Meertens publications

2020

2019

Balkenhol, M. "Over standbeelden, totempalen, en de herinnering aan de slavernij". B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij. 2019, 46(2). 294-299. https://doi.org/10.5553/BenM/138900692019046002009
Balkenhol, M. and E. van den Hemel. "Odd Bedfellows, New Alliances: The Politics of Religion, Cultural Heritage and Identity in the Netherlands". Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden. 2019, 28(1). 117-141. https://doi.org/10.5117/TRA2019.1.006.BALK
Balkenhol, M. and K. Schramm. "Doing race in Europe". Social Anthropology/Anthropologie Sociale. 2019, 27(4). 585-595. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12721
Bentum, Martijn et al. "Do speech registers differ in the predictability of words?". International Journal of Corpus Linguistics. 2019. 24(1).
Cornips, L. "Het alledaagse maar zo complexe verschijnsel meertaligheid. In: Van Twaalf tot Achttien. Wij zijn taal. Vakliteratuur voor professionals in het Onderwijs". Van Twaalf tot Achttien. Wij zijn taal. Vakliteratuur voor professionals in het Onderwijs. 2019. 2019(2).
Cornips, L. "Peuters als active taalwisselaars". Neerlandistiek. 2019.
Cornips, L. "The final frontier: non-human animals on the linguistic research agenda". Linguistics in the Netherlands. 2019, 36(1). 13-19.
Cornips, L. and P.C. Muysken. "Introduction: Language in the Mines". International Journal of the Sociology of Language. 2019, 258. 1-12.
Cornips, L. and R. van Hout. "De staat van het Limburgs". Neerlandistiek.nl. 2019.
Cornips, L. and V. de Rooij. "Katanga Swahili and Heerlen Dutch: A sociohistorical and linguistic comparison of contact varieties in mining regions". International Journal of the Sociology of Language. 2019, 2019(258). 35-70.
Croijmans, Ilja et al. "Uncovering the language of wine experts". Natural Language Engineering. 2019, 1-20. https://doi.org/10.1017/S1351324919000500
Doreleijers, Kristel and Nicoline van der Sijs. "Uit de praktijk: Taalwetenschap voor scholieren: wel zo (methodo)logisch!’". Anéla Infobulletin. 2019.
Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and J. Nortier. "Lidwoordomissie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen ". Nederlandse Taalkunde. 2019, 24(3). 291-322. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2019.3.002.DORE
Driessen, Annelieke and Rebeca Ibanez Martin. "Attending to difference: Enacting individuals in food provision for residents with dementia". Sociology of Health and Illness. 2019, 1-15. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13004
Fehringer, Carol and L. Cornips. "The Use of Modal Particles in Netherlandic and Belgian Dutch Imperatives". Journal of Germanic Linguistics. 2019, 31(4). 323-362. https://doi.org/10.1017/S1470542719000072
Fenske, Michaela and S.M. Elpers. "Multispecies Worlds in the Museum". Ethnologia Europaea. 2019, 49(2). 8-14.
Haverals, Wouter, F.B. Karsdorp and Mike Kestemont. "Data-Driven Syllabification for Middle Dutch". Digital Medievalist. 2019, 1(2). 1-23. https://doi.org/10.16995/dm.83
Haverals, Wouter, F.B. Karsdorp and Mike Kestemont. "Rekenen op ritme: Een datagedreven oplossing voor het automatisch scanderen van de historische lyriek in de DBNL". Vooys. 2019, 37(3). 6.
Heeringa, W.J. and F.L.M.P. Hinskens. "The change of Dutch dialects in apparent time". Dialectologia. 2019, 2019(8). 65-91.
Karsdorp, F.B. "Willekeur in culturele verandering". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2019, 135(4). 303-315.
Karsdorp, F.B. and Lauren Fonteyn. "Cultural entrenchment of folktales is encoded in language". Palgrave Communications. 2019. 5. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0234-9
Laurent, Justine and Rebeca Ibanez Martin. "Voor onze shit zorgen". Wijsgerig Perspectief. 2019, 59(2). 32-42.
Margry, P.J. "On Scholarly Misconduct and Fraud and What to Learn From It.". Ethnologia Europaea. 2019, 49(2). 133-144.
Meder, Theo et al. "Stijlbreuk in de Ferguut: Stylometrische heroverwegingen bij een auteurskwestie". Queeste: tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. 2019, 25(2). 87-100.
Meder, Theo. "Fantasie en maatschappijkritiek". Neerlandistiek. 2019.
Smeets, Roel, Eric Sanders, and A. van den Bosch. "Character Centrality in Present-Day Dutch Literary Fiction". DH Benelux Journal. 2019, 1. 71-90.
Smits, Fenna and Rebeca Ibanez Martin. "Rethinking the village in the Anthropocene: ‘the village’ as a site for innovation". Etnofoor. 2019, 31(2). 67-85.
Van Oostendorp, M. "Je kunt niets zonder kennis: Taalonderwijs zonder trucjes". Meertaal. 2019, 6(2). 4-8.
Van Oostendorp, M. "Laat die taalpolitie maar komen!". Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 2019. 2019(1).
Van Oostendorp, M. "Leer geen trucjes. Zing een ode". Van Twaalf tot Achttien. Wij zijn taal. Vakliteratuur voor professionals in het Onderwijs. 2019.
Van Oostendorp, M. "Neerlandistiek moet opkomen voor onderwijs". de Nederlandse Boekengids (dNBg). 2019.
Verberne, Suzan et al. "Query-based summarization of discussion threads". Natural Language Engineering. 2019. https://doi.org/10.1017/S1351324919000123
van Craenenbroeck, Jeroen, Marjo van Koppen, and Antal van den Bosch. "A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters". Language. 2019, 95(2). 333-370.
van Craenenbroeck, Jeroen, Marjo van Koppen, and Antal van den Bosch. "A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters". Language. 2019, 95(2). 333-370.
van Kranenburg, P. and M.J. De Bruin. "The Meertens Tune Collections: MTC-FS-INST 2.0". Meertens Online Reports. 2019. 2019(1).
van Meel, Linda, F.L.M.P. Hinskens and R. van Hout. "Variation in a tense/lax vowel pair in Dutch youngsters with different ethnic backgrounds". Taal & Tongval. 2019, 70(2). 179-210. https://doi.org/10.5117/TET2018.2.MEEL
van Oostendorp, M. "Dutch linguistics and the general audience". Linguistics in the Netherlands. 2019, 36(1). 49-54.
van der Deijl, Lucas, Roel Smeets, and A. van den Bosch. "The Canon of Dutch Literature According to Google". Journal of Cultural Analytics. 2019. https://doi.org/10.22148/16.046
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Hondsdolheid". Onze Taal. 2019, 12. 26.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Jungle, rimboe, oerwoud". Onze Taal. 2019, 5. 29.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Spaans benauwd". Onze Taal. 2019, 6. 25.
van der Sijs, Nicoline and Kristel Doreleijers. "Geef mij maar Amsterdams?". Onze Taal. 2019, 5. 22-23.
van der Sijs, Nicoline. "De krant hoorde erbij". Geschiedenis Magazine. 2019, 3. 37-40.
van der Sijs, Nicoline. "Historical linguistics in the Netherlands". Linguistics in the Netherlands. 2019, 2019. 54-59.
van der Sijs, Nicoline. "Historische taalkunde en Digital Humanities: samen naar een mooie toekomst". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2019, 135(4). 384-405.
van der Sijs, Nicoline. "Oud nieuws voor nieuw onderzoek". E-data & Research. 2019.
van der Sijs, Nicoline. "Vlaming-Flamenco: Spaans in het Nederlands, en andersom". Onze Taal. 2019, 6. 9-11.

2018

Broekhuis, Hans. "The syntax of Dutch gapping". Linguistics in the Netherlands. 2018, 35(1). 19-33. https://doi.org/10.1075/avt.00002.bro
Cavirani, E. "L’assimilazione di sonorità dei dialetti emiliani nell’interfaccia fonetica-fonologia". Studi e Saggi Linguistici. 2018, 56(1). 137-167.
Cornips, L. "Marianne van der Heijden". Neerlandistiek.nl. 2018.
Elpers, S.M. and A. van der Zeijden. "Immaterieel erfgoed en het museum in een tijd van superdiversiteit". Volkskunde. 2018, 119(1). 67-75.
Hinskens, F.L.M.P. "Zwart-wit? Oftewel: onderwijzen door te polariseren?". Neerlandistiek. 2018.
Leerssen, J. et al. "De Nederlandse Taalunie en het wegmoffeleffect". Vaktaal. 2018, 4-4.
Meder, Th. "ISEBEL: Intelligent Search Engine for Belief Legends". Volkskunde. 2018, 119(1). 87-89.
Tellings, Agnes et al. "Spelling errors of 24 cohorts of children across primary school 2012-2015: A corpus study". Computational Linguistics in the Netherlands Journal. 2018, 8. 83-98.
Van Oostendorp, M. "Het probleem is niet het Engels maar onbegrijpelijk Engels". Radix. 2018. 44(3).
Van Oostendorp, M. "Naar een bewuste taalbeheersing". Tijdschrift voor Taalbeheersing. 2018. 40(2). https://doi.org/10.5117/TVT2018.2.010.OOST
Van Oostendorp, M. "Wanneer is iemand goed in Nederlands?". Tekstblad. Tijdschrift over tekst & communicatie. 2018.
Van Oostendorp, M. W. Visser and Daan Wissing. "Naar een Wikifonia". Nederlandse Taalkunde. 2018, 23(2). 141-150. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2018.2.005.OOST
Waszink, V.S. Alex Reuneker, and T. van der Wouden. "Als ik praat, dan praat ik money: De hiphopste woorden". Neerlandistiek. 2018.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "De taalmythe rond de Statenvertaling". Met Andere Woorden. 2018, 1. 32-35.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Indianenverhalen". Onze Taal. 2018, 4. 30.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Nanny". Onze Taal. 2018.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Super". Onze Taal. 2018, 5. 26.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Burgerwetenschap in dienst van de neerlandistiek: de SVNT". Vaktaal. 2018. 3.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Van Sinterklaas naar Nikkelen Nelis". Onze Taal. 2018.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Waterwolf, landleeuw, geldgier". Onze Taal. 2018.
van der Sijs, Nicoline. "Enquête voor Vertrokken Nederlands". Neerlandistiek. 2018.
van der Sijs, Nicoline. "Onderzoek naar Vertrokken Nederlands". Maandblad Zuid-Afrika. 2018.
van der Sijs, Nicoline. "Samen op weg naar een digitale taalkundebibliotheek". Vaktaal. 2018. 3.
van der Sijs, Nicoline. "Vertrokken uit Nederland: hulp gevraagd". CAANS (Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies) Newsletter. 2018.
van der Sijs, Nicoline. "Vertrouwd geluid in de straten". Elsevier. 2018, Speciale editie Ons Londen. 42-43.
van der Vos, Simeon and T. van der Wouden. "Appen, whappen of whatsappen - wat doet u?". Neerlandistiek. 2018. 2018(04).
van der Wouden, T. "Keurig netjes (1): In de woordenboeken". Neerlandistiek. 2018. 2018(09).
van der Wouden, T. "Keurig netjes (2): Een corpusstudie". Neerlandistiek. 2018. 2018(10).
van der Wouden, T. G.E. Booij and Jenny Audring. "Repliek: de Nederlandse morfologie in het Taalportaal.". Nederlandse Taalkunde. 2018, 23(2). 185-189.

2017

Auer, P. and L. Cornips. "Cité Duits – een multi-etnische mijnwerkerstaal in Eisden-Tuinwijk (Belgisch-Limburg)". Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg. 2017, 2017(LXII). 136.
Balkenhol, M. "Bodies, monuments, history. Commemorating slavery in the Netherlands.". Jahrbuch für Europäische Ethnologie. 2017. 12.
Cornips, L. V. de Rooij, and I.L. Stengs. "Carnivalesque language use and the construction of local identities. A plea for languageculture as a field of research". Jahrbuch für Europäische Ethnologie. 2017, 12(3). 61-90.
Cornips, L. V. de Rooij, and I.L. Stengs. "Carnivalesque language use and the construction of local identities. A plea for languageculture as a field of research". Jahrbuch für Europäische Ethnologie. 2017, 12(3). 61-90.
Cornips, L. and Ad Knotter. "Inventing Limburg (The Netherlands): Territory, history, language, and identity.". Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. 2017, 171. 71-91.
Cornips, L.M.E.A. et al. "Lingua receptiva: Position paper on the European Commission’s Skills Agenda". European Journal of Applied Linguistics. 2017, 5(1). 141-146.
De Sisto, M. "The Birth of the Iamb in Early Renaissance Low Countries". RMN Newsletter. 2017, (XII-XIII). 203-206.
Elpers, S.M. "Immaterielles Kulturerbe im Museum: Aktuelle Entwicklungen in den Niederlanden". Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. 2017, 107(3). 25-41.
Elpers, S.M. "Leven in het museum! Immaterieel verzamelen ". Museumpeil. 2017, 47(3). 28-31.
Elpers, S.M. and Jorien Posthouwer. "Tussen taboe en tolerantie. 30 jaar aidsherdenkingscultuur in Nederland.". Volkskunde. 2017, 118(1). 1-18.
Hendrickx, Iris et al. "Unraveling reported dreams with text analytics". Digital Humanities Quarterly. 2017. 11(4).
Janssen, B. John Ashley Burgoyne and Henkjan Honing. "Predicting Variation of Folk Songs: A Corpus Analysis Study on the Memorability of Melodies". Frontiers in Psychology. 2017. 8(621). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00621
Karsdorp, F.B. et al. "Synthetische literatuur: neurale netwerken als coauteur". DIXIT: tijdschrift over taal- en spraaktechnologie. 2017, 14. 18.
Makkinga-Clijsen, J. "Belonging to the old and unsuccessfully aged: Language practices in a nursing home in Maastricht, The Netherlands.". Journal of the Anthropological Society of Oxford. 2017, IX(1). 83-101.
Margry, P.J. "'Ethnologia Nationum, Or the World as We See it: "strange, but interesting"'". Ethnologia Europaea. 2017, 47(1). 30-34.
Meder, Th. "Heeft Willem van Hildegaersberch gezongen?". Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen. 2017, 31(2). 109-115.
Meder, Th. "The Technological Developments of the Dutch Folktale Database (1994-2016)". Estudis de Literatura Oral Popular (Studies in Oral Folk Literature). 2017, 2016(5). 45-69.
Postma, G.J. "Possessor truncation in kinship terms in Dutch dialects". Taal & Tongval. 2017, 159-194.
Reuneker, Alex, Vivien Waszink, and T. van der Wouden. "Sanskriet op de beat: De grootste woordenschat in nederhop". Neerlandistiek.nl. 2017. 2017(04).
Schaffel bremenkamp, Elizana et al. "Zeeuws-Flemish in Brazil: multilingualism and language decay". Gragoatá. 2017, 435-472.
Stengs, I.L. "Der Weltbeste Walzerkönig: Zur medialen Erzeugung von Nähe und Intimität mit André Rieu". Zeitschrift für Medienwissenschaft . 2017, 16(1). 79-88.
Van Oostendorp, M. "Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga's poetry". It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 2017, 241-254.
Van Oostendorp, M. "Een klasje in Palermo". Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs. 2017.
Van Oostendorp, M. and Iris van Erve. "Goed onderwijs is geen wedstrijd". Vaktaal. 2017, 2017(1). 8-9.
Zeldenrust, Douwe A. N. Wijsbek, and M. Windhouwer. "Data van Dagboeken (Data from Diaries)". Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. 2017. https://doi.org/10.1163/24523666-01000008
Zeldenrust, Douwe A. N. Wijsbek, and M. Windhouwer. "Data van Dagboeken (Data from Diaries)". Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. 2017. https://doi.org/10.1163/24523666-01000008
de Blécourt, W. "Fantastische verhalen in veelvoud: Of: de reikwijdte van reuzen". Volkskunde. 2017, 118(3). 221-229.
de Blécourt, W. "Het verhaal van de verkeerde vriendin: Heksensagen herzien". Volkskunde. 2017, 118(3). 319-342.
de Blécourt, W. "Wisconsin Werewolves: Visual Narration, Cultural Adaptation and Ostensive Action". Gramarye: The Journal of the Sussex Centre for Folklore, Fairy Tales and Fantasy. 2017, 11. 34-48.
van Kranenburg, P. M.J. De Bruin and Anja Volk. "Documenting a song culture: the Dutch Song Database as a resource for musicological research". International Journal on Digital Libraries. 2017. https://doi.org/10.1007/s00799-017-0228-4
van den Hemel, E. "Geestelijke verzorging als antropologisch laboratorium van postseculier Nederland". Religie & Samenleving. 2017, 12(2/3). 91-96.
van den Hemel, E. "‘Hoezo christelijke waarden?’: Postseculier nationalisme en uitdagingen voor beleid en overheid". Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid. 2017, (2). 5-23.
van den Hemel, E. "The Dutch War on Easter: Secular Passion for Religious Culture & National Rituals’". Yearbook for Liturgical and Ritual Studies. 2017.
van der Sijs, Nicoline, M. Rem and Marjolein van Os. "Verbreiding en oorzaak van h-procope en h-prothese in het Middelnederlands". Taal & Tongval. 2017. 69(2).

2016

Balkenhol, M. "Silence and the politics of compassion. Commemorating slavery in the Netherlands". Social Anthropology/Anthropologie Sociale. 2016. 24(3).
Broekhuis, H. "The syntax of Dutch: The data set". Nederlandse Taalkunde. 2016, 21(2). 297-327.
Broekhuis, Hans. "Word order in the Dutch middle field: Thirty years after Verhagen’s thesis". Nederlandse Taalkunde. 2016, 21(3). 409-418.
Bylinina, L. "Judge-dependence in degree constructions". Journal of Semantics. 2016.
Cornips, L.M.E.A. and Ad Knotter. "De uitvinding van Limburg: de territorialisering van geschiedenis, taal en identiteit". Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg. 2016, Jaarboek 2016(LXI). 137.
Cornips, L.M.E.A. and Frans Gregersen. "The impact of Labov’s contribution to general linguistic theory". Journal of Sociolinguistics. 2016, 20(4). 498-524.
De Bruin, M.J. "In memoriam Prof. Dr. Louis Peter Grijp (23.1.1954-09.01.2016)". Volkskunde. 2016, 117(2). 187-190.
Elpers, S.M. "Immaterieel erfgoed en wetenschappelijk onderzoek". Immaterieel Erfgoed. 2016, 1(4). 24-27.
Hermans, B.J.H. and E. Battisti. "Palatalization in Brazilian Portuguese and Cross-linguistically". Linguistica. 2016, Linguistica(32). 61-75.
Hinskens, F.L.M.P. Linda van Meel and Roeland van Hout. "Co-variation and varieties in modern Dutch ethnolects". Lingua. 2016, 172-173(March-April 2016). 72-86.
Hinskens, F.L.M.P. and Gregory R. Guy. "Linguistic coherence: Systems, repertoires and speech communities". Lingua. 2016, 172-173(March-April 2016). 1-9.
Hinskens, F.L.M.P. et al. "Sprekend Nederland: a heterogeneous speech data collection". Computational Linguistics in the Netherlands Journal. 2016, 6 (2016). 21-38.
Karsdorp, F.B. and Antal Van den Bosch. "The Structure and Evolution of Story Networks". Royal Society Open Science. 2016. 3. https://doi.org/10.1098/rsos.160071
Kestemont, Mike et al. "Authenticating the writings of Julius Caesar". Expert Systems with Applications. 2016, 63. 86-96.
Meder, Th. "Heksen, meerminnen en vuurmannen: Over het verzamelen van volksverhalen door Dam Jaarsma". Groniek: historisch tijdschrift. 2016, (206/207). 104-117.
Meder, Th. "[Review of] Fumihiko Kobayashi: Japanese Animal-Wife Tales". Volkskunde. 2016, 117(1). 79-80.
Meder, Th. "Sprookjes(r)evolutie". Karakter. Tijdschrift van Wetenschap. 2016, 2016(1-2). 19-21.
Meder, Th. Genevieve Hudson, and M.L.C. van Zuijlen. "In het kielzog van Hans Brinker: Dutch Fairy Tales (1918) van William Elliot Griffis". Nieuw Letterkundig Magazijn. 2016, 33(2). 41-50.
Meder, Th. et al. "Automatic Enrichment and Classification of Folktales in the Dutch Folktale Database". Journal of American Folklore. 2016, 129(511). 78-96.
Meder, Th. et al. "Automatic Enrichment and Classification of Folktales in the Dutch Folktale Database". Journal of American Folklore. 2016, 129(511). 78-96.
Meder, Th. et al. "Automatic Enrichment and Classification of Folktales in the Dutch Folktale Database". Journal of American Folklore. 2016, 129(511). 78-96.
Ouddeken, N.Y. "Voicing distinctions in the Dutch-German dialect continuum". Linguistics in the Netherlands. 2016.
Strycharz-Banas, A.M. "In-group marker going out: Meaning-making in a community of practice". Language in Society. 2016, 45(5). 665-684.
Van Oostendorp, M. "How Yiddish Dissolved into the Dutch Dialects". Amsterdam Yiddish Symposium. 2016. 10.
Van Oostendorp, M. "Sali A. Tagliamonte (2016). Making Waves. The Story of Variationist Sociolinguistics". Dutch Journal of Applied Linguistics. 2016, 97-99.
de Blécourt, W. "The Flying Witch: Its Resonance in the Sixteenth-Century Netherlands". Magic, Ritual, and Witchcraft. 2016, 11. 73-93.
van Kranenburg, Peter, B. Janssen, and A. Volk. "The Meertens Tune Collections: The Annotated Corpus (MTC-ANN) Versions 1.1 and 2.0.1". Meertens Online Reports. 2016. 2016(1).
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Crowdsourcing Nederlandstalig gedrukt erfgoed". Neerlandia. 2016. 4(38-41).

2015

Balkenhol, M. "The art of tracing". Material Religion. 2015, 11. 109-110.
Balkenhol, M. "Zwarte Piet, Racisme, Emoties". Waardenwerk. 2015, 62/63. 36-46.
Bylinina, L. and Yasutada Sudo. "Varieties of Intensification". Natural Language & Linguistic Theory. 2015. https://doi.org/10.1007/s11049-015-9291-y
Catteeuw, Paul and S.M. Elpers. "Sarah opens the box - SIEF wordt 50". Volkskunde. 2015, 116(1). 73-78.
Cavirani, E. et al. "A typological study of vowel interactions in Basque". Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages. 2015. 1(2). https://doi.org/10.5565/rev/isogloss.19
Cornips, L.M.E.A. "An interview on linguistic variation with Leonie Cornips". Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages. 2015, 1(2). 313-317. https://doi.org/10.5565/rev/isogloss.28
Cornips, L.M.E.A. "Lotte Thissen en Leonie Cornips. Sjtómme Limburger met een zachte G (reprint 2014)". Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. 2015, 17. 37-41.
Cornips, L.M.E.A. "Staat het opgroeien in dialect een goede woordenschat in het Nederlands in de weg?". Levende Talen Magazine. 2015, 102(7). 12-16.
Elpers, S.M. "Über dem Dorf der Himmel. Betrachtungen zum Imaginations- und Sozialraum Dorf in den Niederlanden". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2015, 60. 37-56.
Komen, E. "The Chechen it-cleft construction". Languages of the Caucasus. 2015, 1(1). 76-104.
Margry, P.J. and Valdimar Hafstein. "Introduction: What's in a Discipline?". Cultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture. 2015, 13 (2014). 1-9.
Meder, Th. "Bespiegelingen bij Vieze Liedjes". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015, 2(1). 44-48.
Meder, Th. "Klassiek Essay: Harry Potter en de sagen-revival". Barbarus; Cultureel webtijdschrift. 2015. (23 augustus 2015).
Meder, Th. D. Nguyen and Rilana Gravel. "The Apocalypse on Twitter". DSH. Digital Scholarship in the Humanities. 2016, 31 (2016)(2). 398-410.
Meder, Th. D. Nguyen and Rilana Gravel. "The Apocalypse on Twitter". DSH. Digital Scholarship in the Humanities. 2016, 31 (2016)(2). 398-410.
Meder, Th. and M.L.C. van Zuijlen. "Kort nieuws". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015, 2(1). 49-54.
Meroño-Peñuela, A. et al. "Tracking down the habitat of folk songs". eHumanities Magazine. 2015. 4.
Olthof, Merwin, B. Janssen and Henkjan Honing. "The Role of Absolute Pitch Memory in the Oral Transmission of Folk Songs". Empirical Musicology Review. 2015. 10(3).
Van Oostendorp, M. "Van taalgebouw tot taalgebruiker: Bedenkingen bij het mogelijk laatste Van Dale-woordenboek". Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 2015, 90-98.
de Blécourt, W. "Eenmalige verhalen in Vlaanderen: Over het classificeren van sprookjes". Volkskunde. 2015, 116(1). 29-52.
de Blécourt, W. "[Review of: Darr (2015) Marks of an Absolute Witch: Evidentiary Dilemmas in Early Modern England]". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. 2015, 132. 567-570.
van der Sijs, N. "7 vragen & antwoorden over crowdsourcing". Informatie Professional. 2015, 8. 20-23.
van der Sijs, N. "TS Tools: Nederlab voor tijdschriftonderzoek". TS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies. 2015, 37. 53-62.
van der Wouden, T. "Dauw, melkboeren en witte port: Over de tranen van Piet Paaltjens". Nieuw Letterkundig Magazijn. 2015, 33(2). 65-71.
van der Wouden, T. "Een buitengewoon bruikbaar leerboek. [Review of: Smessaert (2013) Basisbegrippen morfologie]". Internationale Neerlandistiek. 2015, 53(2). 173-176.

2014

Balkenhol, M. "[Review of: Partridge (2012) Hypersexuality and Headscarves]". Reviews & Critical Commentary. 2014.
Bennis, H.J. and F.L.M.P. Hinskens. "Goed of fout. Niet-standaard inflectie in het hedendaags Standaardnederlands". Nederlandse Taalkunde. 2014, 19(2). 131-184.
Broekhuis, H. and H.J Verkuyl. "Binary tense and modality". Natural Language & Linguistic Theory. 2014, 32(3). 973-1009.
Brouwer, M. et al. "Expert assessment of historical crop specific pesticide use in the Netherlands". Occupational and Environmental Medicine. 2014, 71(10). 717-722. https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102189
Cavirani, E. "L’importanza delle due periferie sillabiche: Apocope e sincope in Carrarese: due modelli a confronto". Rivista Italiana di Dialettologia. 2014, 37 (2013). 177-212.
Cornips, L. "Taalcultuur: Talen in beweging". Taal & Tongval. 2014, 65(2). 125-147. https://doi.org/10.5117/tet2013.2.corn
Elpers, S.M. "[Review of 'Levende klederdracht' (2013), film van Niek Koppen]". Volkskunde. 2014, 115(4). 586-588.
Hendriks, Lotte. "Variation in verb cluster interruption". Linguistics in the Netherlands. 2014, 31(1). 53-65.
Hermans, B.J.H. and W.L.H. Wetzels. "Onsets and syllable prominence in Umutina". Delta: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada. 2014, 30. 703-720. https://doi.org/10.1590/0102-445001831904546456
Hinskens, F.L.M.P. Linda van Meel and Roeland van Hout. "Ethnolectal variation in the realization of /z/ by Dutch youngsters". ZDL: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 2014, LXXX (2013)(3). 297.
Hinskens, F.L.M.P. Linda van Meel and Roeland van Hout. "Variation in the realization of /εi/ by Dutch youngsters: from local urban dialects to emerging ethnolects?". Dialectologia et Geolinguistica. 2014, 22(1). 46.
Kruijsen, T.J.W.M. "Waalse elementen in de dialecten van het Tongerlands". Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. 2014, 16. 29-47.
Margry, P.J. "Is Tourist a Secular Pilgrim or a Hedonist in Search of Pleasure?". Tourism Recreation Research. 2014, 39(2). 235-267.
Margry, P.J. "Le Culte de la Citroën "Déesse"". Deshima. Revue d'Histoire Globale des Pays du Nord. 2014, 8. 129-132.
Margry, P.J. "UNESCO en de paradox van bescherming: Immaterieel erfgoed in Nederland". Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 2014, 57(1). 56-66.
Margry, P.J. "Whiskey and Pilgrimage: Clearing up Commonalities". Tourism Recreation Research. 2014, 39(2). 243-247.
Meder, Th. "De fictieve oude vuurman van Soest". Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen. 2014, 28(4). 236.
Meder, Theo. "Bespreking van Burger (2014): Monsterlijke Verhalen". Tijdschrift voor Taalbeheersing. 2014, 36(2). 232-237.
Meder, Theo. "Dam Jaarsma, verzamelaar van Friese volksverhalen". De Boekenwereld: Tijdschrift voor boek en prent. 2014, 30(2). 18-23.
Roodenburg, H.W. "Empathy in the Making: Crafting the Believers's Emotions in the Late Medieval Low Countries". BMGN - Low Countries Historical Review. 2014, 129(2). 42-62.
Roodenburg, H.W. and C. Santing. "Introduction: Batavian Phlegm? The Dutch and their Emotions in the Pre-Modern Times". BMGN - Low Countries Historical Review. 2014, 129(2). 7-19.
Soohani, B. M. van Oostendorp and A.A. Ahangar. "Geminates in Central Sarawani Balochi". Dialectologia. 2014, 13. 71-85.
Stengs, I.L. "In Conversation: Sacred Waste". Material Religion. 2014, 10(2). 235-238. https://doi.org/10.2752/175183414X13990269049482
Strycharz-Banas, A.M. M. Meyerhoff and E. Schleef. "Socjolingwistyka a imigracja: zróżnicowanie językowe polskich nastolatków w Edynburgu". Socjolingwistyka. 2014, 28. 137-153.
Unsworth, S. et al. "The role of age of onset and input in early child bilingualism in Greek and Dutch". Applied Psycholinguistics. 2014, 35(04). 765-805.
Wang, X. et al. "Globalization in the margins: Toward a re-evalution of language and mobility". Applied Linguistics Review. 2014, 5(1). 23-44.
de Blécourt, W. "Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588)". Church History and Religious Culture. 2014. 94.
de Blécourt, W. "Jack Zipes en de historische bronnen van het sprookje". Volkskunde. 2014, 115. 189-192.
de Blécourt, W. "The Werewolf Pack: A Cinematic Metamorphosis". Contemporary Legend. 2014, 6. 1-16.
de Blécourt, W. "Writing Witch Hunt Histories. Challenging the Paradigm". Church History and Religious Culture. 2014. 94.
de Bruijn, Johan, S.M. Elpers and Hilde Schoefs. "Op de huid: Over vestimentaire kwesties ". Volkskunde. 2014, 115(4). 433-441.
van Kranenburg, P. "International Society for Music Information Retrieval". eMagazine. 2014.
van Kranenburg, P. "The Meertens Tune Collections". eMagazine. 2014.
van Kranenburg, P. et al. "The Meertens Tune Collections". Meertens Online Reports. 2014. 2014(1).
van Oostendorp, M. "De kunstmatige spreektaal van Louis Couperus". Couperus Cahier. 2014, XIV. 19-29.
van Oostendorp, M. "The Difference Between Language and Dialect in the Netherlands and Flanders". The Low Countries. 2014, 22. 274-281.
van der Sijs, N. "Besteed de geesteswetenschappen niet uit!". Nieuw Letterkundig Magazijn. 2014, 32(2). 87.
van der Sijs, N. "De ontwikkeling van taal- en cultuurkaarten". Caert-Thresoor: tijdschrift voor de geschiedenis van de cartografie. 2014, 33(4). 111.
van der Sijs, N. "Less is more in digitaliseringsland". Nieuw Letterkundig Magazijn. 2014, 32(1). 26.
van der Sijs, N. "Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten". Taal & Tongval. 2014, 66(2). 117-142.

2013

Balkenhol, M. and R.K. Jaffe. "The Netherlands Now. Introduction". Etnofoor. 2013, 25(2). 7-11.
Bennis, H.J. and E. Coussé. "Werkwoordsvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin". Taal en Tongval. Themanummer. 2013, 64(1). 1-9.
Broekhuis, H. "De Syntax of Dutch: nieuw gereedschap voor de internationale neerlandistiek". Internationale Neerlandistiek. 2013, 51(3). 243-260.
Broekhuis, H. "The syntactic analysis of the Dutch absentive construction". Nederlandse Taalkunde. 2013, 18(1). 87-97.
Ekamper, P. and G. Bloothooft. "Weg van je wortels: de afstand tussen overgrootouders en achterkleinkinderen". Demos: bulletin over bevolking en samenleving. 2013, 29(2). 8.
Elpers, S.M. "[Review of: JJ Voskuil (2012) Das Büro. Direktor Beerta]". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2013, 58. 277-280.
Freywald, U et al. "Urban vernaculars in contemporary northern Europe: Innovative variants of V2 in Germany, Norway and Sweden". Working Papers in Urban Language & Literacies. 2013.
Helsloot, J.I.A. "[Review of: (2011) Tradities]". Volkskunde. 2013, 114(1). 107-108.
Karsdorp, F.B. "Het is groen en leeft nog lang en gelukkig: Classificatie van volksverhaalgenres op basis van formules". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2013, 129(4). 274-288.
Nguyen, D. et al. "Tweetgenie: Automatic Age Prediction from Tweets". SigWEB Newsletter. 2013.
Nguyen, D. et al. "Tweetgenie: Automatic Age Prediction from Tweets". SigWEB Newsletter. 2013.
Postma, G.J. "Forumlezingen in imperatieven: lexicale constructies of productieve syntaxis?". Nederlandse Taalkunde. 2013, 18(3). 267-287.
Postma, G.J. D. Van Olmen and E. Coussé. "Discussie: “Imperatieven”". Nederlandse Taalkunde. 2013, 18(3). 288-303.
Stengs, I.L. "Dutch Treats. Summer Markets and the Festive Everydayness of Dutch Fast Food". Etnofoor. 2013, 25(2 [The Netherlands Now]). 145-158.
Tjong Kim Sang, E. and A. van den Bosch. "Dealing with big data: The case of Twitter". Computational Linguistics in the Netherlands Journal. 2013, 3(12/2013). 121-134.
Verkuyl, H.J and H. Broekhuis. "Temporaliteit en modaliteit". Nederlandse Taalkunde. 2013, 18(3). 306-323.
Verkuyl, H.J and H. Broekhuis. "Temporaliteit én modaliteit: een repliek". Nederlandse Taalkunde. 2013, 339-345.
Wang, X. et al. "Globalization in the margins". Tilburg Papers in Culture Studies. 2013, ([paper 73]). 1-25.
de Blécourt, W. "Monstrous Theories: Werewolves and the Abuse of History". Preternature: critical and historical studies on the preternatural. 2013, 2. 188-212.
van Oostendorp, M. "A Consumer Guide to Phonological Evidence". Nordlyd. 2013, 40(1). 274-293.
van der Sijs, N. "In memoriam Jan van Donselaar". Trefwoord. 2013. 2013.
van der Sijs, N. H. Hermkens and J. Noordegraaf. "The Tawagonshi Tale: Can Linguistic Analysis Prove the Tawagonshi Treaty to be a Forgery?". Journal of Early American History. 2013, 3(1). 9-42. https://doi.org/10.1163/18770703-00301006
van der Wouden, T. "Zeker weten". TABU. 2013, 40. 110-133.

2012

Balkenhol, M. "De kotomisi en haar kinderen. Slavernij en erfgoed nieuwe stijl in Nederland.". OSO: tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied. 2012, 31(2). 55-71.
Balkenhol, M. "Introduction". Etnofoor. 2012, 24(1). 7-13.
Bloothooft, G. et al. "Data Mining in the Dutch (Historical) Civil Registration (1811–Present)". Human Biology. 2012, 84(2). 177-184.
Boef, E. "Long-distance relativization in varieties of Dutch". Proceedings of ConSole. 2012, 77-100.
Boef, E. and L. Dal Pozzo. "Some notes on word order and interpretation in Dutch and Finnish". Nordlyd. 2012, 39(1 [Special issue on the Grammar of Objects]). 44-62.
Broekhuis, H. and L. Cornips. "The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb". Linguistics. 2012, 50(6). 1205-1249. https://doi.org/10.1515/ling-2012-0039
Elpers, S.M. "[Review of: Sjouk Hoitsma (2010) Roffa 5314. Stijl van Zuid]". Volkskunde. 2012, 113(1). 220-222.
Foolen, A. and T. van der Wouden. "Rechterperiferie en intersubjectiviteit. In hoeverre hangen plaats en functie samen?". Nederlandse Taalkunde. 2012, 16(3). 349-351.
Heeringa, W.J. and F.L.M.P. Hinskens. "The Measurement of Dutch Dialect Change: Lexicon versus Morphology versus Sound Components". Taal en Tongval. Themanummer. 2012. 2011("The Formation of Regiolects in the Low Countries").
Helsloot, J.I.A. "Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the Netherlands". Quotidian: Journal for the Study of Everyday Life. 2012, 3. 1-20.
Hermans, B.J.H. "Productive and unproductive stress patterns in Brazilian Portuguese". Revista Letras. 2012, 28. 77-115.
Hermans, B.J.H. "The strength of posttonic syllables in Riustring Old Frisian". Philologia Frisica: lêzingen en debatten Fryske Filologekongres. 2012, 75-102.
Hinskens, F.L.M.P. "Koineization in the present-day Dutch dialect landscape: postvocalic /r/ and more". Taal en Tongval. Themanummer. 2012. ("The Formation of Regiolects in the Low Countries" 2011).
Jurgec, P. "Two types of parasitic assimilation". Nordlyd. 2012, 38(2). 108-135.
Karsdorp, F.B. and Matthias Hüning. "De relatie tussen schema's en analogische verbindingen". Nederlandse Taalkunde. 2012, 17(2). 261-267. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2012.2.DISC530
Lefeber, M. P. van Kranenburg and M. Marolt. "Identificatie van repertoire van achtiende-eeuwse bellenspeelklokken op basis van automatische vergelijking". Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. 2012, LXI. 147-161.
Margry, P.J. "Mary's Reincarnation and the Banality of Salvation: The Millennialist Cultus of the Lady of All Nations/Peoples". Numen: international review for the history of religions. 2012, 59. 486-508.
Margry, P.J. "Zingeving zoeken bij idolen". TussenRuimte. Tijdschrift voor interculturele theologie. 2012, 5(1). 15-19.
Postma, G.J. "Review Studies in West Frisian Syntax (Germen de Haan)". Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 2012, 61. 176-180.
Sloos, M. and M. van Oostendorp. "The relationship between phonological and geographic distance. Umlaut on the diminutive in Dutch dialects". Taal & Tongval. 2012, 62(2). 204-250.
Soohani, B. M. van Oostendorp and A.A. Ahangar. "Stress Pattern System in Central Sarawani Balochi". Iranian Journal of Applied Language Studies. 2012. 3(2).
Stengs, I.L. "Bermmonumenten. Nieuwe rouwcultuur in de openbare ruimte". Handelingen: tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. 2012, 66-73.
Tigelaar, A.S. D. Hiemstra, and D. Trieschnigg. "Peer to Peer Information Retrieval: An Overview". ACM Transactions on Information Systems. 2012, 30(2). 1-34. https://doi.org/10.1145/2180868.2180871
de Blécourt, W. "The Problem of Belief Narratives: A Very Short Introduction". ISFNR Newsletter. 2012, 6(february). 36-37.
van Oostendorp, M. "Bilingualism versus multilingualism in the Netherlands". Language Problems and Language Planning. 2012, 36(3). 252-272. https://doi.org/10.1075/lplp.36.3.04van
van Oostendorp, M. "Quantity and the Three-Syllable WIndow in Dutch Word Stress". Language And Linguistics Compass. 2012.
van der Wouden, T. "2010. Roel Vismans, Matthias Hüning & Fred Weerman, Dutch between English and German.". Internationale Neerlandistiek. 2012, 50. 156-158.

2011

Bloothooft, G. "Voornamen kiezen". STAtOR. 2011, (1). 13-19.
Broekhuis, H. "A typology of clause structure". Linguistic Variation Yearbook. 2011, 10. 1-31.
Brok, H.J.T.M. "Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. Aanvulling 2003-2011". Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie. 2011, 14(83). 49-94.
Eickhoff, M. B. Henkes and F. van Vree. ""Absurditeiten rond een boek": Een repliek". Tijdschrift voor geschiedenis. 2011, 124(2). 247-251. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2011.2.EICK
Foolen, A. and T. van der Wouden. "Van geschreven naar gesproken taal.". Nederlandse Taalkunde. 2011, 16(3). 326-332.
Grijp, L.P. "De muziek in de Bruiloft van Kloris en Roosje. Deel I. Vóór de brand in de Amsterdamse Schouwburg (1772)". Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. 2011, 61. 87-112.
Grijp, L.P. "De Vlaamse dimensie van de Nederlandse Liederenbank". Volkskunde. 2011, 112(2011). 339-347.
Grijp, L.P. "New Lyrics for Obrecht's Liedekens". Journal of the Alamire Foundation. 2011, 3(2). 307-322.
Grijp, L.P. "Populaire muziek in achttiende-eeuws Nederland". Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. 2011, 61. 83-87.
Helsloot, J.I.A. "Stress and Ritual. December Family Traditions in the Netherlands of today". Lietuvos Etnologija. 2011, 11. 143-157.
Jurgec, P. "Slovenian has nine vowels". Slavisticna Revija/Slavic Review Ljubljana. 2011, 59(3). 243-268.
Koeneman, O.N.C.J. M. Lekakou, and S. Barbiers. "Perfect Doubling". Linguistic Variation. 2011, 11(1). 35-75. https://doi.org/10.1075/lv.11.1.02koe
Kruijsen, T.J.W.M. "De “Nijmeegse vragenlijsten” voor het WLD digitaal beschikbaar". Jaarboek Veldeke. 2011, 103-118.
Kruijsen, T.J.W.M. "Sur l’histoire de l’ALE". Fonetica si Dialectologie. 2011, (30). 193-205.
Kruijsen, T.J.W.M. and H.J.T.M. Brok. "Limburgse volksnamen van planten". Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. 2011, 13. 65-84.
Kunst, J.P. and F. Wesseling. "The Edisyn search engine". Oslo Studies in Language. 2011, 3(2: J. B. Johannessen (ed.), Language Variation Infrastructure). 63-74.
Kunst, J.P. and F. Wesseling. "The Edisyn search engine". Oslo Studies in Language. 2011, 3(2: J. B. Johannessen (ed.), Language Variation Infrastructure). 63-74.
Margry, P.J. "Thou Shalt Memorialize. Memory and Amnesia in the Post-Secular". Anthropology News. 2011, 2011. 8-9.
Postma, G.J. "Het verval van het pronomen du - dialect geografie en historische syntaxis". Nederlandse Taalkunde. 2011, 16. 56-87.
Roodenburg, H.W. "Waarom geen volkskunstmuseum?". Boekmancahier. 2011, 88. 49-55.
de Bruin, M.J. "Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Ate Doornbosch". Volkskunde. 2011, 112(4). 333-338.
van der Wouden, T. "Collocaties in online woordenboeken". Nederlandse Taalkunde. 2011, 16(2). 180-192.
van der Wouden, T. and A. Foolen. "Pragmatische partikels in de rechterperiferie". Nederlandse Taalkunde. 2011, 16(3). 307-322.

2010

Barbiers, S. "Weijnen en het interlinguaal syntactisch onderzoek". Taal & Tongval. 2010, 62. 44-60.
Barbiers, S. O.N.C.J. Koeneman, and M. Lekakou. "De linkerperiferie gaat de dialoog aan. Een antwoord op Den Dikken.". Nederlandse Taalkunde. 2010, 15(3). 312-314.
Barbiers, S. O.N.C.J. Koeneman, and M. Lekakou. "Vragen aan de linkerperiferie". Nederlandse Taalkunde. 2010, 15(3). 284-307.
Broekhuis, H. and W.G. Klooster. "Merge and Move as costly operations". Revista Virtual de Estudos da Linguagem. 2010, 8(4). 155-182.
Cornips, L. and G. De Vogelaer. "Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief". Taal en Tongval. Themanummer. 2010, (22: Perspectieven op het genus in het Nederlands). 1-12.
Cornips, L. and I.L. Stengs. "Regionale identiteit: het belang van het lokale voor de beleving van wie we zijn". Idee: wetenschappelijk tijdschrift D'66. 2010, 31(5). 10-13.
Cornips, L. and I.L. Stengs. "Regionale identiteit: het belang van het lokale voor de beleving van wie we zijn". Idee: wetenschappelijk tijdschrift D'66. 2010, 31(5). 10-13.
Elpers, S.M. "[Review of: Eveline Doelman (2008) De kleine Olympus. Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie]". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2010, 55. 178-179.
Hall, D.C. "Probing the unnatural". Linguistics in the Netherlands. 2010, 27. 73-85.
Hermans, B.J.H. "Perception of the tone contrast in Limburgian dialects". ZDL: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 2010, 77(1). 87-94.
Hoekstra, E. and M.M. Jansen. "Het Fries als taalfamilie". Kennislink. 2010. (27-01-10).
Hulk, A. and S. Unsworth. "Bilingualism as a kind of therapy?". Applied Psycholinguistics. 2010, (31). 297-303.
Hulk, A. and S. Unsworth. "Bilingualism as a kind of therapy?". Applied Psycholinguistics. 2010, (31). 297-303.
Ibelings, B. and P. van Reenen. "Het tijnsregister van Diemen uit 1472". Het Profiel. 2010, september. 1-4.
Kruijsen, T.J.W.M. "Weijnen en zijn nalatenschap". Taal & Tongval. 2010, 62(1). 87-97.
Meder, T. and F. Illes. "Anansi comes to Holland; the trickster spider as a dynamic icon of ethnic identity". Quotidian: Journal for the Study of Everyday Life. 2010, 2(1). 20-63.
Osenova, P. W.J. Heeringa and J. Nerbonne. "A quantitative analysis of Bulgarian dialect pronunciation". Zeitschrift für Slavische Philologie. 2010, 66(2). 425-458.
Postma, G.J. "De Oudsaksische doopbelofte in het licht van de historische syntaxis". Nederlandse Taalkunde. 2010, 15(1). 88-94.
Vidarsson, H.F. "Tilbrigði í fallmörkun aukafallsfrumlaga: Þágufallshneigð í forníslensku?". Íslenskt mál og almenn málfræði. 2010, 31. 15-66.
de Blécourt, W. "Fairy Grandmothers: Images of Storytelling Events in Nineteenth-century Germany". Relief: revue électronique de la littérature française. 2010, (4.2). 174-197.
de Blécourt, W. "Witchcraft –Discourse and Disappearance: Württemberg and the Dutch Documentation". Magic, Ritual, and Witchcraft. 2010, (5). 103-107.
van Oostendorp, M. "De duivel zit in de d en de t". Logopedie en Foniatrie. 2010, 82(1). 20-24.

2009

Barbiers, S. O.N.C.J. Koeneman, and M. Lekakou. "Syntactic doubling and the structure of wh-chains". Journal of Linguistics. 2009, 45. 1-46. https://doi.org/10.1017/S0022226709990181
Broekhuis, H. and G. Vanden Wyngaerd. "Scrambling als object shift-Reactie op Broekhuis-Verweer tegen Guido Vanden Wyngaerds bezwaren". Nederlandse Taalkunde. 2009, 14(2). 201-230.
Broekhuis, H. and V. Hegedűs. "Predicate movement". Lingua. 2009, 119. 531-564. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2007.11.003
Dibbits, H.C. "Hoekjes van herkomst. Materieel erfgoed in migrantenwoningen". Levend Erfgoed. 2009, 6(1). 19-23.
Heeringa, W.J. K. Johnson and C. Gooskens. "Measuring Norwegian Dialect Distances using Acoustic Features". Speech Communication. 2009, 51(2). 167-183.
Heeringa, W.J. et al. "A Quantitative Examination of Variation in Dutch Low Saxon Morphology". Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. 2009, 138. 195-216.
Helsloot, J.I.A. "Halloween in Nederland". Volkskunde. 2009, 110(3-4). 283-292.
Hermans, B.J.H. "Een fonologische analyse van de Maastrichtse diftongering". Taal en Tongval. Themanummer. 2009, 21. 39-73.
Hermans, B.J.H. "Een oud geminatieproces vanuit een synchroon perspectief". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2009, 125(1). 2-21.
Hinskens, F.L.M.P. "Review article of FAND (Phonological atlas of the dialects of Dutch), Volumes I, II, III and IV". ZDL: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 2009, 76(1). 66-74.
Jongenburger, W. and A.C.M. Goeman. "Dimensions and determinants of dialects in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century". International Journal of the Sociology of Language. 2009, 196/197. 31-72.
Jongenburger, W. and A.C.M. Goeman. "Dimensions and determinants of dialects in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century". International Journal of the Sociology of Language. 2009, 196/197. 31-72.
Margry, P.J. "Memorialising Europe. Revitalizing and Reframing a "Christian" Continent". Anthropological Journal of European Cultures. 2009, 17(2). 6-33.
Nijboer, H.T. and Y.B. Kuiper. "Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the ‘World of Art’ in the Eighteenth Century". Journal of Mennonite Studies. 2009, 27(1). 75-92.
Postma, G.J. and P. van Reenen. "De wisselwerking tussen spontane palatalisatie, umlaut en genus". Taal en Tongval. Themanummer. 2009, 18. 109-152.
Spruit, M.R. W.J. Heeringa and J. Nerbonne. "Associations among Linguistic Levels". Lingua. 2009, 119(11). 1624-1642.
Stengs, I.L. "Dutch Mourning Politics. The Theo van Gogh Memorial Space". Quotidian: Journal for the Study of Everyday Life. 2009. 1(1).
Wiering, F. et al. "Modelling Folksong Melodies". Interdisciplinary Science Reviews. 2009, 34(2-3). 154-171. https://doi.org/10.1179/174327909X441081
van Oostendorp, M. "Misschien ben ik wel te laate". Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 2009, 52(3). 60-68.
van der Sijs, N. "Import en export van woorden: tijd voor een balans". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2009, 125(2). 194-200.

2008

Alkhoven, P. and P.K. Doorn. "NEW RESEARCH PERSPECTIVES FOR THE HUMANITIES". International Journal of Humanities and Arts Computing. 2008, 1(1). 35-48.
Barbiers, S. "Antwoord aan Arnold Evers". Nederlandse Taalkunde. 2008, 13(2). 193-197.
Barbiers, S. "Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie". Nederlandse Taalkunde. 2008, 13(2). 160-187.
Bennis, H.J. "Is de lettergreep een taalgreep?". Nederlandse Taalkunde. 2008, 13(3). 299-304.
Boef, E. "Variatie in Nederlandse lange-afstands relatieven". Taal & Tongval. 2008, 60(2). 90-120.
Boerrigter, R. "Kroniek Netwerk Naamkunde". Naamkunde. 2008, 35(2005-2006). 287-289.
Brouwer, L. "Bewerking van Johan Winklers Nederlandsche geslachtsnamen.". Nederlandse Taalkunde. 2008. 13 (2008)(3).
Brouwer, L. "Kroniek Nederland. [Review of:. 33 publicaties]". Naamkunde. 2008, 36 (2005-2. 293-306.
Cornips, L. "Loosing grammatical gender in Dutch. The result of bilingual acquisition and/or an act of identity". International Journal of Bilingualism. 2008, 12(1 & 2). 105-124.
Cornips, L. and A. Hulk. "Factors of success and failure in the acquisition of grammatical gender in Dutch". Second Language Research. 2008, 24(3). 267-296.
Cornips, L. and A. Hulk. "Factors of success and failure in the acquisition of grammatical gender in Dutch". Second Language Research. 2008, 24(3). 267-296.
Elpers, S.M. "Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen". Vitruvius. Onafhankelijk Vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap en monumentenzorg. 2008, 1(3). 40-47.
Gooskens, C. W.J. Heeringa and K. Beijering. "Phonetic and Lexical Predictors of Intelligibility". International Journal of Humanities and Arts Computing. 2008, 2(1-2). 63-81.
Heeringa, W.J. C. Gooskens and K. De Smedt. "What Role does Dialect Knowledge Play in the Perception of Linguistic Distances?". International Journal of Humanities and Arts Computing. 2008, 2(1-2). 243-259.
Helsloot, J.I.A. "[Review of: M Happ (2006) Alte und neue Bilder vom Heiligen Martin]". Volkskunde. 2008, 109(2). 196-198.
Manni, F. W.J. Heeringa and B. Toupance. "Do Surname Differences Mirror Dialect Variation?". Human Biology. 2008, 80(1). 41-64.
Margry, P.J. "Il "marketing" di Padre Pio. Strategie cappuccine e Vaticane e la coscienza religiosa collettiva". Sanctorum. Rivista dell'associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia. 2008, 5. 141-167.
Meder, T. "Etnische diversiteit in de canon met de kleine c". Volkskunde. 2008, 109(3-4). 255-267.
Roodenburg, H.W. "Kulturen im Gespräch. Interview Herman Roodenburg". Kulturen. 2008, 2(2). 19-25.
Roodenburg, H.W. and A.-S. Lehmann. "Introduction". Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. 2008, 58. 5-13.
Unsworth, S. "Age and input in the acquisition of grammatical gender in Dutch.". Second Language Research. 2008, 24. 365-396.
Volk, A. and E. Chew. "Reconsidering the Affinity between Metric and Tonal Structures in Brahms' Capriccio Op. 76, No. 8". Computing in Musicology. 2008, 15. 138-171.
Zeldenrust, D.A. "Digitalisering van microtoponiemen van het Meertens Instituut". Naamkunde. 2008, 36. 121-133.
de Blécourt, W. "De gouden vogel, het levenswater en de Walewein. Over de sprookjestheorie van Maartje Draak". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2008, 124(4). 259-277.
van Kranenburg, P. "Assessing Disputed Attributions for Organ Fugues in the J.S. Bach (BWV) Catalogue". Computing in Musicology. 2008, 15. 120-137.
van Oostendorp, M. "Incomplete Devoicing in Formal Phonology". Lingua. 2008, 118(9). 127-142.
van Oostendorp, M. "Language planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union1". Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistic. 2008, 234-256.
van der Meer, T.A.M. "Eugenic and sexual folklores and the castration of sex offenders in the Netherlands (1938-1968).". Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2008, 39(2). 195-204.

2007

Barbiers, S. "De Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten". Taal & Tongval. 2007, 18. 7-40.
Bennis, H.J. "De opbloei van de dialectsyntaxis". Nederlandse Taalkunde. 2007, 12(1). 63-85.
Bennis, H.J. and A. MacLean. "Variation in verbal inflection in Dutch dialects". Morphology. 2007, 16. 291-312.
Broekhuis, H. "Does Defective Intervention Exist?". Linguistics in the Netherlands. 2007, 24. 49-61.
Broekhuis, H. "Object shift and subject shift". Journal of Comparative Germanic Linguistics. 2007, 10(2). 109-141.
Broekhuis, H. "Worstelen met het voorzetselvoorwerp: opmerkingen bij Ina Schermer-Vermeers". Nederlandse Taalkunde. 2007, 12. 351-358.
Dibbits, H.C. "Van Huis Uit. Een tentoonstelling over migranteninterieurs". Levend Erfgoed. 2007, 4(2). 22-26.
Elpers, S.M. "[Review of: G. Schwibbe (2005) Bei Hempels auf dem Sofa. Auf der Suche nach dem deutschen Alltag]". Zeitschrift für Volkskunde. 2007, 103(1). 158-161.
Elpers, S.M. "[Review of: N. Fischer (2005) Nekropolis. Der Friedhof als Ort der Toten und der Lebenden]". Zeitschrift für Volkskunde. 2007, 103(2). 258-262.
Gerritzen, D. "Milan Harvalík & Enzo Caffarelli (eds.) Onomastic terminology: an international survey". RIOn: Rivista Italiana di Onomastica. 2007, XIII(1). 189, 196, 208, 214.
Heeringa, W.J. et al. "Geografie en inwoneraantallen als verklarende factoren voor variatie in het Nederlandse dialectgebied". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2007, 123(1). 70-82.
Hinskens, F.L.M.P. and P. Muysken. "The talk of the town: languages in Amsterdam 1507-2007". Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 2007, 37(148). 7-23.
Jansen, M.M. and M. van Oostendorp. "[Review of: P. Auer (2005) Dialect change. Convergence and divergence in European Languages]". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2007, 123(2). 178-180.
Koeneman, O.N.C.J. "[Review of: S. Mohr. Clausal architecture and subject positions: Impersonal constructions in the Germanic languages]". Journal of Comparative Germanic Linguistics. 2007, 10. 143-162.
Koman, R.A. "Het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut". Volkskunde. 2007, 108(3). 263-265.
Margry, P.J. "[Review of: J.J.M. de Hart (2005) Voorbeelden & Nabeelden]". Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. 2007, 4(1). 157-158.
Margry, P.J. and C. Sánchez-Carretero. "Memorializing Traumatic Death". Anthropology Today. 2007, 23(3). 1-2.
Meder, T. "Modern exempla: crop circle tales in the New Age era". Fabula. 2007, 48(3 / 4). 281-299.
Meder, T. "[Review of: V. Campion-Vincent (2005) Organ Theft Legends]". Fabula. 2007, 48(3/4). 336-339.
de Blécourt, W. "A Journey to Hell : Reconsidering the Livonian -Werewolf-". Magic, Ritual, and Witchcraft. 2007, 2. 49-67.
de Bruin, M.J. "[Review of: R. Kammelar (2004) Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog]". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2007, 123(2). 176-177.
van Dalen-Oskam, K.H. and F.L.M.P. Hinskens. "Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundig onderzoek. Een ruwe schets". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2007, 123. 1-21.
van Oostendorp, M. "Language Planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union". Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistic. 2007, 21. 78-98.

2006

Barbiers, S. and M. van Koppen. "Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands". Taal & Tongval. 2006, (Themanummer 19). 24-39.
Broekhuis, H. "The universal base hypothesis: VO or OV?". Linguistics in the Netherlands. 2006, 23. 28-39.
Cornips, L. V. de Rooij and B. Reizevoort. "Straattaal: processen van naamgeving en stereotypering". Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen. 2006, 76(5 (2)). 123-136.
Cornips, L. and A. Ribbert. "Variatie in tweeledige verbale clusters in het Heerlens Algemeen Nederlands (HAN)". Nederlandse Taalkunde. 2006, 11(1). 59-76.
Dibbits, H.C. "Marokkaans-Nederlandse jongens en de authenticering van hun kledingstijlen". Migrantenstudies. 2006, 22(2). 86-107.
Dibbits, H.C. "Ter inleiding". Migrantenstudies. 2006, 22(2). 34-38.
Elpers, S.M. "Herbst, Horror und Heidi. Verkleiden an Halloween". Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde. 2006, 36. 77-91.
Elpers, S.M. "[Review of: Torsten Fischer (2006) Tod und Trauer. Todeswahrnehmung und Trauerriten in Nordeuropa.]". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2006, 51. 241-243.
Gerritzen, D. "Naming Children in a Globalizing World". Acta Onomastica. 2006, XLVII. 177-184.
Gerritzen, D. "Voornamen in Limburg". Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. 2006, 8. 37-53.
Gerritzen, D. and E. Caffarelli. "International onomastic projects. Possible themes, practical problems and benefits". RIOn: Rivista Italiana di Onomastica. 2006, XII(1). 199-219.
Grijp, L.P. "Boys and female impersonators in the Amsterdam theatre of the seventeenth century.". Medieval English Theatre. 2006, 28. 131-170.
Helsloot, J.I.A. "Sich verkleiden in der niederländischen Festkultur. Der Fall des "Zwarte Piet"". Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde. 2006, 26. 137-153.
Helsloot, J.I.A. "Sinterklaas en Kerstmis op Java, 1870-1941". Indische Letteren. 2006, 21(1). 12-30.
Hermans, B.J.H. "De tonologie van onbeklemtoonde lettergrepen in een Limburgs dialect". Taal & Tongval. 2006, 2006(19). 16.
Hinskens, F.L.M.P. "Dialectgrenzen, taalgrenzen en staatsgrenzen". Taal & Tongval. 2006, 57(1). 3-25.
Hinskens, F.L.M.P. and L.S.G.B. Brouwer. "Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen.". Taal en Tongval. Themanummer. 2006, (19: Het morfologische landschap van het Nederlands). 71-95.
Koeneman, O.N.C.J. and E. Postma. "Veranderingen in Friese werkwoordclusters". Nederlandse Taalkunde. 2006, (2). 124-145.
Postma, G.J. "IV2 in het Middeldrents en de Subjunctief". Taal & Tongval. 2006, 57(1). 126-166.
Postma, G.J. "Uitwendige syntaxis van voegwoordvervoeging en werkwoordelijke inversievormen". Taal en Tongval. Themanummer. 2006, 19(Het morfologisch landschap van het Nederlands). 135-152.
Postma, G.J. and H.J. Bennis. "Variatie in negatie: het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400". Taal & Tongval. 2006, 58(1). 148-167.
Reijnders, S. G.W.J. Rooijakkers and L. Zoonen. "Community spirit and competition in Idols. Ritual meanings of a TV talent quest". European Journal of Communication. 2006, 275-292.
Rem, M. T. Goeman and J. Taeldeman. "Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek". Taal & Tongval. 2006, 58(1). 1.
Rooijakkers, G.W.J. "Feit en fictie. Eric Dolné en zijn studie naar de geschiedenis van het bisschoppelijk paleis te Breda". Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 2006, 20(2). 1-5.
Rooijakkers, G.W.J. "Totem and Taboo: The Cultural Biography of the Mill Biotope. A New Perspective on Mills". International Molinology. 2006, 72(1). 25-29.
Rooijakkers, G.W.J. S. Reijnders and L. Zoonen. "Global entertainment and local celebration. Appropriations of the Idols TV programme in Dutch festivity culture". European Journal of Cultural Studies. 2006, 9(2). 131-148.
Rooijakkers, G.W.J. S. Reijnders and L.B. van Zoonen. "Mondiaal amusement, lokaal vermaak. Een beschouwing over de toe-eigening van tv-programma's in de Nederlandse feestcultuur". Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. 2006, 34(3). 296-306.
Spruit, M.R. "Measuring syntactic variation in Dutch dialects". LLC: the journal of digital scholarship in the humanities. 2006, 21(4). 493-506.
de Wulf, C. and B.L. van den Berg. "Veertiende-eeuwse variatie in SK-spellingen". Taal & Tongval. 2006, 58(1). 21.
van Ginkel, R. and I.L. Stengs. "An Outsider Looking in: Jeremy Boissevain". Etnofoor. 2006, 18(2). 47-66.
van Oostendorp, M. "Expressing Inflection Tonally". Catalan Journal of Linguistics. 2006, 4(1). 107-127.
van Oostendorp, M. and L. Cornips. "Het morfologische landschap: het Polen van de dialectologie?". Taal en Tongval. Themanummer. 2006, (Het morfologische landschap van het Nederlands (19)). 5-12.
van Reenen, P. and A. Jongkind. "De je-werkwoorden in de Friese dialecten van het G(oeman)TRP". Taal & Tongval. 2006, 58. 99-118.
van der Horst, H.M. "Modes van thuis, Veranderingen in Turks-Nederlandse huizen.". Migrantenstudies. 2006, 22(2). 39-56.

2005

Barbiers, S. "Variation in the morphosyntax of ONE". Journal of Comparative Germanic Linguistics. 2005, 8(3). 159-183. https://doi.org/10.1007/s10828-004-6539-z
Bennis, H.J. "Een Duitse expansie". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2005, 121(3). 201-226.
Bennis, H.J. "Naamkunde als discipline". Naamkunde. 2005, (34:2). 129-136.
Broekhuis, H. "Generatieve syntaxis. De balans tussen eenvoud en complexiteit". Nederlandse Taalkunde. 2005, 10. 223-245.
Broekhuis, H. "Locative Inversion in English". Linguistics in the Netherlands. 2005, 22. 49-60.
Efting Dijkstra, E.M. "Open kunst: Naar een Nederlands museum voor volkskunst?". Levend Erfgoed. 2005, 2(1). 14-20.
Efting Dijkstra, E.M. "Visuele cultuur als etnologisch onderzoeksveld: Beeld en identiteit". cULTUUR. 2005, (2). 74-83.
Elpers, S.M. "[Review of: Ton Dekker (2000) Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie]". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2005, 50. 227-229.
Goeman, T. "Het jaar 2005 kan met recht "Jaar van de Taalatlas" genoemd worden". Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten. 2005, 19(2). 4.
Goeman, T. "Methodologische vernieuwing in het werk van de dialectoloog G.G. Kloeke". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2005, 121. 249-263.
Goeman, T. and B.L. van den Berg. "De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I. Waarom een atlas". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2005, (7). 10.
Grijp, L.P. "Nagedachten bij de muzikale reconstructie van het Antwerps Liedboek". Nederlandse Letterkunde. 2005, 10. 86-97.
Grijp, L.P. "Portret van Eduard Reeser". Toonkunst-Nieuws. 2005, 150(2). 5-12.
Grijp, L.P. "Skimmies voor Gerrit Komrij. Hoe Obrechts liedekens toch nog gezongen kunnen worden.". Tijdschrift Oude Muziek. 2005, 20(3). 20-23.
Helsloot, J.I.A. "Das Schweigen durchbrechen. Der Triumphzug des Valentinstags in den Niederlanden - nach 50 Jahren". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2005, 50. 141-168.
Helsloot, J.I.A. and J. van Vugt. "Contouren van het feest. Een nabeschouwing". Jaarboek Numaga. 2005, (52). 117-129.
Hinskens, F.L.M.P. "bespreking van "Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal" door Jan Stroop samenst.).". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2005, 121(3). 299-301.
Hinskens, F.L.M.P. and H. den Besten. "Diversificatie van het Nederlands door taalcontact". Nederlandse Taalkunde. 2005, 10(3/4). 283-309.
Jansen, M.M. "Jimme kinne krek sò fole eilanders as de bok Spaans. De taal van de Wadden in vogelvlucht.". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2005, (7). 9.
Kruijsen, T.J.W.M. "Erkenning of het einde van het stigma". Alledaagse Dingen. 2005, 11(1). 37-39.
Kruijsen, T.J.W.M. "WBD, een monument met toekomst". Brabants. 2005, 1(4). 10-12.
Margry, P.J. "De processie is terug - katholieke emancipatie voltooid". De Volkskrant. 2005, 21 juni. 12.
Margry, P.J. ""Jezuïetenstreken". Mythevorming rond jezuïeten in negentiende-eeuws Nederland". Streven. Cultureel Maatschappelijk Maandblad. 2005, 72 (2005). 99-111.
Meder, T. "Volkskundig walhalla". cULTUUR. 2005, 1(2). 156-157.
Postma, G.J. "INFINITIVALE V2 IN HET MIDDELDRENTS EN DE SUBJUNCTIEF". Taal & Tongval. 2005, 57(2). 126-166.
Ramstedt, M. "History of Anthropology in The Netherlands: A Review Article". Anthropos. 2005, 100. 570-579.
Roodenburg, H.W. "Etnologie en cultural studies: kanttekeningen bij een mogelijke samenwerking". Volkskunde. 2005, 106(3). 217-227.
Roodenburg, H.W. "Folklore en 'performance'". Alledaagse Dingen. 2005, 11(3/4). 11-14.
Roodenburg, H.W. "Pierre Bourdieu: Issues of Embodiment and Authenticity". Etnofoor. 2005, 17(1/2). 215-226.
Rooijakkers, G.W.J. "Doodsbidders". Brabants. 2005, 2(1). 36-37.
Rooijakkers, G.W.J. "Een provocerende alleseter. In memoriam Alan Dundes (1934-2005)". cULTUUR. 2005, 1(1). 132-133.
Rooijakkers, G.W.J. "Een vriendelijk oog. Bovenlichten in Oirschot". Monumenten. 2005, 17(2). 22-23.
Rooijakkers, G.W.J. "Normaalwoorden". Brabants. 2005, 2(3). 13-15.
Rooijakkers, G.W.J. "Omwegen in de geschiedschrijving. De straat als historische categorie". Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 2005, 19(1). 1-6.
Rooijakkers, G.W.J. "Sjibbolet". Brabants. 2005, 2(2). 33-34.
Rooijakkers, G.W.J. "Streektaalfilms". Brabants. 2005, 2(4). 18-19.
Rooijakkers, G.W.J. and M. Jacobs. "Een onbeschaamde blik. Etnologie, volkscultuur, erfgoed en dagelijks leven". cULTUUR. 2005, 1(1). 3-21.
Schoemans, M. and M. van Oostendorp. "Stemloze eindfricatieven in het Twents". TABU. 2005, 79-90.
van Oostendorp, M. "Bruggen slaan in taal". Onze Taal. 2005, 74(1). 30-31.
van Oostendorp, M. "De gedroomde eigennaam". Onze Taal. 2005, 74(6). 176-177.
van Oostendorp, M. "De laatste resten Turks Grieks". Onze Taal. 2005, 74(9). 246-247.
van Oostendorp, M. "Dialect aan de Nederlandse universiteiten". Alledaagse Dingen. 2005, 11(1). 22-24.
van Oostendorp, M. "Dialect in de media". Alledaagse Dingen. 2005, 11(1). 32-34.
van Oostendorp, M. "Laat het Groene Boekje maar liggen". Reformatorisch Dagblad. 2005, (28 oktober). 23.
van Oostendorp, M. "'Oh oor. O hoor'. Hoe Lucebert muziek maakte van taal". Onze Taal. 2005, 74(6). 168-171.
van Oostendorp, M. "Taal leren met een gehoorprothese". Onze Taal. 2005, 74(7/8). 208-209.
van der Horst, H.M. and A. Ouwehand. "Identiteit en multiculturaliteit: een interessante paradox". Agora. 2005, 21(2). 20-23.

2004

Barbiers, S. "Variatie in de morfosyntaxis van 'één'". Taal & Tongval. 2004, 54/55(themanummer 15-16). 44-62.
Barbiers, S. G. de Schutter and M. Devos. "Dialectsyntaxis in bloei". Taal & Tongval. 2004, 54/55(themanummer 15-16). 5-9.
Barbiers, S. and R. Sybesma. "On the different behavior of auxiliaries". Lingua. 2004, 114(4). 389-398. https://doi.org/10.1016/S0024-3841(03)00065-2
Bennis, H.J. "Pronoms de deuxième personne en néerlandais; contrastes en forme et en interpretation". Franco-British Studies. 2004, 2003/2004(33/34). 10-22.
Bennis, H.J. L. Cornips, and M. van Oostendorp. "Taalwetenschap en canonangst. Populair-wetenschappelijk schrijven over taalverandering". Levend Erfgoed. 2004, 1(1). 28-31.
Bennis, H.J. and E. Ruijsendaal. "Het organiseren van wetenschappelijk onderzoek.". Nederlands van Nu. 2004, 52. 30-33.
Bloothooft, G. D. Gerritzen and E. van Nifterick. "Van Amalia tot Zjors. Welke voornamen krijgen baby's tegenwoordig?". Onze Taal. 2004, 73(2/3). 60-63.
Bloothooft, G. E. van Nifterick, and D. Gerritzen. "Een voornamenkaart van Nederland". GIS Magazine. 2004, 2(4). 18-21.
Boerrigter, R. "Straatnamen, een kwestie van betekenis". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2004, 2003(6). 5-12.
Broekhuis, H. "Het voorzetselvoorwerp". Nederlandse Taalkunde. 2004, 9. 31-97.
Cornips, L. and M. Espin. "Aspectueel zich/se in het Maastrichts dialect en in het Spaans". Taal en Tongval. Themanummer. 2004, (15-16: Dialectsyntaxis in bloei.). 87-102.
Efting Dijkstra, E.M. "The Animal Prop: Animals as Play Objects in Dutch Folkloristic Games". Western Folklore. 2004, 63(1&2). 169-188.
Elpers, S.M. "[Review of: Rogier Millet. Winkelen in weelde. Warenhuizen in West-Europa 1869-2000]". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2004, 49. 260-262.
Elpers, S.M. "Rozen verwelken, schepen vergaan... en het poëzie-album? De functies van het poëzie-album.". KulTour. Mitteilungen der Studierenden und Mitarbeiter des Volkskundlichen Seminars der Universität Bonn. 2004, 15(2). 31-48.
Helsloot, J.I.A. "Nikolausfest und nationale Identität in Holland". Volkskunde in Rheinland-Pfalz. 2004, 19(1). 158-170.
Hoekstra, E. and H. Scholtmeijer. "The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht". Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 2004, 93. 77-149.
Kruijsen, T.J.W.M. and J. Swanenberg. "In gesprek met professor Weijnen". Brabants. 2004, 1(1). 8-9.
Margry, P.J. "La terra di nessuno dei devoti. Devozioni informali tra localismo e transnazionalismo nell"Europa contemporanea". Sanctorum. Rivista dell'associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia. 2004, 1. 153-178.
Margry, P.J. and E.M. Efting Dijkstra. "Enchantment in Albuquerque: Het AFS-jaarcongres (2003) en de Amerikaanse etnologie". Volkskunde. 2004, 105(1). 91-100.
Meder, T. "A critical comment on the SIEF conference 'Among Others'". SIEF Newsletter. 2004, 3. 7-8.
Meder, T. "De Eerste Nationale Verteldag (6 juni 2004): The Making Of...". Levend Erfgoed. 2004, 1(1). 22-27.
Meder, T. ""Mien laifke, wat wiltoe nog méér?" Twee boeken met Groninger volksverhalen". Historisch Jaarboek Groningen. 2004, 95-102.
Rooijakkers, G.W.J. "Contra-intuïtieve paradoxen". Brabants. 2004, 1(2). 25.
Rooijakkers, G.W.J. "Een chroniqueur postuum verenigd met zijn werk. De Kempische wereld van meester Panken". Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 2004, 18(3). 10-11.
Rooijakkers, G.W.J. "G-force". Brabants. 2004, 1(3). 43.
Rooijakkers, G.W.J. "God ziet mij". Brabants. 2004, 1(4). 41-42.
Rooijakkers, G.W.J. "Kwijlen". Brabants. 2004, 1(1). 37-38.
Rooijakkers, G.W.J. "Misverstanden rond Sinterklaas". National Geographic. 2004, 3(10). 37.
de Bruin, M.J. "Pierlala: De vele wedergeboortes van een lied". Literatuur. 2004, 21(3). 26.
de Bruin, M.J. "Vivat Oranje hoezee: Straatliederen voor volk en vaderland". Literatuur. 2004, 21(3). 50-53.
van Dijk, M.B.G. "Bedelliedjes en Sint Maarten". Bulletin Vereniging van Vrienden Martinikerk. 2004, 21(maart 2004). 18-36.
van Oostendorp, M. "10 bijdragen resp. 4 bijdragen". Onze Taal. 2004, 14.
van der Horst, H.M. "Easycity". Inura Bulletin. 2004, (27). 11-12.

2003

Bennis, H.J. "Het Nederlands: een weerbare taal? Ter inleiding". Nederlandse Taalkunde. 2003, 8(Themanummer: Weerbaar Nederlands). 281-284.
Goeman, A.C.M. "Morfologische condities op n-behoud en n-deletie in het Nederlands". Taal en Tongval. Themanummer. 2003, (14: De variabiliteit van de -(e)n in het Nederlands.). 36.
Henkes, B. and B. Rzoska. "Volkskunde en Groot-Germaanse cultuurpolitiek in Vlaanderen, 1934-1944". Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis. 2003, 11. 71-100.
Kuiper, W.T.J.M. ""In memoriam Francis Lulofs, filoloog en Reynaertonderzoeker"". Tiecelijn. 2003. 16(4).
Margry, P.J. "De Januskop van de rooms-katholieke kerk. De strijd om de Amsterdamse cultus van de Vrouwe van Alle Volkeren". Avé: Nieuwsbrief over Actuele Verschijningen. 2003, 3. 68-69.
Margry, P.J. "Methodische and analytische Probleme einer Totalinventarisation der Wallfahrtsstätten in den Niederlanden". Jahrbuch des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient. 2003, 29. 345-354.
Margry, P.J. and H. van de Velde. "Kulturkampf in Limburg: de strijd over religieuze rituelen in de publieke ruimte". De Maasgouw. 2003, 122. 118-133.
Meder, T. "Hertovering van de wereld". Folia. 2003, 56(28). 18-21.
Meder, T. "Märchen in den Niederlanden". Märchenspiegel. 2003, 14(3). 18-20.
Rooijakkers, G.W.J. "Erfgoed en authenticiteit. Wachten op de eerste electriciteitsmast". Erfgoed van Industrie en Techniek. 2003, 12(1). 2-21.
Rooijakkers, G.W.J. "In memoriam Harrie Franken (1937-2003)". Brabants Heem. 2003, 55(2). 83-85.
Rooijakkers, G.W.J. "Snackbar Van Gogh". Jong Holland. 2003, 19(1). 27-39.
van Oostendorp, M. "Apparaten praten. Taalkunde voor kinderen 5". Onze Taal. 2003, 72(10). 273.
van Oostendorp, M. "C. e, e, i, l, n, s, t? Stencile! Een zomers scrabbletoernooi". Onze Taal. 2003, 72(7/8). 191-193.
van Oostendorp, M. "Comparative markedness and containment". Theoretical Linguistics. 2003, 29(1/2). 65-76.
van Oostendorp, M. "Computers hoeven geen Nederlands te kunnen verstaan". Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. 2003, (87). 0-0.
van Oostendorp, M. "Een bekrompen leesstrategie". Neder-L. 2003, 0-0.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Emmy Konst: brabbelen met een gehemelteplaatje". Onze Taal. 2003, 72(4). 90.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van: Gert Meesters: Van eurocraat tot gerontofiel". Onze Taal. 2003, 72(1). 28.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Karel Hendrickx. Taal van de wet". Onze Taal. 2003, 72(6). 172.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Margit Rem: Hoe schreven de klerken". Onze Taal. 2003, 72(9). 242.
van Oostendorp, M. "Honderdduizend jaar praten. Taalkunde voor kinderen 2". Onze Taal. 2003, 72(5). 135.
van Oostendorp, M. "Je bent hoe je schrijft. Verraadt de stijl de auteur?". Onze Taal. 2003, 72(10). 252-255.
van Oostendorp, M. "Kletsen met je handen. Taalkunde voor kinderen 6". Onze Taal. 2003, 71(11). 300.
van Oostendorp, M. "Maak je eigen taal. Taalkunde voor kinderen 4". Onze Taal. 2003, 72(7/8). 202.
van Oostendorp, M. "Pionier mee!". Neder-L. 2003, (0302). 0-0.
van Oostendorp, M. "Praten is spelen met je mond. Taalkunde voor kinderen 1". Onze Taal. 2003, 72(4). 87.
van Oostendorp, M. "Ringbaums dilemma en de popularisering van de taalkunde". Vaktaal. 2003, 15(2). 3-5.
van Oostendorp, M. "Schrijven voor het beeldscherm". Neder-L. 2003, (0310.19). 0-0.
van Oostendorp, M. "Van halte tot hartje. Nard Loonen inventariseerde de voorzetsels". Onze Taal. 2003, 72(10). 276-278.
van Oostendorp, M. "Waarom dieren geen sprookjes vertellen. Taalkunde voor kinderen 3". Onze Taal. 2003, 72(6). 150.
van Oostendorp, M. and C.W. dr. Kusters. "Vreemdelingen maken de taal simpel. De complexe relatie tussen taal en samenleving". Neder-L. 2003, 72(12). 346-348.
van Oostendorp, M. and R. Noë. "Taal is van niemand, en dus van iedereen. K. Schippers' roman over het Nederlands". Onze Taal. 2003, 72(2/3). 44-46.
van Oostendorp, M. and S. van der Kleij. "De raakvlakken van Fred Weerman". Vaktaal. 2003, 15. 9-12.
van den Berg, B.L. "Weten waar de koo een hoos vangt". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2003, 2003. 33-44.
van der Horst, H.M. A. Ouwehand and A. Haars. "De praktijk van multicultureel bouwen". Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. 2003, 9(1). 33-38.
van der Horst, H.M. and J. Messing. "Bij Marokkanen zijn de gordijnen dicht". Agora. 2003, 19(4). 14-16.
van der Horst, H.M. and P. Breek. "EasyCity: creatief commentaar op de hedendaagse stad". Vitale Stad. 2003, 6(2). 10-12.

2002

Barbiers, S. "Talen, dialecten, nijlpaarden en fruitvliegjes". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2002, 5. 5-12.
Barbiers, S. and M. Greijmans. "Microvariation in the syntax of ONE-insertion". GLOW Newsletter. 2002, 48. 15-16.
Brouwer, L.S.G.B. "Kroniek Nederland". Naamkunde. 2002, 34(1). 103-117.
Cornips, L. and A. Hulk. "Argumentreductie in reflexieve onpersoonlijke constructies in het Heerlens en in het Romaans". Nederlandse Taalkunde. 2002, 17(1). 2-19.
Cornips, L. and A. Hulk. "Argumentreductie in reflexieve onpersoonlijke constructies in het Heerlens en in het Romaans". Nederlandse Taalkunde. 2002, 17(1). 2-19.
Gerritzen, D. "Voornamen: wat onderzoeken we en waarom?". Gramma. 2002, 8. 249-266.
Helsloot, J.I.A. "5 december. Sinterklaas en nationale cultuur in Nederland". Skript. 2002, 24(4). 54-68.
Henkes, B. and R. Johnson. "Silences across Disciplines; Folklore Studies, Cultural Studies, and History". Journal of Folklore Research. 2002, 39(2/3). 125-146. https://doi.org/10.2979/JFR.2002.39.2-3.125
Hinskens, F.L.M.P. "André Jolles. Van vagant tot ontheemde". Nachbarsprache Niederländisch. 2002, 17(1-2). 66-82.
Hinskens, F.L.M.P. "review article of R. Vandekerckhove, “Structurele en sociale aspecten van dialectverandering”, Gent (KANTL)". Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 2002, 91. 247-256.
Jansen, M.M. "De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries". Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 2002, 51. 128-152.
Margry, P.J. "Aandacht voor wonder van Garabandál opgeklopt". NRC Handelsblad. 2002, (10 april). 9.
Margry, P.J. "De tijdelijke heiligheid van Pim Fortuyn". Trouw. 2002, (26 juli). 13.
Margry, P.J. "Erfgoedbeleid en volkskunde. Recente ontwikkelingen in Nederland". TerZake. Praktijkblad over lokaal beleid en samenleving. 2002, (juni). 39-40.
Margry, P.J. "Mariaverschijningen aan Ida Peerdeman". Trouw. 2002, (26 juni). 12.
Margry, P.J. "Merchandising and Sanctity: the invasive cult of Padre Pio". Journal of Modern Italian Studies. 2002, 7(1). 88-115.
Margry, P.J. "Nieuwe religieuze verschijnselen en bewegingen. Onderzoek naar religieuze cultuur op het Meertens Instituut (KNAW)". Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden. 2002, 11(4). 349-353.
Margry, P.J. "Un beatus ovvero il culto bulldozer di Padre Pio. Un"indagine etnoantropologica". La Critica Sociologica. 2002, (141). 51-79.
Margry, P.J. and H. van de Velde. "Die Prozessionsfrage in Limburg. Der Kampf um Religion und Öffentlichkeit in den Niederlanden". Comparativ. 2002, 12(5/6). 81-96.
Rooijakkers, G.W.J. "Materiële cultuur. Context en betekenis". Historica. 2002, 25(3). 3-5.
Rooijakkers, G.W.J. "Slachting onder Brabantse boerderijen. Een onderbouwde raming en een kleurig zwartboek". Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 2002, 16(1). 1-7.
de Bruin, M.J. "Het muzikale behang van de zestiende eeuw. Het Nederlandse lied tot 1600 in kaart gebracht". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2002, (5). 28-34.
van Dijk, M.B.G. "Engelland. Naschrift". Onze Taal. 2002, 71(november). 305.
van Dijk, M.B.G. "Traditionele (dans)liedjes in het Utrechtse Lombok". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2002, (5). 35-44.
van Oostendorp, M. "Als een Romeinse legionair". Neder-L. 2002.
van Oostendorp, M. "Coronalen in het stad-Utrechts en de structuur van het fonologisch woord". Taal & Tongval. 2002, 53(thema). 110-128.
van Oostendorp, M. "De nederlandse spellingschaos". Neder-L. 2002.
van Oostendorp, M. "Eigen taal eerst? Veranderingen in het Onderwijs in Allochtone Levende Talen". Onze Taal. 2002, 71(10). 282-283.
van Oostendorp, M. "Erken het Zeeuws". NRC Handelsblad. 2002, 7.
van Oostendorp, M. "Het belang van Nederlandse dialecten voor de fonologische theorie". Taal en Tongval. Themanummer. 2002, 53(13). 18-34.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van… Aniek IJbema: de geschiedenis van te". Onze Taal. 2002, 71(5). 144.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van… G.A. Seyger: Middeleeuws Twents". Onze Taal. 2002, 71(6). 180-181.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van… Hanny Vermaas: U of jij?". Onze Taal. 2002, 71(9). 256.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van… Jeanne Kurvers: Analfabeten en taal". Onze Taal. 2002, 71(7/8). 220-221.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Joy Burrough: Nederlands wetenschappelijk Engels". Onze Taal. 2002, 71(10). 292.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Nicoline van der Sijs: Van wad tot toppie joppie". Onze Taal. 2002, 71(1). 72-73.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Tim van der Avoird: Hindoestaanse taal in Nederland". Onze Taal. 2002, 71(2/3). 72-73.
van Oostendorp, M. "Je de rest van je leven niet vervelen". Neder-L. 2002.
van Oostendorp, M. "Ondertussen op het Internet". Neder-L. 2002.
van Oostendorp, M. "Taal om bij te dansen". Vaktaal. 2002, 15(1). 13.
van Oostendorp, M. "Taalwetenschappelijk socialisme". Neder-L. 2002.
van Oostendorp, M. "Zusters van Onze Taal. Taalverenigingen in Nederland en daarbuiten". Onze Taal. 2002, 71(9). 238-240.
van Oostendorp, M. and R. Noë. "Het besmettelijkste accent van Nederland. Interview met Marnix Rueb". Onze Taal. 2002, 71(5). 123-124.
van Oostendorp, M. and S. van der Kleij. "De task force van de neerlandistiek. Een interview met Arie Verhagen". Vaktaal. 2002, 14(3). 10-14.
van den Braak, J. "Het verschijnsel straattaal: een verkenning". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2002, (5). 13-19.

2001

Barbiers, S. "Adjectieven voor taalkundigen". Nederlandse Taalkunde. 2001, 6(2). 133-148.
Broekhuis, H. "Hoeveel syntaxis zit er in het lexicon". Nederlandse Taalkunde. 2001, 6. 3-21.
Broekhuis, H. and Henk van Riemsdijk. "Naschrift bij het besprekingsartikel van Sjef Barbiers". Nederlandse Taalkunde. 2001, 6. 149-153.
Cornips, L. and W. Jongenburger. "Elicitation techniques in a Dutch syntactic dialect atlas project". Linguistics in the Netherlands. 2001, 53-63.
Cornips, L. and W. Jongenburger. "Elicitation techniques in a Dutch syntactic dialect atlas project". Linguistics in the Netherlands. 2001, 53-63.
Cornips, L. and W. Jongenburger. "Het design en de methodologie van het SAND-project". Nederlandse Taalkunde. 2001, 2001(3). 215-232.
Cornips, L. and W. Jongenburger. "Het design en de methodologie van het SAND-project". Nederlandse Taalkunde. 2001, 2001(3). 215-232.
Dekker, T. H.W. Roodenburg, and G.W.J. Rooijakkers. "De symbolische orde van de Nederlandse etnologie: een antwoord". Oost-Vlaamse Zanten. 2001, 76(2). 165-176.
Goeman, T. and H. van de Velde. "Co-occurrence constraints on /r/ and /g/ in Dutch dialects". Études & Travaux. 2001, 2001(4). 91-111.
Helsloot, J.I.A. "Halloween in Holland". Zeitschrift für Volkskunde. 2001, 97(2). 249-253.
Henkes, B. "Nationale beeldvorming". Mosaïek: interdisciplinair cultuurwetenschappelijk tijdschrift. 2001, 3(zomer 2001). 4-7.
Jansen, M.M. "Dialect op een eiland. Taalbehoud versus taalverlies". Taal & Tongval. 2001, 53(1). 22-38.
Jongenburger, W. and J. Aarssen. "Linguistic and cultural exchange and appropriation: a survey study in a multi-ethnic neighbourhood in The Netherlands". Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2001, (Vol. 22, No. 4). 293-308.
Kuiper, W.T.J.M. ""Ende ic ware op grauwele..."". Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen. 2001, 15(4). 290-299.
Margry, P.J. "Nederland en het Heilig Jaar 2000: verslag en evaluatie". Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden. 2001, 10 (2001). 333-352.
Roodenburg, H.W. "Tussen distantie en betrokkenheid. 'Public folklore' en de volkskunde in Nederland en Vlaanderen'". Mores: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 2001, 2(1). 5-8.
Rooijakkers, G.W.J. "Brigida van Bavel". VolZin: opinieblad voor geloof en samenleving. 2001, 84(4). 16-17.
Rooijakkers, G.W.J. "Dommeltuinen en Spaanse migranten. Het Cultuurhistorisch Manifest in de praktijk". Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 2001, 15(1). 1-11.
Rooijakkers, G.W.J. "Sunsation. Een zonnewende in Lelystad". VolZin: opinieblad voor geloof en samenleving. 2001, 84(14). 16-17.
van Oostendorp, M. "Constructed language and Linguistic Theory. On the Notions Possible, Impossible and Actual Language". Interface: tijdschrift voor toegepaste linguïstiek. 2001, 15(2). 203-222.
van Oostendorp, M. "De geeuw van de lil". Neder-L. 2001. (010707).
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Heike Martensen: Van letter naar klank". Onze Taal. 2001, 70(4). 96.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Ineke van de Craats: Bezitsrelaties leren". Onze Taal. 2001, 70(1). 30.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Jos Swanenberg: Zuid-Nederlandse vogelnamen". Onze Taal. 2001, 70(2). 45.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Klarien van der Linde: Schoow". Onze Taal. 2001, 70(7). 196.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Reinier Cozijn: Oogbewegingen en tekstbegrip". Onze Taal. 2001, 70(5). 124.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van... Shalom Zuckerman: heeft gezien/gezien heeft". Onze Taal. 2001, 70(12). 350.
van Oostendorp, M. "Hoe meer dialecten, hoe beter". Onze Taal. 2001, 70(7). 190-191.
van Oostendorp, M. "Is het Zeeuws minder waard dan het Limburgs?". Onze Taal. 2001, 70(12). 344-345.
van Oostendorp, M. "Nasal Consonants in Variants of Dutch and Some Related Systems". Neerlandistiek.nl. 2001. 1(8).
van Oostendorp, M. "Steenkolen-Engels of Esperanto: Concurrenten of alternatieven?". Fen-X. 2001, 6(4). 8-9.
van Oostendorp, M. "Taalvariatie en nieuwe media". Nederlands van Nu. 2001, 49(1). 19-21.
van Oostendorp, M. "Teksten (de)coderen met de computer". Onze Taal. 2001, 70(11). 296-297.
van Oostendorp, M. "Zingen in gebarentaal. Doventolken op het concertpodium". Onze Taal. 2001, 7-(9). 212-214.
van Oostendorp, M. and K. van der Zwan. "Het taaljaar 2001. Van euro tot oorlog". Onze Taal. 2001, 70(12). 340-341.
van Oostendorp, M. and S. van der Kleij. "De Vlaamse vergadercultuur is mannelijker. Taalkundige Marinel Gerritzen over cultuurverschillen in communicatie". Onze Taal. 2001, 70(10). 264-266.

2000

Barbiers, S. "Intermediate landing sites". GLOT International. 2000, 4-7. 15-16.
Barbiers, S. and M. van Oostendorp. "Dä doe! Syntactische atlas brengt dialectverschillen in kaart". Onze Taal. 2000, 69.11. 318-319.
Bennis, H.J. "Het oog op de toekomst. Het Meertens Instituut in de 21ste eeuw". Neerlandica Extra Muros. 2000, XXXVIII, 3. 32-39.
Bennis, H.J. "Ondersteun meertaligheid". Contrast. 2000. 7.
Bennis, H.J. "Why there are no Clitics". Journal of Linguistics. 2000, 443-444.
Bennis, H.J. H. Ryckeboer and J. Stroop. "De toekomst van de variatielinguistiek". Taal & Tongval. 2000, 52:1. 5-8.
Bennis, H.J. et al. "Het multiculturele voordeel: Meertaligheid als uitgangspunt". Contrast. 2000, 17:7. 17.
Broekhuis, H. "Against Feature Strength: the Case of Scandinavian Object Shift". Natural Language & Linguistic Theory. 2000, 18. 673-732.
Crasborn, O. and M. van Oostendorp. "Je nier aanwijzen. De abstracte iconen van de Nederlandse Gebarentaal". Onze Taal. 2000, 69.11. 306-307.
Dekker, T. "Een problematische poging tot rehabilitatie van Jan de Vries". Volkskundig Bulletin. 2000, 26. 73-81.
Dekker, T. "Van relict naar mens. Accentverschuivingen in de volkskunde". Nehalennia. 2000, 129. 4-13.
Dekker, T. "Volkskunde op eigen kracht". Volkskundig Bulletin. 2000, 26. 42-55.
Dijkhof, E. "De verschriftelijking in Zeeland: De doordringing van het ambtelijk schriftgebruik in de omgeving van de stadsbesturen en de ambachtsheren in de dertiende eeuw". Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 2000, 9(1). 2-9.
Doelman, E. "1 April". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2000, 4. 18-26.
Gerritzen, D. "Recente voornaamgeving". Naamkunde. 2000, 32. 139-149.
Gerritzen, D. "Vornamen. Untersuchung einiger Aspekte der Namengebung in den Niederlanden". Namenkundliche Informationen. 2000, 77. 9-26.
Henkes, B. "Familiegoed (serie)". Historisch Nieuwsblad. 2000. (1-6).
Jongenburger, W. "Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2000, 4. 27-32.
Margry, P.J. "Italia Sacra Ao MM". Il Pilastro: tijdschrift voor Italiaanse cultuur. 2000, 5. 114-122.
Meder, T. "Een bloemlezing uit de Volksverhalenbank". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2000, 4. 4-10.
Rooijakkers, G.W.J. "De culturele biografie van Noord-Brabant". Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 2000, 14(2). 1-13.
Rooijakkers, G.W.J. "De kerststal tussen kerk en VVV". VolZin: opinieblad voor geloof en samenleving. 2000, 83(26). 10-13.
Rooijakkers, G.W.J. "De wegen van Willem Frijhoff. De methodologie van de contextuele biografie als (kerk)historische uitdaging". Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden. 2000, 9. 310-315.
Rooijakkers, G.W.J. "Die kulturelle Biographie der Region. Kulturgeschichte zwischen Museum und Landschaft in den Niederlanden". Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde. 2000, 45. 21-41.
Rooijakkers, G.W.J. "Speelse ernst. Schillebeeckx herijkt sacramenten". VolZin: opinieblad voor geloof en samenleving. 2000, 83(14). 24-26.
Rooijakkers, G.W.J. "Van ecomuseum naar identiteitsfabriek. Cultureel ondernemerschap in de Kempen". Erfgoed van Industrie en Techniek. 2000, 9(1). 15-20.
Rooijakkers, G.W.J. "What makes a man a man: do-it-yourself". Villa Rana. Jyväskylän yliopisto etnologiam laitos. 2000, 3(1). 3-14.
Rooijakkers, G.W.J. and P. Meurkens. "Struggling with the European Atlas. Voskuil's Portrait of European Ethnology". Ethnologia Europaea. 2000, 30(1). 75-95.
van Oostendorp, M. "Alle lolletjes in de luch". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2000, 4. 11-17.
van Oostendorp, M. "De best gedocumenteerde taal ter wereld". Onze Taal. 2000, 69.7/8. 196-197.
van Oostendorp, M. "Een digitale ivoren toren voor de geesteswetenschappen". Neder-L. 2000. 99.01b.
van Oostendorp, M. "Engels zonder tranen. Tweetalig vwo geeft les in het Engels". Onze Taal. 2000, 69.1. 14-15.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Hedda van 't Land: Taalverschillen bij enquêtes". Onze Taal. 2000, 69.7/8. 204.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Judith Schoonenboom: Van dat naar wat". Onze Taal. 2000, 69.6. 166.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Karl de Leeuw: Historisch geheimschrift". Onze Taal. 2000, 69.5. 138.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Mirjam Ernestus: Gebabbeld Nederlands". Onze Taal. 2000, 69.10. 271.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Susanne Gerritsen: Verzwegen argumenten". Onze Taal. 2000, 69.1. 28.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Tina Cambier: Spreektempo". Onze Taal. 2000, 69.4. 112.
van Oostendorp, M. "Komt er gezellig bie! Dialect in de reclame". TaalActief. 2000, 1.4. 5-6.
van Oostendorp, M. "'Leenwoordfonologie' in het Esperanto". Gramma. 2000, 7.2. 137-148.
van Oostendorp, M. "Ons steenkolen-Engels. De pragmatische oplossing van een taalprobleem". Onze Taal. 2000, 69.10. 258-260.
van Oostendorp, M. "Rule inversion without rules". GLOW Newsletter. 2000, 44(2). 50-51.
van Oostendorp, M. "Talen met pech. Streektalen op zoek naar een standaard". Onze Taal. 2000, 69.4. 107-108.
van Oostendorp, M. "Wieringse nasaalvelarisatie". Taal & Tongval. 2000, 52(1). 163-188.
van Oostendorp, M. "Wort nu eens slimmer. Nieuwe spellingcorrector is vooral goed in zoeken". Onze Taal. 2000, 69.10. 274-275.
van Oostendorp, M. and B.J.H. Hermans. "Synchrone beperkingen op de Sittardse diftongering". Taal & Tongval. 2000, 51(2). 166-186.
van den Berg, B.L. "Meertens Instituut: variatielinguïstiek on-line". Nederlandse Taalkunde. 2000, 5.2. 181-186.

1999

Bennis, H.J. and T.I. Israël. "Cursus syntaxis met computerondersteuning". Nederlandse Taalkunde. 1999, 99.3. 245-249.
Bennis, H.J. and T.I. Israël. "Cursus syntaxis met computerondersteuning". Nederlandse Taalkunde. 1999, 99.3. 245-249.
Broekhans, M. and M. Schaap. "Rede en rite. Gerard Rooijakkers' avontuurlijke visie op de volkskunde". Skript. 1999, 21. 15-28.
Brouwer, L.S.G.B. "Het Meertens Instituut op Internet". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 1999, 3. 12-16.
Cornips, L. and A. Hulk. "Affected Objects in Heerlen Dutch and Romance". Languages in Contrast. 1999, 1(2). 191-210.
Cornips, L. and A. Hulk. "Affected Objects in Heerlen Dutch and Romance". Languages in Contrast. 1999, 1(2). 191-210.
Henkes, B. and N.D.J. Barnouw. "De tweede schuld, of over de last familie te zijn : nationaal-socialisme en de overdracht van historische ervaringen binnen familieverband". Oorlogsdocumentatie '40-'45: jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1999, 10. 89-112.
Margry, P.J. "Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant. Kennismaking met een lexicon". Brabants Heem. 1999, 51. 77-87.
Meder, T. "Marco Mostert: Oraliteit [Review of: M. Mostert (1998) Oraliteit]". Volkskundig Bulletin. 1999, 25(1). 90-91.
Meder, T. "'Veel geluk, meneer Gorsky!' Volksverhalen op de electronische snelweg". Oost-Vlaamse Zanten. 1999, 74(1). 47-58.
Meder, T. and E. Venbrux. "Anders Bijma’s Folktale Repertoire and its Collectors". Fabula. 1999, 40(3/4). 259-277.
Meder, T. and H.C. Dibbits. "Kasbah in de Kanaalstraat. Beeldvorming in en rond een multi etnische stadswijk: een verkenning". Volkskundig Bulletin. 1999, 25(1). 39-70.
Rooijakkers, G.W.J. "Postmoderne volkskunde als uitdaging". Oost-Vlaamse Zanten. 1999, 74. 5-11.
Rooijakkers, G.W.J. "Tussen eer en moraal. Een geweldloze samenleving bestaat niet". VolZin: opinieblad voor geloof en samenleving. 1999, 82. 18-21.
Scholtmeijer, H. "Meester Kooij en het Vlielands". Tien eeuwen Eylandt Flielandt. 1999, 9(3). 5-14.
Scholtmeijer, H. "'Sag' beim Abschied.....'". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 1999, 3. 23-26.
Scholtmeijer, H. "Variatie en verspreidige in het Overiessels woordenboek". Verdan. Blad veur Oaveriesselse dialecten. 1999, 1(1). 29-31.
Scholtmeijer, H. "Waarom de Zwollenaren de h niet uitspreken". IJsselacademie. 1999, 22. 62-66.
Smits, C.J.M. "Working class Maastricht versus middle vclass Maastricht; in search for a theoretical framework". Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 1999. [te versch.
van Oostendorp, M. "Bloemen, boeken en pompeblêden. De dag van de kleine talen". Onze Taal. 1999, 68(4). 93.
van Oostendorp, M. "Esperanto: Luchtkasteel of observatiesatteliet?". Link: Tijdschrift voor Linguïstiek te Utrecht. 1999, 10.3. 3-7.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Matthias Hüning: Zeurneuzerij". Onze Taal. 1999, 68.4. 106.
van Oostendorp, M. "Het proefschrift van Ton Goeman: Verdwijnende t's". Onze Taal. 1999, 68.12. 354.
van Oostendorp, M. "Komputado shanghos chion. Esperantologio komputile". Esperanto. 1999, 92.4. 68-69.
van Oostendorp, M. "Nederlands op het Net: taalvariatie". Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. 1999, 5.3. 35.
van Oostendorp, M. "Syllable structure in Esperanto as an instantiation of universal phonology". Esperantologio. 1999, 1.1. 52-80.

1998

Barbiers, S. and J. Rooryck. "On the interpretation of 'there' in existentials". Proceedings of WCCFL. 1998. XVII.
Bennis, H.J. "De relatie tussen theoretische en toegepaste taalkunde: De verwerving van partikels". Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen. 1998, 58. 127-137.
Bennis, H.J. "Waar is het werkwoord? deel IV: ANS en Hans op avontuur". Nederlandse Taalkunde. 1998, 3. 195-208.
Bennis, H.J. M. den Dikken and N. Corver. "Predication in Nominal Phrases". Journal of Comparative Germanic Linguistics. 1998, 1. 85-117.
Broekhuis, H. "Een grammatica voor taalkundigen: A Modern Grammar of Dutch". Nederlandse Taalkunde. 1998, 3. 282-290.
Cornips, L. "Syntactic variation, parameters and their social distribution". Language Variation and Change. 1998, 10(1). 1-21.
Rentenaar, R. "Kroniek Nederland". Naamkunde. 1998, 30. 251-258.
Roodenburg, H.W. "Inleiding". Oost-Vlaamse Zanten. 1998, 73.3(Eer, smaad en belediging in cultuurhistorisch perspectief). 154-156.

1997

Bennis, H.J. F. Beukema and M. den Dikken. "Getting Verb Movement". Linguistics. 1997, 35. 1003-1028.
Broekhuis, H. "Nogmaals Verb Projection Raising". TABU. 1997, 1-27.
Broekhuis, H. "Twee typen subject". Nederlandse Taalkunde. 1997, 35-51.

1996

Bennis, H.J. "The Acquisition of Particles". Stellenbosch Papers in Linguistics (SPIL). 1996, 3. 23-40.
Bennis, H.J. "The meaning of structure and the Minimalist Program". South African Journal of Linguistics. 1996, 29. 105-125.
Bennis, H.J. "Waar is het werkwoord? deel III: het Nederlands". Spektator. 1996, 24. 228-248.
Broekhuis, H. and Anke Strang. "De partitieve genitiefconstructie". Nederlandse Taalkunde. 1996, 1. 221-238.
Cornips, L. and A. Hulk. "Ergative reflexives in Heerlen Dutch and French". Studia Linguistica. 1996, 50(1). 1-21.
Cornips, L. and A. Hulk. "Ergative reflexives in Heerlen Dutch and French". Studia Linguistica. 1996, 50(1). 1-21.

1995

Bennis, H.J. "De universiteit en het koekiemonster". Vaktaal. 1995, 7. 6-7.
Bennis, H.J. "Hoe spel je wetenschap?". Spektator. 1995, 23. 252-259.
Bennis, H.J. "The meaning of structure: the wat voor construction revisited". Linguistics in the Netherlands. 1995, 25-37.
Bennis, H.J. "Waar is het werkwoord? deel II: Antisymmetrie". Spektator. 1995, 24. 130-146.
Broekhuis, H. "A note on heads and the linear correspondence axiom". HIL-Manuscripts. 1995, 3(1). 62-68.
Broekhuis, H. "De predikatieve toevoeging". De nieuwe taalgids. 1995, 88(6). 534-543.
Broekhuis, Hans et al. "Infinitival complementation: on remnant extraposition". The Linguistic Review. 1995, 93-122.
Cornips, L. and A. Hulk. "Toch nog zicht op zich". TABU. 1995, 25(3). 121-124.
Cornips, L. and A. Hulk. "Toch nog zicht op zich". TABU. 1995, 25(3). 121-124.
Meder, T. and E. Venbrux. "The False Teeth in the Cod. A Legend put into Context". Contemporary Legend. 1995, 5. 115-131.

1994

Bennis, H.J. "Taal, Taalkunde en Moedertaalonderwijs". Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 1994, 37. 721-729.
Bennis, H.J. "Waar is het werkwoord? deel I: Het minimalistische kader". Spektator. 1994, 23. 171-190.
Broekhuis, H. and L. Cornips. "Undative constructions". Linguistics. 1994, 32(2). 173-189. https://doi.org/10.1515/ling.1994.32.2.173
Cornips, L. "De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen+infinitief-constructie". Forum der Letteren. 1994, 35(4). 282-294.
Cornips, L. "Syntactic Variation in Heerlen Dutch". Germanic Generative Syntax Newsletter. 1994, 10(2). 5-6.

1993

Bennis, H.J. "Adjectives and Argument Structure". HIL-Manuscripts. 1993. 1.
Broekhuis, H. "Some remarks on weak crossover". HIL-Manuscripts. 1993, 1(1). 42-53.
Broekhuis, H. "Verb Projection Raising". Spektator. 1993, 22. 28-47.
Broekhuis, H. and Marcel den Dikken. "Chomsky's minimalistische programma". TABU. 1993, 219-252.
Broekhuis, H. and Marcel den Dikken. "Locality in minimalist syntax". HIL-Manuscripts. 1993, 1(3). 1-16.
Dibbits, H.C. and E. Doelman. "Slapen op het platteland. Boedelbeschrijvingen uit Maassluis (1665-1900) en Maasland (1730-1900)". Volkskundig Bulletin. 1993, (Themanummer: Mensen en Dingen). 330-353.

1992

Broekhuis, H. and Hans den Besten. "Verb Projection Raising in het Nederlands". Spektator. 1992, 21. 21-34.
Cornips, L. "Enkele sociologische en taalkundige aspecten van het Algemeen Nederlands in Heerlen". Taal en Tongval. Themanummer. 1992, 5. 66-80.

1991

Bennis, H.J. "Bespreking van het boek The V2 conspiracy - Fred Weerman". Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 1991, 107. 150-156.
Bennis, H.J. "Taalkunde in de bovenbouw". Levende Talen Magazine. 1991, 461. 235-242.
Bennis, H.J. "Theoretische aspecten van partikelvooropplaatsing II". TABU. 1991, 21. 89-96.
Broekhuis, H. "Chain-government". The Linguistic Review. 1991, 6. 297-374.

1990

Broekhuis, H. and Kees Hoekstra. "Verb Raising, Extrapositie en controle". TABU. 1990, 20. 153-174.

1989

Bennis, H.J. "Herschrijfregels herschreven". Spektator. 1989, 18. 169-190.
Broekhuis, H. and Hans den Besten. "Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks". GLOT. 1989, 12. 79-137.
van Dijk, M.B.G. "Boeken in boedelinentarissen". Dokumentaal Informatie- en Communicatiebulletin voor Neerlandici. 1989, 18.1. 30-32.

1988

Broekhuis, H. "Small Clause PP's en binding". GLOT. 1988, 11. 243-280.

1985

Bennis, H.J. and F. Beukema. "Voorwoord bij themanummer over 'Infinitivale complementatie'". GLOT. 1985. 8.
Bennis, H.J. and T. Hoekstra. "Een gat in de distributie van om-zinnen". GLOT. 1985, 8. 5-23.
van Dijk, M.B.G. ""Er wordt gekust bij het leven!" [Vragenlijst nr. 54]". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 1985, 12-14.

1984

Bennis, H.J. and T. Hoekstra. "Gaps and Parasitic Gaps". The Linguistic Review. 1984, 4. 29-87.

1983

Bennis, H.J. "De PRO-drop parameter en subjectloze zinnen in het Nederlands". Spektator. 1983, 12. 409-427.

1982

1981

van Dijk, M.B.G. "Het beleid van de Amsterdamse overheid ten aanzien van straatmuzikanten 1900-1980". Volkskundig Bulletin. 1981, 7.2. 143-161.

1980

Bennis, H.J. and A. Groos. "Die Rektions-Bindungs Theorie: Neue Aspekte seit den 'Aspekte'". Zeitschrift fuer Sprachwissenschaft. 1980, 1. 251-288.
Bennis, H.J. and A. Groos. "The Government-Binding theory: an overview". GLOW Newsletter. 1980. 5.
Bennis, H.J. and A. Groos. "The Government-Binding theory: an overview". Lingua e Stile. 1980, XV. 565-592.

1979

Bennis, H.J. "Appositie en de interne struktuur van de NP". Spektator. 1979, 8. 209-228.

1977

Bennis, H.J. "Het kwantitatieve er in komparatief konstrukties". Spektator. 1977, 6. 384-387.

2019

Brouwer, Leendert. "Nieuwe feiten over naamswijzigingen". Neerlandistiek. 2019.
Brouwer, Leendert. "Uitstervende stadse en gedijende dorpse achternamen: -". Gen. 2019, 25(2). 34-37.
Cornips, L. "Maasgeluide". Schimortera. 2019, 15(39). 18-20.
Meder, Theo. "Mythes, legendes en heldendichten". Neerlandistiek. 2019.
Van Oostendorp, M. "Meer dan alleen een opstel: Het schoolexamen Nederlands". Onze Taal. 2019, 88(5). 17-19.
Van Oostendorp, M. "Nee, jij trekt volle zalen". Onze Taal. 2019, 88(1). 29.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Gele hesjes". Onze Taal. 2019. 3.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "IJsbeer". Onze Taal. 2019. 4.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Kransje". Onze Taal. 2019. 9.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Lekkerbekjes". Onze Taal. 2019. 11.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Lelijk". Onze Taal. 2019. 1.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Mug". Onze Taal. 2019. 10.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Sabotage". Onze Taal. 2019. 7/8.
van der Sijs, Nicoline. "Afrikaans op de etymologiebank". Voertaal. 2019.
van der Sijs, Nicoline. "Waarom historische taalkunde?". Neerlandistiek.nl. 2019.

2018

Brouwer, Leendert. "Hoe Fries is De Vries? Familienamen in Friesland en omgeving". Gen. 2018, 24(2). 36-41.
Cornips, L. ""Kind moet over op het 'plat'"". Neerlandistiek. 2018. 2018.
Cornips, L. "Nieuwjaarsboodschap Taalunie". Neerlandistiek.nl. 2018.
Elpers, S.M. Kia Tsakiridis and A. van der Zeijden. "Over vissers, geheimen, voetbal en sekswerkers: Ervaringen uit Frankrijk, Italië en Zwitserland.". Museumpeil. 2018, 49. 33-36.
Jansen, Frank, Sterre Leufkens, and M. Van Oostendorp. "Gave wijde pijpen, flexe baggy trousers: Overeenkomsten tussen taal en mode". Onze Taal. 2018, 14-17.
Meder, Th. "De kabouters, magie en mythevorming van J.H.W. Eldermans". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2018, 5(2). 50-53.
Meder, Th. "Het is niet mijn broer: Hoe een klein raadseltje uitgroeide tot een flinke mop". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2018. 5(1).
Meder, Th. "Hoe moet de bijnaam Neukwaterwaard begrepen worden?". Nieuwsbrief Meertens Instituut. 2018. (september).
Meder, Th. "In Memoriam Jurjen van der Kooi (Hardegarijp 22-12-1943 – Drachten 4-9-2018)". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2018, 5(2). 62.
Meder, Th. "Inleiding". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2018, 5(2). 4-5.
Meder, Th. "Welke dooddoeners gebruikt men in Nederland?". Nieuwsbrief Meertens Instituut. 2018.
Meder, Th. et al. "Emotieloos achter het bureau? Over sentiment-analyse op de romancyclus van J.J. Voskuil". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2018. 5(1).
Van Oostendorp, M. "Behulpzaam". Onze Taal. 2018, 2018(1). 22.
Van Oostendorp, M. "Weinig onbehulpzaam". Onze Taal. 2018, 30.
van Hout, R.W.N.M. et al. "Nui visie vaan de Taolunie op streektaole.". Veldeke.nl. 2018.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "De mythe rond de Statenvertaling over de invloed op het Standaardnederlands". Friesch Dagblad. 2018.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Kleurenwaaier van emoties". Onze Taal. 2018.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Natneus, molenaar, hypocriet: Insectennamen uit de zeventiende eeuw". Onze Taal. 2018. 7/8.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Zelfkant". Onze Taal. 2018, 2/3. 7.
van der Sijs, Nicoline and Kaspar Beelen. "Monster". Onze Taal. 2018. 6.
van der Wouden, T. "Eindelijk alles over nee?". Onze Taal. 2018, 87(5). 17.
van der Zeijden, A. and S.M. Elpers. "Immaterieel erfgoed en superdiversiteit: Naar een nieuwe rol voor musea". Museumpeil. 2018, 49. 8-10.

2017

Balkenhol, M. "Racisme in kunst en cultuur". Cahiers Biowetenschappen en Maatschappij. 2017, 2017(1). 64-65.
Cornips, L. "Dialect App: Eèsjdes en Mestreechs". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. "Dialectwoordenboeken". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. "Gebarentaal". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. "Ich en zaen dat neet". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. "Intercultureel". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. "Peutertaalbeleid". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. "Streektaalsymposium". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. "Taalhiërarchie". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L. and V. de Rooij. "‘Straattaal 1997-2017’". Vaktaal. 2017, (3). 14-15.
Cornips, L. and V. de Rooij. "‘Straattaal In Nederland’ 1997-2017". Neder-L. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Actie voor het Limburgs". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Boekenschat in gevaar". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Een eigen giraf". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Het geluk/het gelijk". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Hoe oud is carnaval in Nederland?". Nieuwsbrief Meertens Instituut. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "'Horster band'". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Ik of ich?". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Nul dialect". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Staat van het Nederlands". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "Taalreizigers". Limburgsch Dagblad. 2017.
Cornips, L.M.E.A. "That is tres naiice". Limburgsch Dagblad. 2017.
Margry, P.J. "Seculiere blik nodig op feestdagen". Trouw. 2017. 2017(9 juni).
Meder, Th. "Inleiding". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2017, 4(1). 4-5.
Meder, Th. "Overzicht SagenJager-routes". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2017, 4(1). 26.
Meder, Th. Lisanne van Kesteren, and M.L.C. van Zuijlen. "Kort nieuws". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2017, 4(2). 44-47.
Meder, Th. and M.J. De Bruin. "In Memoriam Marie van Dijk (7-11-1943 – 27-9-2017)". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2017, 4(2). 40-43.
Meder, Th. et al. "Hoofse liefde". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2017, 4(2). 6-13.
Van Oostendorp, M. "Aanwaaien en instampen". NRC Handelsblad. 2017, 23.
Van Oostendorp, M. "De stille opmars van ehm...". NRC Handelsblad. 2017.
Van Oostendorp, M. "Dit is een goede vraag, hè?". Onze Taal. 2017, 86(2). 25.
Van Oostendorp, M. "Goeiemorgen". Onze Taal. 2017. 2017(12).
Van Oostendorp, M. "Hoe heten de inwoners van Italië?". Onze Taal. 2017, 86(1). 23.
Van Oostendorp, M. "Liever meer dan minder". NRC Handelsblad. 2017.
Van Oostendorp, M. "Manupilaties". Onze Taal. 2017, 86(4). 9.
Van Oostendorp, M. "Met andere woorden". Varagids. 2017, 2017(52). 21.
Van Oostendorp, M. "'Na' of 'naar' de stad?". Onze Taal. 2017, 86(6). 27.
Van Oostendorp, M. "Zag mijn gezicht!". Onze Taal. 2017, 86(5). 29.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Potlood". Onze Taal. 2017, 2/3. 27.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Punthoofden en talenknobbels". Onze Taal. 2017. (1).
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Spaarvarken". Onze Taal. 2017. 4.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Vlooien". Onze Taal. 2017, 5. 19.
van der Sijs, N. and M.M. Jansen. "Staat het Nederlands stevig in de schoenen? De toekomst van het Nederlands". Onze Taal. 2017, 5. 20-22.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Architectuur, bouwkunde en bouwkunst". Onze Taal. 2017. 9.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Coach". Onze Taal. 2017. 6.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Het uitroepteken". Onze Taal. 2017. 11.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Kat-woorden". Onze Taal. 2017. 10.
van der Sijs, Nicoline and H. Beelen. "Onderwijs en brasserie". Onze Taal. 2017. 7/8.
van der Sijs, Nicoline and Hans Beelen. "Zwavel". Onze Taal. 2017, 12. 27.
van der Sijs, Nicoline and Pepijn Hendriks. "Al-Kadafi en Tsjechov: Waarom de spelling van namen ertoe doet". Onze Taal. 2017. 11.

2016

Cornips, L.M.E.A. "Achterhaald". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Dialect verboden! Over de talige eenheidsworst met nadelige gevolgen voor Limburg". Veldeke Nuutsbreef. 2016, 22. 12-13.
Cornips, L.M.E.A. "Dialectspelling". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Geheimlimburgs?". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Hondenbemiddeling". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Kinderpoëzie". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Koningsdag 1874". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Laaggeletterd". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "'Lager loon voor platprater'". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Limburg twittert". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Mislukt gesprek". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Nieuwe meertaligheid". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Sinterklaos in Neel". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Spelling". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Spijt-Limburgers". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Streektaalbeleid". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Syrië - Limburg". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Taalbarrières". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Talige Eenheidsworst". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Turkse Sjengen". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Zachte g". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. "Zingen in dialect". Limburgsch Dagblad. 2016.
Cornips, L.M.E.A. et al. "Gebruiken kinderen meer dialect in een Limburgse woordtaak die thuis afgenomen wordt dan op school?". Veldeke Nuutsbreef. 2016, 21(juli). 11-12.
Meder, Th. "De nachtmerrie". Nieuwsbrief Meertens Instituut. 2016. 2016(juni).
Meder, Th. "Hoe de 'kwispel' een kaartspel werd". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2016, 49-54.
Meder, Th. "Inleiding". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2016, 4-5.
Meder, Th. "Inleiding". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2016, 3(1). 4-5.
Meder, Th. "Kort nieuws". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2016, 3(1). 41-44.
Meder, Th. "Kort nieuws". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2016, 55-58.
Meder, Th. "Waar komt de kus van de kikker in het sprookje van de Kikkerkoning vandaan?". Nieuwsbrief Meertens Instituut. 2016. (februari 2016).
Van Oostendorp, M. "'De dokter z'n huis'". Onze Taal. 2016, 85(12). 22.
Van Oostendorp, M. "Een 1 tussen de uitroeptekens!!1!". Onze Taal. 2016, 85(5). 29.
Van Oostendorp, M. "Het geheime leven van 'gespogen'". Onze Taal. 2016, 85(1). 24.
Van Oostendorp, M. "Het sonnet en de taal zijn een tweeling". Taaluniebericht. 2016.
Van Oostendorp, M. "Hoe zeg je ‘illuster’?". Onze Taal. 2016, 85(11). 26.
Van Oostendorp, M. "'Ik wist niet was jij er was'". Onze Taal. 2016, 85(5). 22.
Van Oostendorp, M. "'Kun je je voorstellen?'". Onze Taal. 2016, 85(4). 24.
Van Oostendorp, M. "Praten en denken als een alien". Vaktaal. 2016, 12-13.
Van Oostendorp, M. "Rotterdams is dood, leve het stadsdialect". NRC Handelsblad. 2016.
Van Oostendorp, M. "Stemkraakjes op YouTube: Nieuw uitspraakverschijnsel ontdekt". Onze Taal. 2016, 85(9). 19.
Van Oostendorp, M. "Taal als vulsel: Nieuws over taal moet liefst grappig zijn". Onze Taal. 2016, 85(10). 24-26.
Van Oostendorp, M. "Terugkijken op de zomer van President Tsaar". NRC Handelsblad. 2016.
Van Oostendorp, M. "Vijf jonge poesjes gered door een puppy: De paradox van ‘clickbait’". Onze Taal. 2016, 85(10). 30-32.
Van Oostendorp, M. and Douwe A. Zeldenrust. "Bonbondozen voor taalliefhebbers: De collecties van het Meertens Instituut". Onze Taal. 2016, 2016(12). 10 -12.
Van Oostendorp, M. and Douwe A. Zeldenrust. "Bonbondozen voor taalliefhebbers: De collecties van het Meertens Instituut". Onze Taal. 2016, 2016(12). 10 -12.
van der Sijs, N. "Rijke stinkerds". Nieuwsbrief Meertens Instituut. 2016.
van der Sijs, N. "Woorden met een verleden: Hoe het Nederlands en de Marokkaanse talen elkaar beïnvloedden". Elsevier. 2016, Speciale editie Ons Marokko. 80-81.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "18de-eeuwse krantentaal". Onze Taal. 2016, 10. 34.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Bril". Onze Taal. 2016, 4. 23.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Egyptisch". Onze Taal. 2016, 6. 24.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Geitenwollen sok". Onze Taal. 2016, 2/3. 29.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Granaten". Onze Taal. 2016. 11.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Julianadorp, Klazienaveen". Onze Taal. 2016, 5. 25.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Lieveheersbeestjes". Onze Taal. 2016, 7/8. 25.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Pluto en andere planeten". Onze Taal. 2016. 12.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Spinnen". Onze Taal. 2016, (9). 21.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Zwitserlands". Onze Taal. 2016, 1. 29.
van der Wouden, T. "Duitsleraar". Onze Taal. 2016, 2016(9). 21.

2015

Cornips, L. "Appelsien en djoeken". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Eigenheid in carnaval". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Erdbrug en Si tard". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Het leven van een taalfout". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Japan aan de Maas". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Rowwen Hèze digitaal". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Succes in dialect". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Taalcultuur-economie". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Taalgevoel". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Tweetaligheidscampagne". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L. "Zorggesprekken". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Leidse Corpsstuko". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Mijntaal". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Ontheemde talen". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Peutertalen". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Pools in Horst". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Slim met dialect". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Taalkabaal". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. "Taalversmalling". Limburgsch Dagblad. 2015.
Cornips, L.M.E.A. Kirsten van den Heuij and Ryanne Francot. "Belemmert het dialect de verwerving van de Nederlandse woordenschat?". Veldeke Nuutsbreef. 2015, (19). 6-8.
Hendriks, L.D.H. "Over hoe Vlamingen kunnen werkwoordreeksen doorbreken". Over Taal. Tijdschrift over taal, tekst en communicatie. 2015, 54(3). 70-73.
Meder, Th. "De SagenJager". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015, 2(1). 25-29.
Meder, Th. "Een Anansiboom in het Openluchtmuseum: Een kleine foto-impressie". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015, 2(2). 31-33.
Meder, Th. "Inleiding". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015, 2(1). 4.
Meder, Th. "Inleiding". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015, 2(2). 4-5.
Meder, Th. "Kort nieuws". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015, 2(2). 46-50.
Meder, Th. "Zelden hoofdpersoon. De gans in de Nederlandse Volksverhalenbank". ThemaTijdschrift. 2015, 5(2). 34-35.
Meder, Th. and Marianne van Zuijlen, ed. "Vertelcultuur". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2015. 1(1-2).
Van Oostendorp, M. "Dan maar het Engels". Onze Taal. 2015, (9). 323.
Van Oostendorp, M. "De sjlemiel van het Nederlands erfgoed". NRC Handelsblad. 2015.
Van Oostendorp, M. "De taal en het sonnet zijn een tweeling". Onze Taal. 2015, (12). 383.
Van Oostendorp, M. "Een businessplan voor de taal". NRC Handelsblad. 2015.
Van Oostendorp, M. "Heeft iemand gedraaid?". Onze Taal. 2015, (2/3). 78.
Van Oostendorp, M. "Hoort u het verschil nog tussen vier en fier?". Onze Taal. 2015, (10). 340.
Van Oostendorp, M. "Iconen van de taalkunde: de namen van Socrates". Onze Taal. 2015, (4). 118.
Van Oostendorp, M. "Iets met vroeg en veren". Onze Taal. 2015, (7/8). 273.
Van Oostendorp, M. "Naar een 10 voor Nederlands". Vakwerk. 2015. 2015(5).
Van Oostendorp, M. "Sjlemiel". NRC Handelsblad. 2015.
Van Oostendorp, M. "Te gast zijn over". Onze Taal. 2015, (5). 127.
Van Oostendorp, M. "Wat is een 'gezin'?". Onze Taal. 2015, (11). 383.
Van Oostendorp, M. "Woorden zijn magneten". NRC Handelsblad. 2015.
Van Oostendorp, M. J.M. Oosterman and Matthias Hüning. "Taalunie, laat lessen Nederlands Nederlands intact". NRC Handelsblad. 2015.
Van Oostendorp, M. et al. "Nederlands, het saaiste vak, kan veel aantrekkelijker". NRC Handelsblad. 2015.
Van Oostendorp, M. et al. "Taalunie, laat lessen Nederlands intact". NRC Handelsblad. 2015.
van Oostendorp, M. "copy tinaIn memoriam Joshua Fishman (1926-2015)". Neder-L. 2015.
van Oostendorp, M. "Een feestje van €180.000". Neder-L. 2015.
van Oostendorp, M. "Redacteuren gezocht". Neder-L. 2015.
van der Sijs, N. "Alle dialectwoordenboeken verzameld". Onze Taal. 2015, (7-8). 204-205.
van der Sijs, N. "Van harpe tot loterie: Nederlandse leenwoorden in het Frans". Onze Taal. 2015, 6. 164.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Amazone". Onze Taal. 2015, 12. 354.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Gekke henkie, malle pietje". Onze Taal. 2015, 135.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Miljoenennota". Onze Taal. 2015. 9.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Onze Delta". Onze Taal. 2015. 1(27).
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Paradijs". Onze Taal. 2015, 11. 321.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Pikorde". Onze Taal. 2015, (2-3). 65.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Sallemanders!". Onze Taal. 2015, (4). 94.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Van mamá tot plee: Franse leenwoorden in het Nederlands". Onze Taal. 2015, 6. 154.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Venetiës van de Lage Landen". Onze Taal. 2015, (7-8). 208.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Voor aap staan". Onze Taal. 2015. (10).
van der Wouden, T. "Wij herkennen ons niet in dat beeld". Onze Taal. 2015, 84(10). 276.

2014

Cornips, L. "Blauwe schuit". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Dialect en zelfbeeld.". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Dialectverbod". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Do you love me?". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Doe mosz dich de naas poetse". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Grenstalen". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Hij doet woone". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Meertaligheid". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Meertalig.nl". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Ondertiteling". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Que sera, sera". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Rowwen Hèze". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Sjtómme Limburger". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "‘t Mestreechs is online". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Taalmenging". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Tweetalige kinderen". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Twitteren". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Vergadertalen". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Zeur-tweets". Limburgsch Dagblad. 2014.
Cornips, L. "Zorgtaal". Limburgsch Dagblad. 2014.
Margry, P.J. "Koekhappen is geen dom spel, maar een ritueel". NRC Handelsblad. 2014, 16-17.
Margry, P.J. "Oranjegevoel tussen vorst en voetbal". Nederlands Dagblad. 2014.
Margry, P.J. "Uitvaartbedrijf is toch geen cultureel erfgoed". NRC Handelsblad. 2014, 16-17.
Meder, Theo. "De baron uit Bodenwerder". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2014, 1(1-2). 18-21.
Meder, Theo. "Inleiding". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2014, 1(1-2). 5-6.
Meder, Theo. "Kort nieuws". Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. 2014, 1(1-2). 40-43.
Van Oostendorp, M. "De relativiteit van Whorf: Iconen van de taalkunde [11]". Onze Taal. 2014, 20-21.
van Oostendorp, M. "Anneke Brassinga gebruikt geen woorden". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "De betekenis (van 'tussen haakjes')". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "De burgers dreigt een vreselijk lot". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "De Indo-Europeanen hebben nooit bestaan". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "De innerlijke stem...". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "De kerstdag dat ik lekker ging indringers keuren". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "De R komt uit de kast". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "De verscheurdheid van de professionele lezer". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "Een man van Mars en zijn taalgemeenschap: Het ABN van P.C. Paardekooper". Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 2014, 57(2). 52-59.
van Oostendorp, M. "Het leven: een toneelstuk zonder regisseur". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "Hoe moeilijk is Vondel?". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "Is zelfplagiaat nu echt zo erg?". NRC Handelsblad. 2014, 12-12.
van Oostendorp, M. "Italiaanstalig Holland in de 17e eeuw". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "Macht van het schoolplein". NRC Handelsblad. 2014.
van Oostendorp, M. "Mijn 1001e ochtend". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "Moderne 06-relaties". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "'n Dag nie gekankâhd is 'n dag nie geleif". NRC Next. 2014.
van Oostendorp, M. "Onvoorwaardelijk vertrouwen in de wetenschap". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "Wat we nog niet weten over het werkwoord (1)". Neder-L. 2014.
van Oostendorp, M. "Wij eisen ijsvrij!". Neder-L. 2014.
van der Sijs, N. "Hoe kleine talen groot werden: Observaties van een buitenstaander". Nednummer. 2014, 19(2). 4-7.
van der Sijs, N. "Kaarten in kaart gebracht". Neerlandia. 2014, (3). 27-31.
van der Sijs, N. "Nederlandse leenwoorden in het Maleis en Maleisisch". VNM-Nieuwsbrief (Vereniging Nederland-Maleisië) . 2014, (2). 2-3.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Crowdsourcing de bijbel". Neerlandia. 2014, (2). 8-10.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Het eerste glimlachje". Onze Taal. 2014, (10). 284.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "IJzige eilanden". Onze Taal. 2014, (6). 173-173.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Jarig". Onze Taal. 2014, (1). 12-12.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Kind aan huis". Onze Taal. 2014, (4). 100-100.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Koffiepraat". Onze Taal. 2014, (9). 240-240.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Theedoek, fietspad". Onze Taal. 2014, 2/3. 62-62.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Verkorte woorden". Onze Taal. 2014, 5. 135-135.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Vlindervangerij". Onze Taal. 2014, (7-8). 213-213.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Wie zoet is...". Onze Taal. 2014, (12). 347.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Winkelen en shoppen". Onze Taal. 2014, (11). 322.

2013

Bennis, H.J. "Het Korterlands: YOLO en LOL". Vaktaal. 2013, 2013(1). 1-4.
Cornips, L. "Aap, roos, zeef". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Cité Duits". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Dat of die". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Dialectgebruik". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Dialectvragenlijst I". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Een goeie roetsj". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "English, unless...". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Groetens Jupp". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Kiezdeutsch". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Limburgismen". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Luistertaal". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Namen in Limburg". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Opschalen". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Over Aiol en Mirabel". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Taal dicht bij huis". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Taal en emoties". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Taal of dialect". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Taalcultuur - Cité Duits". Eisden. 2013, 30(2). 45-46.
Cornips, L. "Taalonderzoek in Limburg". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Taalverschuiving". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Taalvoorsprong". Limburgsch Dagblad. 2013.
Cornips, L. "Vastelaovend". Limburgsch Dagblad. 2013.
Doderer, F. and M. van Oostendorp. "'Dat is dus geen goed Nederlands!' Vijf redenen om je te ergeren aan taal". Onze Taal. 2013, 2013(9). 233-235.
Grijp, L.P. "Triomf van Nederland. Louis Grijp over de Vrede van Utrecht". Tijdschrift Oude Muziek. 2013, 28(3). 6-13.
Zeldenrust, D.A. "De sprekende kaart nu ook geschreven". SAE Nieuwsbrief. 2013, (35). 5.
Zeldenrust, D.A. "DH2013: tussen professionaliseren en pionieren". E-data & Research. 2013, 8(1). 2.
Zeldenrust, D.A. and H. Bras. "Vrijers uit het verleden digitaal". E-data & Research. 2013, 7(2). 3.
de Blécourt, W. "Toverij in de krant". Historisch Tijdschrift Fryslân. 2013, 19(1). 16-18.
van Oostendorp, M. "De nieuwe kleren van het Nederlands". Trouw. 2013.
van Oostendorp, M. "De stilte van Jan Renkema". Onze Taal. 2013, 334-337.
van Oostendorp, M. "Een leven lang strijden voor het ABN. Bij de dood van P.C. Paardekooper (1920-2013)". Onze Taal. 2013, 2013(7/8). 194-196.
van Oostendorp, M. "Gewoon fantastisch! De taal van Willem-Alexander". Onze Taal. 2013, 2013(5). 112-114.
van Oostendorp, M. "Het Nedersaksisch zal nooit erkend worden". Dagblad van het Noorden. 2013, 15.
van Oostendorp, M. "Ik 'geer', jij 'geert'. Tips voor Ruzzle". Onze Taal. 2013, 82(6). 158-159.
van Oostendorp, M. "Machinegeweertalen en morsetalen. Ritme in taal en muziek". Onze Taal. 2013, 296-298.
van der Sijs, N. "Blik vooruit". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 3-3.
van der Sijs, N. "Computer spit door politiek". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 3-3.
van der Sijs, N. "De wetmatigheden van taal, en interview". De Groene Amsterdammer. 2013, 37-37.
van der Sijs, N. "Helaas pindakaas". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Het nut van computerlezen". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Het valse Irokezencontract". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Indianencontract vervalst". NRC Handelsblad. 2013, Opinie en Debat. 10-10.
van der Sijs, N. "Letter: Linguistic proof questions treaty". The Albany Times-Union. 2013.
van der Sijs, N. "Nieuwe media, nieuwe genres". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 3-3.
van der Sijs, N. "“Op de schouders van onze voorgangers”. Jo Daan en het Amerikaans-Nederlands". Nieuw Letterkundig Magazijn. 2013, 31(1). 30-34.
van der Sijs, N. "Open dialectendata". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Stijl zit in kleine woordjes". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 3-3.
van der Sijs, N. "Toekomstig woordenboek". NRC Handelsblad. 2013, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Twittertalen in Nederland en Vlaanderen". De Standaard. 2013, 7-7.
van der Sijs, N. "Van brandspojt tot spoetnik". Elsevier. 2013, (speciale editie). 84-87.
van der Sijs, N. H. Hermkens and J. Noordegraaf. "Indianen". De Volkskrant. 2013, 37-37.
van der Sijs, N. H. Hermkens and J. Noordegraaf. "Tawagonshi-verdrag is vervalst". Neder-L. 2013. 7 jan.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Allemaal beestjes". Onze Taal. 2013, 4. 98-98.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Bahco en andere gereedschappen". Onze Taal. 2013, 2/3. 49-49.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "De naam van het spel". Onze Taal. 2013, 10. 280-280.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Demonische ziekten". Onze Taal. 2013, 7/8. 208.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Föhn, geiser, hoogtezon". Onze Taal. 2013, 4. 157-157.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Fruit". Onze Taal. 2013, 9. 239-239.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Kanjer". Onze Taal. 2013, 11. 307-307.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Vuurwerk". Onze Taal. 2013, 12. 351-351.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "Zout". Onze Taal. 2013, 5. 130-130.

2012

Bennis, H.J. "Het Korterlands; Anarchie in de schrijftaal". Onze Taal. 2012, 2012(2/3). 46-48.
Bennis, H.J. "HET KORTERLANDS; anarchie in de schrijftaal". Orde van den Prince. 2012, 32(1). 10-12.
Bloothooft, G. "Een historische Basisregistratie Personen". Genealogie: tijdschrift voor familiegeschiedenis. 2012, 18. 12-15.
Cornips, L. "12-12-2012 en Nine Gag". Limburgsch Dagblad. 2012.
Cornips, L. "Carnaval en Sinterklaas". Limburgsch Dagblad. 2012.
Cornips, L. "Gedachtes over taal". Limburgsch Dagblad. 2012.
Cornips, L. "Gemiste Talen". Limburgsch Dagblad. 2012.
Cornips, L. "Nep-Limburgs". Limburgsch Dagblad. 2012.
Cornips, L. "Taalbenamingen". Limburgsch Dagblad. 2012.
Cornips, L. "Taaldiversiteit". Limburgsch Dagblad. 2012.
Cornips, L. and V. de Rooij. "Steeds maar weer die jongerentaal". NRC Handelsblad. 2012, 13-14.
Elpers, S.M. "Wederopbouwboerderijen". Struinen. Van polder tot strang. 2012, 26(2). 20-31.
Grijp, L.P. "De Triomferende Min. Nederlands eerste 'opera' geënsceneerd tijdens Festival". Tijdschrift Oude Muziek. 2012, 27(2). 42-45.
Kruijsen, T.J.W.M. "Brabants boekenweekboek. Vrienden en de Willem Iven-prijs 2012’,". Brabants. 2012, 34(9.2). 2-5.
Margry, P.J. and B. Kromhout. "Lessen uit het verleden: religie op straat". Historisch Nieuwsblad. 2012, (maart). 28-28.
Meder, T. "Collecties, volksverhalen en sprookjes aan het Meertens Instituut". Berichten uit de Wereld van het Oude Kinderboek. 2012, (76). 2-4.
de Blécourt, W. "De bronnen van de Gebroeders Grimm. Over de herkomst van de toversprookjes". Berichten uit de Wereld van het Oude Kinderboek. 2012, 73/74. 4-5.
van Oostendorp, M. "Brief aan de leraren Nederlands". Vaktaal. 2012, 24(3). 8-9.
van Oostendorp, M. "De dode taal van het wereldproletariaat. Bij de 125e verjaardag van het Esperanto". Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 2012, 55(2). 190-192.
van Oostendorp, M. "De laatste bastions van de slot-n". Onze Taal. 2012, 81(5). 138-139.
van Oostendorp, M. "De metaforen van George Lakoff". Onze Taal. 2012, 81(11). 318-319.
van Oostendorp, M. "Het internet: de taalversnipperaar?". Taalpeil. 2012. 2012.
van Oostendorp, M. "Ieder mens heeft zijn eigen organen. Jac. van Ginneken over ras en taal". Onze Taal. 2012, 81(5). 130-132.
van Oostendorp, M. "Jacht op de slot-n". Onze Taal. 2012, 81(5). 25-26.
van der Sijs, N. "Aardbei = rood, lekker, zomer". NRC Handelsblad. 2012, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Crowdsourcing". NRC Handelsblad. 2012, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "De comeback van een vak". NRC Handelsblad. 2012, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Diets, Duutsch, Dutch: de talen van het volk". NRC Handelsblad. 2012, 10-10.
van der Sijs, N. "Engels is het nieuwe Latijn". De Standaard. 2012, 3-3.
van der Sijs, N. "Engelse leenwoorden revisited. Een aanvulling". Onze Taal. 2012, (6). 157-157.
van der Sijs, N. "Het Nederlands leent ook uit, een beetje". De Standaard. 2012, 6-6.
van der Sijs, N. "Het ongezochte vinden". NRC Handelsblad. 2012, Wetenschapsbijlage. 2-2.
van der Sijs, N. "Indianen willen nepverdrag vieren". NRC Handelsblad. 2012, Wetenschapsbijlage. 18-18.
van der Sijs, N. "Leentjebuur met de Engelsen". Elsevier. 2012, juni 2012(Speciale editie 4: Ons Engeland). 72-75.
van der Sijs, N. "Nederlab – voor al uw diachrone onderzoeksvragen". Neder-L. 2012. (2 september 2012).
van der Sijs, N. "Oproep: medewerkers dialectvragenlijsten". Onze Taal. 2012, (7/8). 217-217.
van der Sijs, N. "Toegangspoort tot digitaal onderzoeksparadijs". Informatie Professional. 2012, 10. 20-23.
van der Sijs, N. "Toetjes". Onze Taal. 2012, 2012(9). 246-247.
van der Sijs, N. "Van Diets tot Algemeen Nederlands". De Standaard. 2012, 10-10.
van der Sijs, N. "Zelf etymoloog worden: de Etymologiewiki". Onze Taal. 2012, 1. 26-27.
van der Sijs, N. "Zeven woorden op een heel velletje A4". NRC Handelsblad. 2012, 15-15.
van der Wouden, T. "Taalportaal Nederlands en Fries". Neerlandia. 2012, 116. 37-38.

2011

Boef, E. "Taalwetenschap in New York". Nednummer. 2011, 16.1. 24-27.
Margry, P.J. "Unesco-conventie is politiek instrument". Leeuwarder Courant. 2011, 6.
Meder, T. "Lorelei". Vertel eens... 2011, 6(1). 20-23.
Stengs, I.L. "Het Postume Leven van Andre Hazes". ICA. 2011, (Zomer 2011). 16-20.
Zeldenrust, D.A. "CatchPlus maakt doorstart". E-data & Research. 2011, 6(1). 6.
van Oostendorp, M. "Bakkerij of Bakery Shop". Taalpeil. 2011, 2.
van Oostendorp, M. "Boer zoekt ja! De onstuitbare opmars van een bevestiging". Onze Taal. 2011, 21-23.
van Oostendorp, M. "De universele grammatica van Noam Chomsky". Onze Taal. 2011, 2011. 312-313.
van Oostendorp, M. "Dialecten als het product van spanning". Volkscultuur Magazine. 2011.
van Oostendorp, M. "Engels voor peuters, vreemde z-klanken en alles". Onze Taal. 2011, 82-84.
van Oostendorp, M. "Het Meldpunt Taal en de borrelingen van het Nederlands". Neerlandia. 2011, 115(3). 40-41.
van Oostendorp, M. "Het warenhuis van William Labov". Onze Taal. 2011, 2011(12). 354-355.
van Oostendorp, M. "Laat de spelling maar aan ons over". NRC Next. 2011, 16-17.
van Oostendorp, M. "Loĝi en homaj lingvoj. la substancisma perspektivo". Esperanto. 2011, 231.
van Oostendorp, M. "Ook uit Indië? Een vergeten kamptaal uit de Japanse bezettin". Onze Taal. 2011, 90-92.
van Oostendorp, M. "TLPST". TLPST. 2011.
van Oostendorp, M. and E. Sanders. "Een zin vertalen zonder hem te begrijpen". NRC Handelsblad. 2011.
van Oostendorp, M. and E. Sanders. "Taalnieuws". NRC Handelsblad. 2011.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen". Vertel eens... 2011, 6((1)). 36.
van der Sijs, N. "Pleidooi voor een Nederlandse historische thesaurus". Onze Taal. 2011, 1. 26-27.
van der Wouden, T. and O. van Marion. "Vondel voor beginners". Onze Taal. 2011, 80(12). 339.
van der Wouden, T. and O. van Marion. ""Zo Vondel mogelijk": Toneelvertaler Laurens Spoor over de terugkeer van de Gijsbrecht van Aemstel". Onze Taal. 2011, 80(12). 336.

2010

Arendsen, A. "Rinaldo Rinaldini en de romantiek van een rover". Vertel eens... 2010, (5). 4-7.
Bennis, H.J. "Darwin en taal; de stem van de evolutie". Vaktaal. 2010, 2010(1/2). 19-21.
Bennis, H.J. "Noam Chomsky en de Franse intellectuelen". Academische Boekengids. 2010, 2010(84). 13-14.
Boef, E. "Over de stand van zaken in de hedendaagse taalwetenschap". Nednummer. 2010, 15(2). 31-33.
Cornips, L. and V. de Rooij. "Gefascineerd door jongerentaal". Neerlandia. 2010, 114(2). 34-35.
Helsloot, J.I.A. "Waar komt Sinterklaas vandaan? Spanje of Bari?". Vertel eens... 2010, 5(5). 10-11.
Hinskens, F.L.M.P. "In Memoriam Hans den Besten". Maandblad Zuid-Afrika. 2010, nov-dec(87 / 11-12). 203.
Jansen, M.M. "Een echte Amelander spreekt dialect". Kennislink. 2010.
Koman, R.A. "'Dordtse' streekdracht?". Diep: Cultuurhistorisch Magazine Dordrecht Regio. 2010, (15). 34-34.
Koman, R.A. "Het kindje en de kat op de wieg (Kinderdijk)". Vertel eens... 2010, 5(3). 30-31.
Koman, R.A. "Op zoek naar lokale verhalen". Vertel eens... 2010, 5(4). 4-5.
Koman, R.A. "Spoken op het kerkhof. (book review)". Vertel eens... 2010, 5(1). 30-31.
Koman, R.A. "Wandelen met christelijke verhalen.". Vertel eens... 2010, 4(4). 20-21.
Kruijsen, T.J.W.M. "Toon Weijnen honderd jaar". Brabants. 2010, 7(1). 17-19.
Margry, P.J. "De volkscultuur voorbij, op weg naar immaterieel erfgoed". Volkscultuur Magazine. 2010, 5(1). 16-18.
Margry, P.J. "Processies in Nederland. De katholieke coming-out". RKKerk.nl. 2010, 8(10). 22-23.
Margry, P.J. "SIEF, ICH, UNESCO en het curieuze NGO-wezen". Levend Erfgoed. 2010, 7. 41-46.
Postma, G.J. et al. "Vlinderverzamelaars en systeembouwers". NRC Handelsblad. 2010.
Stengs, I.L. "De Gammacanon: Rituelen". De Volkskrant. 2010.
Unsworth, S. "Meertaligheid Matters". Onze Taal. 2010, (2/3). 50-51.
Wiering, F. and P. van Kranenburg. "Searching Melodies using sequence alignment". De Vakidioot. 2010, 3-7.
van Kranenburg, P. and F. Wiering. "Een melodiënzoekmachine voor de Nederlandse liederenbank". DIXIT: tijdschrift over taal- en spraaktechnologie. 2010, 26-27.
van der Sijs, N. "De meest uitgeleende woorden". Onze Taal. 2010, (11). 320-321.
van der Sijs, N. "Het einde van het traditionele woordenboek". NRC Next. 2010, 18-18.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "‘“Het is begonnen met de Statenvertaling”. Het Bijbeldigitaliseringsproject: stand van zaken en perspectieven (I)". Nachbarsprache Niederländisch. 2010, 11(3). 3-33.
van der Sijs, N. and H. Beelen. "‘Van sprake Canaans tot taal van Kanaän. De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen". Met Andere Woorden. 2010, 29(4). 21-29.

2009

Dibbits, H.C. "Het Meertens Instituut als onderzoeks- en documentatie-instelling". Archievenblad. 2009, 113(7). 18-21.
Doelman, E. "Klaas Vaak en andere figuren uit de alledaagse mythologie". Vertel eens... 2009, 4(3). 34-35.
Koman, R.A. "Oude en moderne verhalen in Toverland Sevenum". Vertel eens... 2009, 4(2). 24-25.
Margry, P.J. "Supercooled in the Desert: SIEF as NGO". SIEF Newsletter. 2009, 7(2). 8-11.
Meder, T. "Een mop is een volksverhaal". Vertel eens... 2009, 4(1). 8-9.
Meder, T. "Vader at mij". Vertel eens... 2009, 4(3). 21-22.
Stengs, I.L. "Geert Wilders, Theo van Gogh en de media". Standplaats Wereld. 2009.
Zeldenrust, D.A. "Beschermheiligen digitaal". E-data & Research. 2009, jaargang 4(nummer 3). 3.
Zeldenrust, D.A. "Soundbites gaan online". E-data & Research. 2009, 4(2). 3.
de Bruin, M.J. "De Nederlandse Liederenbank". Archievenblad. 2009, 113(7). 23.
van Oostendorp, M. "“Hoe tweetaliger we zijn, hoe minder talen we spreken”". Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. 2009.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen. Boeken en artikelen". Vertel eens... 2009, 4(2). 26-27.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen. Boeken en artikelen". Vertel eens... 2009, 4(1). 61.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen. Boeken en artikelen". Vertel eens... 2009, 4(3). 25.

2008

Bennis, H.J. "Dynamische tradities". Volkscultuur Magazine. 2008, 2008(extra uitgave november). 21-27.
Dibbits, H.C. "Herkomst in Huis. Migrantenfamilies en hun interieurs.". Speling. Tijdschrift voor bezinning. 2008, 60(3). 48-55.
Grijp, L.P. "Hofwijck: muziek van Huygens, Hooft en Cats.". Preludium. 2008, 67(2). 113-115.
Koman, R.A. "De canon met een [de] kleine c.". Volkscultuur Magazine. 2008, 3(2). 35-37.
Koman, R.A. "De Canon van de geschiedenis voor onderwijs en vertellers.". Vertel eens... 2008, 3(1). 8-11.
Koman, R.A. "De tobbedanser van Harlingen". Vertel eens... 2008, 3(4). 15.
Koman, R.A. "De Vrouwe van Stavoren.". Vertel eens... 2008, 3(1). 14-15.
Koman, R.A. "Op Sagensafari in de Achterhoek.". Vertel eens... 2008, 3(3). 42-43.
Koman, R.A. "Oprichting Stichting Vertelcultuur.". Vertel eens... 2008, 3(2). 57.
Koman, R.A. "Sneeuwwitje populairste sprookje van het land.". Vertel eens... 2008, 3(3). 65.
Koman, R.A. "Waar de kinderen vandaan komen: een verhaal uit Urk". Vertel eens... 2008, 3(3). 14-15.
Kruijsen, T.J.W.M. "De Vergulde Klomp 2007". Brabants. 2008, 5(1). 4-5.
Kruijsen, T.J.W.M. "In Memoriam prof. dr. A.A. Weijnen (deel 2)". Brabants. 2008, 5(3). 15-17.
Margry, P.J. "Stille tochten als Civil Religion. De publiek-rituele omgang met de traumatische dood". Simulacrum. Tijdschrift voor Kunst en Cultuur. 2008, 17(November). 27-30.
Margry, P.J. "Van bedevaart naar processie. Rituele veranderingen in de Larense St. Jansverering". Vieren. Tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit. 2008, 2. 35-39.
Meder, T. "Aanbieding Canon met de kleine c aan minister Plasterk". Vertel eens... 2008, 3(4). 26-27.
Meder, T. "De Boekenkist". Vertel eens... 2008, 3(2). 14-15.
Meder, T. "Digitaal soldatenverhaal". Vertel eens... 2008, 3(4). 16-16.
Postma, G.J. and M. van Oostendorp. "De krant kunnen lezen in Noors, Spaans, of Fries". NRC Next. 2008.
Zeldenrust, D.A. "Dialecten beschikbaar via sprekende kaart". E-data & Research. 2008, 3. 3.
Zeldenrust, D.A. "FIDLR, Taalvariatie in Nederland". E-data & Research. 2008, 2. 2.
van Oostendorp, M. "A dumb ear". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Alle mensen zijn van nature geestdriftig over taal". Onze Taal. 2008. 77(12).
van Oostendorp, M. "Alleen voor ingewijden". Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 2008. 8(7).
van Oostendorp, M. "Ambtenarenpraat". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Bij het zien van de aankomende eerstejaars". Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 2008. 8(5).
van Oostendorp, M. "De moeder van de minister". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "De Vlaming in mij". Neder-L. 2008. 65.
van Oostendorp, M. "Een levenlang nadenken over d en t". Onze Taal. 2008. 77(10).
van Oostendorp, M. "Een vertaalcomputer met een zes op zijn rapport". Onze Taal. 2008. 77(2/3).
van Oostendorp, M. "Een warm bed en chocolademelk". Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 2008. 8(4).
van Oostendorp, M. "Er-terrorisme". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Geduyvendakt". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Geen Fransen met Engelsen, maar mensen met mensen". Onze Taal. 2008. 77(9).
van Oostendorp, M. "Heimwee naar de jaren nul". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Het hun-gevoel". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Het Nederlands als mank been". Onze Taal. 2008. 77(1).
van Oostendorp, M. "Het onderzoek: Joke de Lange - meisje redt kleuter". Onze Taal. 2008. 77(11).
van Oostendorp, M. "Het oudste Nederlands". Onze Taal. 2008. 77(10).
van Oostendorp, M. "Het volk, de koningin en ik". Neder-L. 2008. 62.
van Oostendorp, M. "Immers als een oude man". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Impactfactor". Neder-L. 2008. 64.
van Oostendorp, M. "Leiden handelt in boeken". Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 2008. 8(6).
van Oostendorp, M. "Nederlandsj Neksjt". Onze Taal. 2008. 77(10).
van Oostendorp, M. "Red de puntkomma ;-)". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Schaf papieren vaktijdschriften af". Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. 2008.
van Oostendorp, M. "Stad van boeken". Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 2008. 8(2).
van Oostendorp, M. "Sympathieke oudere heren die geen gedoe willen". Onze Taal. 2008. 77(5).
van Oostendorp, M. "Taalanalyse". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Verboden per se te gebruiken". rePublic. 2008.
van Oostendorp, M. "Waarom het Fries wel en de gebarentaal niet?". Trouw. 2008.
van Oostendorp, M. "Zoentje op je oorlel". Neder-L. 2008. 63.
van Oostendorp, M. and G.J. Postma. "Povi legi la gazaton norvege, hispane au frise". Liberaj Folioj. 2008.
van Zuijlen, M.L.C. "Boekbespreking". Vertel eens... 2008, 3(1). 54.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen". Vertel eens... 2008, 3(2). 53-54.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen". Vertel eens... 2008, 3(3). 73.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen". Vertel eens... 2008, 3(1). 53-54.
van Zuijlen, M.L.C. "Verschenen". Vertel eens... 2008, 3(4). 75.

2007

Boerrigter, R. "Spelling van straatnamen". Engelbrecht van Nassau. 2007, 26(2). 66.
Elpers, S.M. "Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen". Archievenblad. 2007, 111(7). 38-39.
Gerritzen, D. "Mode in voornamen". Reflector. 2007, 3(november). 26-28.
Grijp, L.P. "De zingende klucht van Lijsje Flepkous". Tijdschrift Oude Muziek. 2007, 22(3). 18-22.
Hinskens, F.L.M.P. and P. Muysken. "De Nieuwe Rijken van het Nederlands". Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. 2007, (december). 2.
Jansen, M.M. "Een echte eilander spreekt dialect. Ameland versus de andere eilanden". Waddenmagazine. 2007, 42(1). 32-36.
Koman, R.A. "Bartje Poep-humor in Werkendam en Nieuwendijk". Effe Lùstere: mededelingenblad van de Historische Vereniging Werkendam en de Werken c.a. 2007, 16(43). 37-42.
Koman, R.A. "De Amersfoortse Kei/ Saskia van Oostveen (foto bij het artikel)". Vertel eens... 2007, 2(3). 67.
Koman, R.A. "De Chinese Nachtegaal: een oud kunstsprookje als moderne vertelstof". Vertel eens... 2007, 2(4). 14-17.
Koman, R.A. "Lachen met Bartje Poep in Brabant (Uit de verhalenbank)". Vertel eens... 2007, 2(3). 36-38.
Koman, R.A. "Muziektherapie en de rol van het levensverhaal". Vertel eens... 2007, 2(4). 18-20.
Koman, R.A. "Verhalenonderzoek Groningen". Vertel eens... 2007, 2(1). 47, 48.
Koman, R.A. "Wonderwereld Ter Apel: van volksgeneeskunde tot kunstsagen". Vertel eens... 2007, 2(2). 35.
Meder, T. "Het verhaal van Banansie en Makuba en hun 12 kinderen". Vertel eens... 2007, 2(1). 38-39.
van Oostendorp, M. "De ontdekking van de zin". Neder-L. 2007. (02.43).
van Oostendorp, M. "Het onderzoek: Jeroen Vis - schaapjes tellen van 3000 jaar geleden". Onze Taal. 2007, 231-232.
van Oostendorp, M. "Het onderzoek: Jos Schaeken - Sms'jes uit de middeleeuwen". Onze Taal. 2007, (4). 231-232.
van Oostendorp, M. "Hoe streektaalfunctionarissen alles kapot maken". Neder-L. 2007.
van Oostendorp, M. "In de ban van het Pirahã". NRC Handelsblad. 2007, (5 juni). 23.
van Oostendorp, M. "Nederlands in Japan: brug naar het Westen". NRC Handelsblad. 2007, (3 mei). 7.
van Oostendorp, M. "Wat is er mis met de natuurkunde?". Neder-L. 2007.
van Zuijlen, M.L.C. "Boekennieuws". Vertel eens... 2007, 2(3). 83-84.

2006

Brouwer, L.S.G.B. "Bibliografie van A.(C.M.) Ton Goeman". Taal & Tongval. 2006, (Themanummer: Het morfologisch landschap van het Nederlands). 13-23.
Brouwer, L.S.G.B. "De naammythe van Napoleon". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2006, (8). 17-23.
Cornips, L.M.E.A. "Voorsprong door dialect. verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands door dialectsprekende tweetalige kinderen.". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2006, (8). 24-31.
Dibbits, H.C. and A. van der Mark. "-Ik woon hier heel gewoon-. Nederlanders en hun interieur.". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2006, 15-23.
Koman, R.A. "Dalfser Muggen". Vertel eens... 2006, 1(2). 25-26.
Koman, R.A. "Geloof en bijgeloof in Dalfsen en omstreken". Historisch Overijssel. 2006, 2(3). 14-17.
Koman, R.A. "Het DOC Volksverhaal". Vertel eens... 2006, 1(3). 31.
Koman, R.A. "Kantjil het dwerghert (Uit de Verhalenbank)". Vertel eens... 2006, 1(3). 24-26.
Margry, P.J. and P. Post. "De religieuze behoefte: hunkering en onvermogen [gesprek]". Christen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 2006, 2006(Zomer). 36-45.
Meder, T. "De Schorpioen". Vertel eens... 2006, 1(3). 12-13.
Meder, T. "ISFNR Committee "Folktales and the Internet"". ISFNR Newsletter. 2006, 1(1). 8.
Rooijakkers, G.W.J. "Brabantse fossielen. Bij de dood van Willy Knippenberg". Brabants Heem. 2006, 58(1). 28.
Rooijakkers, G.W.J. and C. van der Heijden. "De zon aftroeven". NRC Handelsblad. 2006, 20.
Spruit, M.R. "Tellen met Taal - Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2006, 8. 12-16.
van Oostendorp, M. "De tussen-n in het Concertgebouw". Neder-L. 2006.
van Oostendorp, M. ""Geen Friese toestanden!" Het werk van streektaalfunctionarissen". Onze Taal. 2006, 251-253.
van Oostendorp, M. "Glossolalie op het songfestival". Kennislink. 2006.
van Oostendorp, M. "Het onderzoek: groter dan en groter als". Onze Taal. 2006, 145-146.
van Oostendorp, M. "Het onderzoek: het ideale woordenboek". Onze Taal. 2006, 21-22.
van Oostendorp, M. "Het onderzoek: het ontstaan van taal nabootsen". Onze Taal. 2006, 281-282.
van Oostendorp, M. "Het onderzoek: ingeslikte woorden in je hoofd". Onze Taal. 2006, 311-312.
van Oostendorp, M. "Hoe fluit je een taal?". Kennislink. 2006.
van Oostendorp, M. "Hoe kleurlozer het ABN, hoe mooier". NRC Handelsblad. 2006, (14.6). 9.
van Oostendorp, M. "In memoriam Jo Daan". NRC Handelsblad. 2006, 7.
van Oostendorp, M. "Interne metronoom laat onhoorbare accenten horen". NRC Handelsblad. 2006, (15-06-2006). 9.
van Oostendorp, M. "Taalkritiek in tijden van terrorisme". Onze Taal. 2006, 1-4.
van Oostendorp, M. "Taalverandering is nooit taalverloedering". Onze Taal. 2006, 61.
van Oostendorp, M. "Verkeerde klemtoon in het Engels irriteert het meest". NRC Handelsblad. 2006, 11.
van Zuijlen, M.L.C. "Archief regionaal historische tijdschriften". Volkscultuur Magazine. 2006, 1((1)). 28-29.

2005

Helsloot, J.I.A. "De wortels van Floralia". Het Peperhuis. 2005, (10). 16-18.
Margry, P.J. H.J. Bennis, and H.W. Roodenburg. "Leve de canon - maar niet te absoluut". NRC Handelsblad. 2005, 5-5.
Margry, P.J. H.J. Bennis, and H.W. Roodenburg. "Leve de canon - maar niet te absoluut". NRC Handelsblad. 2005, 5-5.
Zeldenrust, D.A. "Digitalisering van de rurale microtoponiemen". Historia en Informatica. 2005, 12(4). 4-5.
de Bruin, M.J. "Was Kortjakje schoolziek?". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2005, 7. 38-42.
van Oostendorp, M. "Negeer het Groene Boekje". De Standaard. 2005, 17.

2004

Hinskens, F.L.M.P. "Algemeen Nederlands wordt boekentaal". Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. 2004, (november). 3.
Rooijakkers, G.W.J. "Troetelende oetels". Nieuwskrant van het Actieplan Cultuurbereik. 2004, (4). 2.
Zeldenrust, D.A. "Europese fotocollecties online". Historia en Informatica. 2004, 11(3). 5.
Zeldenrust, D.A. "Wat te doen met ons visuele erfgoed". Historia en Informatica. 2004, 11(02). 5.
de Bruin, M.J. "Wilhelmus is net zoveel van Beatrix als van ons". Noordhollands Dagblad. 2004. (22-06).

2003

Helsloot, J.I.A. "Gezellig griezelen. Halloween in Nederland". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2003, 6. 23-32.
Rooijakkers, G.W.J. and C. van der Heijden. "Feestelijk baldadig". NRC Handelsblad. 2003, 6-6.
Rooijakkers, G.W.J. and C. van der Heijden. "Sint Piter en Hantsje Pik". NRC Handelsblad. 2003, 21-22.
Rooijakkers, G.W.J. and C. van der Heijden. "Traditionele milieuvervuiling". NRC Handelsblad. 2003, 14-18.
Rooijakkers, G.W.J. and C. van der Heijden. "Van bedelarij tot erfgoed". NRC Handelsblad. 2003, 1-6.
Zeldenrust, D.A. "Toegang tot historische fotocollecties". Archievenblad. 2003, 107(5). 11.

2002

Cornips, L. "Autochtone en allochtone jongeren: jongerentaal". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 2002, (5). 20-27.
Rooijakkers, G.W.J. "Hutspot, haring en glippers". NRC Handelsblad. 2002.
van Oostendorp, M. "GLKKG NWJR ;-)". Neder-L. 2002.
van Oostendorp, M. "Schaf het Groene Boekje af!". NRC Handelsblad. 2002, 7.

2001

Helsloot, J.I.A. "Omgaan met een lokale held - Kees de Tippelaar". Tijdschrift Historische Kring Breukelen. 2001, 16(1). 4-13.

2000

Helsloot, J.I.A. "Feest en vermaak. Sinterklaasfeesten in de 19e en 20e eeuw". Nehalennia. 2000, (129). 25-34.

1999

Cornips, L. "Talen en Culturen in de Utrechtse wijk Lombok en Transvaal. Een expeditie in eigen land". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 1999, 3. 17-22.
Grijp, L.P. "Vijfenveertich bedden. Een 16e-eeuws Maastrichts liedboek gereconstrueerd". Tijdschrift Oude Muziek. 1999, 14 (1999/1. 24-27.

1996

Helsloot, J.I.A. "Sinterklaas en Kerstmis. Verschillen, veranderingen, verklaringen". Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. 1996, 1. 15-23.

2019

De Sisto, Mirella "Micro- and Macro-variation in Verse: A Typology of Romance Renaissance Meter". Plecháç, Petr, Scherr, Barry Skulacheva, Tatyana Bermúdez-Sabel, Helena Kolár, Robert (editors). Quantitative approaches to versification. Czech Academy of Sciences. 2019, 75-93.
Hinskens, F.L.M.P. "Ethnolects: Where language contact, language acquisition and dialect variation meet". and Kappa, Ioanna Tzakosta, Marina (editors). Proceedings of the 7th Ιnternational Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. University of Patras. 2019, 1-27.
Hinskens, F.L.M.P. "Of clocks, clouds and sound change". PICGL5: 5th Patras International Conference of Graduate students in Linguistics. 2019.
Karsdorp, F.B. P. van Kranenburg and Enrique Manjavacas "Learning Similarity Metrics for Melody Retrieval". Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference. 2019, 478-485.
Lassche, Alie, F.B. Karsdorp and Els Stronks "Repetition and Popularity in Early Modern Songs". DH 2019: Proceedings of the 2019 Digital Humanities Conference. 2019.
Lopopolo, Alessandro et al. "Dependency Parsing with your Eyes: Dependency Structure Predicts Eye Regressions During Reading". Proceedings of the Workshop on Cognitive Modeling and Computational Linguistics. Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics (ACL). 2019, 77-85.
Manjavacas, Enrique, Mike Kestemont, and F.B. Karsdorp "A Robot’s Street Credibility: Modeling authenticity judgments for artificially generated Hip-Hop lyrics". Proceedings of the 2019 Digital Humanities conference. 2019.
Manjavacas, Enrique, Mike Kestemont, and F.B. Karsdorp "Generation of Hip-Hop Lyrics with Hierarchical Modeling and Conditional Templates". Proceedings of the 12th International Conference on Natural Language Generation (INLG). Tokyo, Japan. 2019.
Noordegraaf, Julia et al. "Semantic Deep Mapping in an Integrated Platform for Studying Historical Amsterdam". Conference on Research and Education in Urban History in the Age of Digital Libraries & Digital Encounters with Cultural Heritage (UDHL’19). Dresden, Germany. 2019.
Noordegraaf, Julia et al. "Semantic Deep Mapping in the Amsterdam Time Machine". Proceedings of the Time Machine Conference. 2019.
Sanders, Eric and A. van den Bosch "A Longitudinal Study on Twitter-Based Forecasting of Five Dutch National Elections". Social Informatics: SocInfo 2019. Lecture Notes in Computer Science. Urbana-Champaign: Springer. 2019, 128-142. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34971-4_9
Smeets, Roel, Eric Sanders, and A. van den Bosch "Modelling Conflicts Between Characters in Present-Day Dutch Literary Fiction". Proceedings of DH2019. Utrecht. 2019.
Stoop, Wessel et al. "Detecting harassment in real-time as conversations develop". Proceedings of the Third Workshop on Abusive Language Online. Florence, Italy: Association for Computational Linguistics (ACL). 2019, 19-24. https://doi.org/10.18653/v1/W19-3503
Tsoukala, Chara et al. "Simulating Spanish-English Code-Switching: El Modelo Está Generating Code-Switches". Proceedings of the Workshop on Cognitive Modeling and Computational Linguistics. Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics (ACL). 2019, 20-29.

2018

Kunneman, Florian et al. "Aspect-based summarization of pros and cons in unstructured product reviews". Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics. Santa Fe, New Mexico, USA. 2018, 2219.
Maessen, Geert and P. van Kranenburg "A Non-Melodic Characteristic to Compare the Music of Medieval Chant Traditions". and Holzapfel, Andre Pikrakis, Aggelos (editors). Proceedings of the 8th International Workshop on Folk Music Analysis (FMA2018). Aristotle University of Thessaloniki. 2018, 78-79.
Postma, G.J. "Loss of laten-support in embedded infinitivals in fifteenth-century Low Saxon". and Martins, Ana Maria Cardoso, Adriana (editors). Word Order Change. Oxford University Press. 2018.
van Koppen, M. et al. "The AnnCor CHILDES Treebank". Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA). 2018.
van der Sijs, Nicoline et al. "A Fast and Flexible Webinterface for Dialect Research in the Low Countries". Calzolari, Nicoletta Choukri, Khalid Cieri, Christopher (editors). LREC 2018: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association (ELRA). 2018, 3617-3621.

2017

Hasanuzzaman, Mohammed et al. "Overview of the 4th Histolnformatics Workshop". CIKM '17: Proceedings of the 2017 ACM Conference on Information and Knowledge Management. Association for Computing Machinery (ACM). 2017. https://doi.org/10.1145/3132847.3133197
Hürriyetoglu, Ali et al. "Supporting experts to handle tweet collections about significant events". Frasincar, F. and Ittoo, A. Nguyen, L. Metais, E. (editors). Natural Language Processing and Information Systems (NLDB 2017). Springer. 2017, 138-141. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59569-6_14
Maessen, Geert and Peter van Kranenburg "A Semi-Automatic Method to Produce Singable Melodies for the Lost Chant of the Mozarabic Rite". Barbancho, Isabel Tardón, Lorenzo J. Peinado, Alberto (editors). Proceedings of the 7th International Workshop on Folk Music Analysis. Málaga. 2017, 60-65.
Manjavacas, Enrique et al. "Synthetic Literature: Writing Science Fiction in a Co-Creative Process". Proceedings of the Workshop on Computational Creativity in Natural Language Generation (CC-NLG 2017). Santiago de Compostela, Spain: Association for Computational Linguistics (ACL). 2017, 29.
Verberne, Suzan et al. "Automatic summarization of domain-specific forum threads: Collecting reference data". Proceedings of the 2017 Conference on Human Information Interaction and Retrieval (CHIIR-2017). Association for Computing Machinery (ACM). 2017, 253-256.
van Kranenburg, P. and Geert Maessen "Comparing Offertory Melodies of Five Medieval Christian Chant Traditions". Proceedings of the 18th International Society for Music Information Retrieval Conference. Suzhou, China. 2017, 204.
van der Lee, Chris and Antal van den Bosch "Exploring lexical and syntactic features for language variety identification". Proceedings of the Fourth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial). 2017, 190-199.
van der Sijs, Nicoline and Lotte Jensen "Cultureel erfgoed de klas in". and Mottart, A. Vanhooren, Steven (editors). 31ste Conferentie Onderwijs Nederlands. 2017, 313-316.
Van Oostendorp, M. The head in poetic metrics. 2017.
Van Oostendorp, M. and Roberta D'Alessandro Magnetic Grammar. Or why phonology is not different and neither is syntax. 2017.

2016

Elpers, S.M. P. Alkhoven and Ronals Stenvert "Comparing Architectural Floor Plans: New Strategies". Digital Humanities 2016: Conference Abstracts. Krakow: Jagiellonian University & Pedagogical University. 2016, 113-115.
Elpers, S.M. P. Alkhoven and Ronals Stenvert "Comparing Architectural Floor Plans: New Strategies". Digital Humanities 2016: Conference Abstracts. Krakow: Jagiellonian University & Pedagogical University. 2016, 113-115.
Hermans, B.J.H. and Francesc Torres-Tamarit "Onset weight with Branchingness Constraints: the case of Piraha". Hansson, Gunnar Ólafur and Farris-Trimble, Ashley McMullin, Kevin Pulleyblank, Douglas (editors). Proceedings of the Annual Meetings on Phonology. Linguistic Society of America. 2016.
Nguyen, D. and L.M.E.A. Cornips "Automatic Detection of Intra-Word Code-Switching". Proceedings of the 14th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in Phonetics, Phonology, and Morphology. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics (ACL). 2016, 82-28.
Schuurman, Ineke et al. "CLARIN Concept Registry: The New Semantic Registry". De Smedt, Koenraad (ed.). Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14–16, 2015, Wroclaw, Poland. Linköping Electronic Conference Proceedings. Linköping: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. 2016, 62-70.
Van Oostendorp, M. and Roberta D'Alessandro "When imperfections are perfect: Prosody, phi-features and deixis in Central and Southern Italian vocatives". Carrilho, Ernestina and Fiéis, Alexandra Lobo, Maria Pereira, Sandra (editors). Romance Languages and Linguistic Theory 10: Selected Papers from 'Going Romance' 28 Lisbon. Romance Languages and Linguistic Theory. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2016, 61-82.
Windhouwer, M. et al. "FLAT: Constructing a CLARIN Compatible Home for Language Resources". Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA). 2016.
Windhouwer, M. et al. "Flexible Community-driven Metadata with the Component Metadata Infrastructure". Digital Humanities 2016: Conference Abstracts. Kraków: Jagiellonian University & Pedagogical University. 2016, 405-407.
van Kranenburg, P. and Darrell Conklin "A Pattern Mining Approach to Study a Collection of Dutch Folk-Songs". Proceedings of the Sixth Workshop on Folk Music Analysis. Dublin. 2016, 71.
Shkaravska, O. M. Windhouwer, and M. Kemps-Snijders OpenSKOS next edition: triplestore support for controlled vocabularies. 2016. 5 p.
Shkaravska, O. M. Windhouwer, and M. Kemps-Snijders OpenSKOS next edition: triplestore support for controlled vocabularies. 2016. 5 p.
Tjong Kim Sang, E. Finding Rising and Falling Words. 2016. 8 p.
Tjong Kim Sang, E. Visualizing Literary Data. 2016. 8 p.
Trilsbeek, Paul and M. Windhouwer FLAT: A CLARIN-compatible repository solution based on Fedora Commons. 2016. 5 p.
Van Oostendorp, M. Abruzzese come lingua naturale. 2016.
Van Oostendorp, M. Phonology in Taalportaal: Some cases. 2016.

2015

Blumtritt, Jonathan et al. "User Delegation in the CLARIN Infrastructure". Odijk, Jan (ed.). Selected Papers from the CLARIN 2014 Conference, October 24-25, 2014, Soesterberg, The Netherlands. Linköping Electronic Conference Proceedings. Linköping: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. 2015, 14-24.
Bylinina, L. et al. "An In Situ Semantics for Ordinals". NELS 45: Proceedings of the Forty-Fifth Annual Meeting of the North East Linguistic Society. Amherst: GLSA. 2015, 135-144.
Goosen, Twan et al. "CMDI 1.2: Improvements in the CLARIN Component Metadata Infrastructure". Odijk, Jan (ed.). Selected Papers from the CLARIN 2014 Conference, October 24-25, 2014, Soesterberg, The Netherlands. Linköping Electronic Conference Proceedings. Linköping: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. 2015, 36-53.
Janssen, B. P. van Kranenburg, and A. Volk "A Comparison of Symbolic Similarity Measures for Finding Occurrences of Melodic Segments". and Muller, Meinard Wiering, Frans (editors). Proceedings of the 16th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2015, Málaga, Spain, October 26-30, 2015. International Society of Music Information Retrieval (ISMIR). 2015.
Karsdorp, F.B. et al. "Animacy Detection in Stories". Finlayson, Mark and Miller, Ben Lieto, Antonio Ronfard, Remi (editors). Proceedings of the Workshop on Computational Models of Narrative (CMN’15). OpenAccess Series in Informatics. Atlanta. 2015, 82-97. https://doi.org/10.4230/OASIcs.CMN.2015.82
Karsdorp, F.B. et al. "Animacy Detection in Stories". Finlayson, Mark and Miller, Ben Lieto, Antonio Ronfard, Remi (editors). Proceedings of the Workshop on Computational Models of Narrative (CMN’15). OpenAccess Series in Informatics. Atlanta. 2015, 82-97. https://doi.org/10.4230/OASIcs.CMN.2015.82
Karsdorp, F.B. et al. "The Love Equation: Computational Modeling of Romantic Relationships in French Classical Drama". Finlayson, Mark and Miller, Ben Lieto, Antonio Ronfard, Remi (editors). Proceedings of the Workshop on Computational Models of Narrative (CMN’15). OpenAccess Series in Informatics. Atlanta, U.S.A: OASICS Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, Dagstuhl Publishing, Germany. 2015, 98–107. https://doi.org/10.4230/OASIcs.CMN.2015.98
Nguyen, D. D. Trieschnigg, and L. Cornips "Audience and the use of minority languages on Twitter". Proceedings of the Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media. Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). 2015, 666-669.
Nguyen, D. D. Trieschnigg, and L. Cornips "Audience and the use of minority languages on Twitter". Proceedings of the Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media. Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). 2015, 666-669.
Nguyen, D. D. Trieschnigg, and L. Cornips "Audience and the use of minority languages on Twitter". Proceedings of the Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media. Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). 2015, 666-669.
Postma, G.J. "Der Verlust des Infinitivpräfix tau ‚zu‘ im Brasilianischen Pommersch: Akkomodation an das Portugiesische oder Dialektkonvergenz?". Lenz, Alexandra (ed.). German Abroad: Perspektiven der Variationslinguistik, Sprachkontakt- und Mehrsprachigkeitsforschung. 2015.
Postma, G.J. "Modeling Transient States in Language Change". and Truswell, Robert Mattieu, Eric (editors). From Micro-change to Macro-change: Proceedings of DIGS 15. Oxford University Press. 2015.
de Castro-Arrazola, Varun, P. van Kranenburg, and B. Janssen "Computational textsetting analysis of Dutch folk songs". Proceedings of the 5th International Workshop on Folk Music Analysis. Paris. 2015, 51-55.
van der Wouden, T. et al. "Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources". De Smedt, Koenraad (ed.). Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14-16, 2015, Wroclaw, Poland. Linköping: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. 2015.
Schuurman, Ineke et al. CLARIN Concept Registry: the new semantic registry. 2015. 4 p.
Tjong Kim Sang, E. Voronoi Diagrams without Bounding Boxes. 2015. 4 p.

2014

Biró, D.P. and P. van Kranenburg "A Computational Re-Examination of Béla Bartók's Transcription Methods as Exemplified by his Sirató Transcriptions of 1937/1938 and their Relevance for Contemporary Methods of Computational Transcription of Qur'an Recitation". Holzapfel, A. (ed.). Proceedings of the Fourth International Workshop on Folk Music Analysis (FMA2014). Istanbul: Boğaziçi University. 2014, 70-77.
Hermans, B.J.H. and Francesc Torres-Tamarit "Ternary constituents are a consequence of mora sluicing". Proceedings of the 2013 Meeting on Phonology. 2014.
Janssen, B. et al. "Finding Repeated Patterns in Music: State of Knowledge, Challenges, Perspectives". Aramaki, Mitsuko and Derrien, Olivier Kronland-Martinet, Richard Ystad, Solvi (editors). Sound, Music, and Motion: 10th International Symposium, CMMR 2013. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. 2014, 277-297.
Kestemont, Mike, F.B. Karsdorp and Marten Düring "Mining the Twentieth Century's History from the Time Magazine Corpus". Proceedings of the 8th Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH). Association for Computational Linguistics (ACL). 2014, 62.
Mandemakers, Kees and Gerrit Bloothooft "Exploring Co-variation in the (Historical) Dutch Civil Registration". Els noms en la vida quotidiana. : Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Secció 3. 2014, 271. https://doi.org/10.2436/15.8040.01.32
Nguyen, D. D. Trieschnigg, and Theo Meder "Tweetgenie: Development, Evaluation, and Lessons Learned". Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations. Dublin: Association for Computational Linguistics (ACL). 2014, 62-66.
Nguyen, D. D. Trieschnigg, and Theo Meder "Tweetgenie: Development, Evaluation, and Lessons Learned". Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations. Dublin: Association for Computational Linguistics (ACL). 2014, 62-66.
Nguyen, D. et al. "Why Gender and Age Prediction from Tweets is Hard: Lessons from a Crowdsourcing Experiment". Proceedings of COLING 2014, the 25th Conference on Computational Linguistics. Dublin: Association for Computational Linguistics (ACL). 2014, 1950-1961.
Nguyen, D. et al. "Why Gender and Age Prediction from Tweets is Hard: Lessons from a Crowdsourcing Experiment". Proceedings of COLING 2014, the 25th Conference on Computational Linguistics. Dublin: Association for Computational Linguistics (ACL). 2014, 1950-1961.
van Kranenburg, P. and B. Janssen "What to do with a Digitized Collection of Western Folk Song Melodies?". Holzapfel, A. (ed.). Proceedings of the Fourth International Workshop on Folk Music Analysis. Istanbul: Boğaziçi University. 2014, 117-119.
van Kranenburg, P. and F.B. Karsdorp "Cadence Detection in Western Traditional Stanzaic Songs using Melodic and Textual Features". Wang, Hsin-Min Yang, Yi-Hsuan Lee, Jin Ha (editors). Proceedings of the 15th International Society for Music Information Retrieval Conference. Taipei. 2014, 391-396.
Bylinina, Lisa, Eric McCready and Sudo Yasutada The Landscape of Perspective Shifting. 2014. 19 p.
Tjong Kim Sang, Erik Using Tweets for Assigning Sentiments to Regions. 2014. 4 p.

2013

Bouma, G. and B.J.H. Hermans "Syllabification in Middle Dutch". Mambrini, F. Passarotti, M. Sporleder, C. (editors). Proceedings of the Second Workshop on annotation of Corpora for Research in the Humanities.. 2013.
Janssen, B. et al. "Discovering repeated patterns in music: potentials, challenges, open questions". Proceedings of the 10th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research. Marseille: Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique. 2013, 225-240.
Karsdorp, F.B. and A. van den Bosch "Identifying Motifs in Folktales using Topic Models". Proceedings of the 22 Annual Belgian-Dutch Conference on Machine Learning. 2013, 41-49.
Meder, T. "Hoe universeel zijn de verhaalstructuren van sprookjes?". Van Kikvors tot Droomprins: de Wording van het Sprookje. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2013, 119-131.
Meder, T. "Inleiding". Van Kikvors tot Droomprins: de Wording van het Sprookje. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2013, 7-10.
Nguyen, D. et al. ""How Old Do You Think I Am?"; A Study of Language and Age in Twitter". Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. Palo Alto, CA: AAAI Press. 2013.
Nguyen, D. et al. ""How Old Do You Think I Am?"; A Study of Language and Age in Twitter". Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. Palo Alto, CA: AAAI Press. 2013.
Zeldenrust, D.A. and M. van Oostendorp "Combining tailor made research solutions with big infrastructures: the speaking map of the Netherlands". Digital Humanities Conference 2013, Proceedings.. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska. 2013.
Zeldenrust, D.A. and M. van Oostendorp "Combining tailor made research solutions with big infrastructures: the speaking map of the Netherlands". Digital Humanities Conference 2013, Proceedings.. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska. 2013.
Zhang, J. C.R. Ribbens, and R.H.M. Zeeman "The Digital Archiving of Historical Political Cartoons: An Introduction". and Eickhoff, C de Vries, A.P. (editors). Proceedings of the 13th Dutch-Belgian Workshop on Information Retrieval, Delft, The Netherlands, April 26th, 2013, CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073. 2013, 52-53.
Zhang, J. C.R. Ribbens, and R.H.M. Zeeman "The Digital Archiving of Historical Political Cartoons: An Introduction". and Eickhoff, C de Vries, A.P. (editors). Proceedings of the 13th Dutch-Belgian Workshop on Information Retrieval, Delft, The Netherlands, April 26th, 2013, CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073. 2013, 52-53.
de Blécourt, W. "De bronnen van de gebroeders Grimm. Over de herkomst van toversprookjes". Meder, T. (ed.). Van kikvors tot droomprins. De wording van het sprookje. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2013, 101-117.
van Kranenburg, P. "On Computational Modeling in Ethnomusicological Research: Beyond the Tool". Proceedings of the Third International Workshop on Folk Music Analysis. Amsterdam: Meertens Institute and Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University. 2013, 109-110.
van Oostendorp, M. "Phonology between theory and data". Anderson, S.R. Moeschler, J. Reboul, F. (editors). L'interface langage-cognition / The Language-Cognition Interface. Actes du 19e Congrès International des Linguistes. Langue et Cultures. Genève - Paris: Libraire Droz. 2013, 289-306.

2012

Biró, D.P. et al. "Stability and Variation in Cadence Formulas in Oral and Semi-Oral Chant Traditions – a Computational Approach". Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition and the 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. 2012, 98-105.
Dadvar, M. et al. "Improved cyberbullying detection using gender information". Proceedings of the Twelfth Dutch-Belgian Information Retrieval Workshop (DIR 2012). Universiteit Gent. 2012, 23-25.
Dadvar, M. et al. "Towards User Modelling in the Combat Against Cyberbullying". Proceedings of the17th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2012. Lecture Notes in Computer Science. Springer. 2012.
Demeester, T. et al. "What Snippets Say About Pages in Federated Web Search". Proceedings of AIRS 2012. 2012, 250-261.
Demeester, T. et al. "What Snippets Say About Pages in Federated Web Search". Proceedings of AIRS 2012. 2012, 250-261.
Karsdorp, F.B. et al. "Casting a Spell: Identification and Ranking of Actors in Folktales". Mambrini, F. Passarotti, M. Sporleder, C. (editors). Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in het Humanities (ACRH-2). Lisbon: Edicoes Cilibri. 2012, 39-50.
Muiser, I. E.C. M. Theune, and T. Meder "Cleaning up and Standardizing a Folktale Corpus for Humanities Research". Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in het Humanities (ACRH-2). Lisbon: Edições Colibri. 2012, 63-74.
Muiser, I. E.C. M. Theune, and T. Meder "Cleaning up and Standardizing a Folktale Corpus for Humanities Research". Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in het Humanities (ACRH-2). Lisbon: Edições Colibri. 2012, 63-74.
Nguyen, D. and D. Hiemstra "Ensemble clustering for result diversification". Proceedings of the Twenty First Text REtrieval Conference (TREC 2012). National Institute of Standards and Technology, special publication. 2012.
Nguyen, D. et al. "Automatic Classification of Folk Narrative Genres". Proceedings of the Workshop on Language Technology for Historical Text(s) at KONVENS 2012. 2012, 378-382.
Nguyen, D. et al. "Automatic Classification of Folk Narrative Genres". Proceedings of the Workshop on Language Technology for Historical Text(s) at KONVENS 2012. 2012, 378-382.
Nguyen, D. et al. "Federated Search in the Wild". Proceedings of CIKM 2012. 2012.
Nguyen, D. et al. "Federated Search in the Wild". Proceedings of CIKM 2012. 2012.
Sanderson, R. et al. "Evaluating the SharedCanvas Manuscript Data Model in CATCHPlus". Proceedings of Supporting Digital Humanities. 2012.
Tjin-Kam-Jet, K. D. Trieschnigg and D. Hiemstra "An analysis of free-text queries for a multi-field web form". Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium (IIIX 2012). New York: Association for Computing Machinery (ACM). 2012, 82-89. https://doi.org/10.1145/2362724.2362742
Trieschnigg, D. et al. "An Exploration of Language Identification Techniques in the Dutch Folktale Database". Proceedings of the Workshop on Adaptation of Language Resources and Tools for Processing Cultural Heritage (LREC 2012). Istanbul. 2012, 47-51.
Volk, A. W.B. de Haas, and P. van Kranenburg "Towards Modelling Variation in Music as Foundation for Similarity". Cambouropoulos, E. and Tsougras, C. Mavromatis, P. Pastiadis, K. (editors). Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition and the 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. Thessaloniki: School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki. 2012, 1085-1094.
Zhang, J. "Supporting Serendipitous and Focused Search". Wilson, M.L. and Russell-Rose, T Larsen, B Kalbach, J (editors). Proceedings of the 2nd European Workshop on Human-Computer Interaction and Information Retrieval, Nijmegen, The Netherlands, August 25, 2012, CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073. 2012, 79-82.
Zhang, J. M. Kemps-Snijders, and H.J. Bennis "The CMDI MI Search Engine: Access to Language Resources and Tools Using Heterogeneous Metadata Schemas". Zaphiris, P and Buchanan, G Rasmussen, E Loizides, F (editors). Theory and Practice of Digital Libraries - Second International Conference, TPDL 2012, Paphos, Cyprus, September 23-27, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. 2012, 492-495. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33290-6
Zhang, J. M. Kemps-Snijders, and H.J. Bennis "The CMDI MI Search Engine: Access to Language Resources and Tools Using Heterogeneous Metadata Schemas". Zaphiris, P and Buchanan, G Rasmussen, E Loizides, F (editors). Theory and Practice of Digital Libraries - Second International Conference, TPDL 2012, Paphos, Cyprus, September 23-27, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. 2012, 492-495. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33290-6
van Kranenburg, P. A. Volk and F. Wiering "On Identifying Folk Song Melodies Employing Recurring Motifs". Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition and the 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. Thessaloniki. 2012, 1057-1062.
van der Wouden, T. "Over de Nederlandse spreektaal". Gracza, F and Betten, A Schwarz, A Predota, S (editors). Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 4.. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2012, 381-386.

2010

van Zundert, J. et al. "Cultures of Formalization: Towards an encounter between humanities and computing". Berry, D. (ed.). The Computational Turn, Department of Political and Cultural Studies, Swansea University, 9 March 2010. 2010.

2007

Spruit, M.R. "Discovery of association rules between syntactic variables. Data mining the Syntactic Atlas of the Dutch dialects.". Dirix, P. and Schuurman, I. Vandeghinste, V. Van Eynde, F. (editors). Proceedings of the 17th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands. CLIN. Utrecht: LOT. 2007, 83-98.
ten Brummelhuis, H. and I.L. Stengs "Thai-Dutch Interactions in the Thai CommuniTY". na Pombejra, D. ten Brummelhuis, H. Chutiwongs, N. (editors). Proceedings of the International Symposium "Crossroads of Thai and Dutch History", on the occasion of the 400 years of relations between Thailand and the Netherlands, National Museum of Ethnology, Leiden 9-11 September, 2004. Bangkok: SEAMEO-SPAFA. 2007.

1998

1995

Bennis, H.J. et al. Picking up Particles. 1995.

1985

Bennis, H.J. and T. Hoekstra Parasitic Gaps in Dutch. 1985.

2020

Balkenhol, M. E. van den Hemel, and I.L. Stengs, ed. The Secular Sacred: Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion Palgrave Macmillan. 2020.

2019

Balkenhol, M. Ruy Blanes and Ramon Sarro, ed. Atlantic Perspectives: Places, Spirits and Heritage New York: Berghahn Books Inc. 2019.
Broekhuis, Hans and Norbert Corver Syntax of Dutch: Coordination and Ellipsis Comprehensive Grammar Resources. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2019.
Margry, P.J. and Charles Caspers The Miracle of Amsterdam: Biography of a Contested Devotion University of Notre Dame. 2019.
Postma, G.J. A Contrastive Grammar of Brazilian Pomeranian Linguistik Aktuell / Linguistics Today. John Benjamins Publishing. 2019.
van der Sijs, Nicoline 15 eeuwen Nederlandse taal Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2019.

2018

Cornips, L. and V. de Rooij, ed. The Sociolinguistics of Place and Belonging: Perspectives from the Margins IMPACT: Studies in Language and Society udg. John Benjamins Publishing. 2018.
Margry, P.J. Healing en 'alternatief genezen': Een culturele diagnose 1st udg. Nieuwjaarsuitgave Meertens Instituut. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2018.
Van Oostendorp, M. Grappen, wijn, volgehouden mensenhaat en poëzie Den Haag: Laurens Jz. Coster. 2018.
Van Oostendorp, M. U als scheldwoord en andere taalverschijnselen De Kring. 2018.
Van Oostendorp, M. and Nicoline van der Sijs ‘Een mooie mengelmoes’: Meertaligheid in de Gouden Eeuw Meertens nieuwjaarsuitgaven. Amsterdam University Press. 2018.

2017

Blom, Elma, L. Cornips and Jeannette Schaeffer, ed. Cross-linguistic influence in bilingualism. Festschrift for Aafke Hulk SiBil. John Benjamins Publishing. 2017.
Kestemont, Mike et al. Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht Nieuwjaarspublicaties; [15]. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2017.
Koehnlein, B. et al. Segmental Structure and Tone Berlin: Mouton de Gruyter. 2017.
Margry, P.J. Jenny Reynaerts and Jurjen Vis Het verdwenen hofje: Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed 1st udg. Nijmegen: Vantilt. 2017.
Margry, P.J. and Charles Caspers Het Mirakel van Amsterdam: Biografie van een betwiste devotie Amsterdam: Prometheus. 2017.
Margry, P.J. and Victoria Hegner, ed. Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat Routledge. 2017.
van der Sijs, N. et al. Atlas van de Nederlandse taal. Editie Nederland Lannoo. 2017.
van der Sijs, N. et al. Atlas van de Nederlandse taal. Editie Vlaanderen Lannoo. 2017.

2016

Broekhuis, H. and N. Corver Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases, volume 3 Comprehensive Grammar Recources. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2016.
Margry, P.J. and Clara Saraiva, ed. Experiencing Religion: New Approaches to Personal Religiosity Berlin: LIT Verlag. 2016.
Van Oostendorp, M. K. Linke, and F.J. Torres-Tamarit, ed. Approaches to Metaphony in the Languages of Italy Phonology and Phonetics. de Gruyter. 2016. https://doi.org/10.1515/9783110366310
van den Hemel, E. and Asja Szafraniec, ed. Words: Religious Language Matters New York: Fordham University Press. 2016.

2015

Bennis, H.J. Korterlands: anarchie in de schrijftaal Prometheus. 2015.
Bloothooft, G. et al. Population Reconstruction Springer International Publishing. 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19884-2
Broekhuis, H. N. Corver and Riet Vos Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases, Volume 1 Comprehensive Grammar Resources. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2015.
Broekhuis, H. and N. Corver Syntax of Dutch: Verbs and Verb phrases, Volume 2 Comprehensive Grammar Resources. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2015.
Cornips, L. and Barbara Beckers, ed. Het dorp en de wereld: Over dertig jaar Rowwen Hèze Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2015.
Hinskens, F.L.M.P. Wijdvertakte wortels: Over etnolectisch Nederlands Nieuwjaarsboekje Meertens Instituut. Amsterdam University Press. 2015.
Stengs, I.L. Het fenomeen Hazes: Een venster op Nederland Nieuwjaarsboekje Meertens Instituut. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2015.
Van Oostendorp, M. and H.C. van Riemsdijk, ed. Representing Structure in Phonology and Syntax Studies in Generative Grammar. De Gruyter Mouton. 2015.
de Blécourt, W. ed. Werewolf Histories Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic. Palgrave Macmillan. 2015.

2014

Elpers, S.M. and A. Palm, ed. Die Musealisierung der Gegenwart: Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen Bielefeld: Transcript Verlag. 2014.
Margry, P.J. Bloed Kruipt! Over de Culturele Hemoglobine van de Samenleving Oratiereeks Faculteit der Geesteswetenschappen; 506. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen. 2014.
Margry, P.J. and Jeroen Brenninkmeijer Stilte in de stad: Beleving van de Stille Omgang in Amsterdam Amsterdam: Gezelschap van de Stille Omgang. 2014.
Roodenburg, H.W. ed. A Cultural History of the Senses in the Renaissance, 1450-1650 A Cultural History of the Senses. London: Bloomsbury Publishing. 2014.
van Oostendorp, M. On passing time. Organising time in language Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. 2014.
van der Sijs, N. ed. De Kaartenbank: Over taal en cultuur Meertens nieuwjaarsuitgaven. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2014.

2013

Broekhuis, H. Syntax of Dutch: Adpositions and Adpositional Phrases Comprehensive Grammar Resources. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2013.
Broekhuis, H. Syntax of Dutch. Adjectives and Adjective Phrases Comprehensive Grammar Resources. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2013.
Broekhuis, H. and R. Vogel, ed. Linguistic Derivations and Filtering. Minimalism and Optimality Theory Advances in Optimality Theory. Sheffield (UK)/Bristol (USA): Equinox Publishing Ltd. 2013.
Hinskens, F.L.M.P. and J. Taeldeman, ed. Language and space: Dutch Language and Space / HSK. Berlijn: De Gruyter Mouton. 2013.
Jongenburger, W. A.W.H. Jansen, and D.A. Zeldenrust Collectieplan Meertens Instituut 2013-2018 Amsterdam: Meertens Instituut. 2013.
Meder, T. ed. Van Kikvors tot Droomprins: de Wording van het Sprookje Hilversim: Uitgeverij Verloren. 2013.
van Kranenburg, P. C. Anagnostopoulou, and A. Volk, ed. Proceedings of the Third International Workshop on Folk Music (FMA2013) Amsterdam and Utrecht: Meertens Institute and Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University. 2013.
van Oostendorp, M. Heb je nou je zin? Amsterdam: Bert Bakker. 2013.
van der Sijs, N. and H. Beelen, ed. Digitale uitgave van De Amsterdamsze gaare-keuken, Amsterdam 1796 Den Haag: DANS / DBNL. 2013.
van der Sijs, N. and H. Beelen, ed. Digitale uitgave van Gekroond Batavia, Amsterdam 1767 Den Haag: DANS / DBNL. 2013.
van der Sijs, N. and H. Beelen, ed. Digitale uitgave van Hondert Psalmen Dauids, door Jan Utenhove, Londen 1561 Den Haag: DANS / DBNL. 2013.
van der Sijs, N. and H. Beelen, ed. Digitale uitgave van L. Meijers Woordenschat, 5e druk, Amsterdam 1669 Den Haag: DANS / DBNL. 2013.
van der Sijs, N. and H. Beelen, ed. Digitale uitgave van Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee. Naar het Fransch van E.D. Forgues Den Haag: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7, 9, 11, 12, 19 en 23 februari 1853. 2013.