Ee / Ie (Dongeradeel, Friesland)

opname 1 (00:36:06) Ee (Gem. Oostdongeradeel):

opnamedatum: 15-12-1972

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: