Home

Disclaimer

Het Meertens Instituut heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt.

Klachtenregeling

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Meertens Instituut laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Meertens Instituut het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Vult u hiervoor onderstaand formulier in. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

Klachtenformulier

Gebruik dit formulier wanneer u rechthebbende bent op een werk dat op de website van het Meertens Instituut wordt getoond, of als u om andere redenen een bezwaar wilt kenbaar maken tegen bepaald materiaal op de website (bijvoorbeeld in verband met uw privacy).

Vult u daartoe (minimaal) de volgende gegevens in:

(bijvoorbeeld dat het materiaal van de website wordt gehaald, naamsvermelding enzovoort):