Beetgumermolen / Bitgummole (Menaldumadeel, Friesland)

opname 1 (00:41:27) Beetgumermolen vervolg op 0470:

opnamedatum: onbekend

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie:
opname 2 (00:25:39) Beetgumermolen:

opnamedatum: onbekend

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend