Oosterlittens / Easterlittens (Littenseradiel, Friesland)

opname 1 (00:51:32) Oosterlittens:

opnamedatum: 14-12-1967

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: