Reitsum (Ferwerderadiel, Friesland)

opname 1 (00:35:19) Reitsum (Gem. Ferwerderadeel):

opnamedatum: 16-12-1972

informanten: geslacht niet vermeld, leeftijd onbekend, beroep onbekend

originele documentatie: