Littenseradiel, Friesland)

opname 1 (00:48:28) Beers:

opnamedatum: 15-12-1967

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: