Welsrijp / Wjelsryp (Littenseradiel, Friesland)

opname 1 (00:46:08) Welsrijp:

opnamedatum: 16-11-1971

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: