Driesum / Driezum (Dantumadeel, Friesland)

opname 1 (00:44:53) Driesum:

opnamedatum: 16-01-1969

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

transcriptie: download
originele documentatie: