Rinsumageest / Rinsumageast (Dantumadeel, Friesland)

opname 1 (00:35:08) Rinsumageest (Gem. Dantumadeel):

opnamedatum: 15-12-1972

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: