Home

Meertens Publicaties

reeks jaar deel artikel deeltitel auteur paginering download
Publikaties van het P.J. Meertens Instituut 1984 Deel 4 Klank- en Vormverschijnselen van het Dialect van Zoetermeer A.C.M. Goeman 5-181 =>
Publikaties van het P.J. Meertens Instituut 1985 Deel 5 Vernoemingsnamen, Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de nederlandse toponymie Robert Rentenaar V-XX, 1-454 =>
Publikaties van het P.J. Meertens Instituut 1986 Deel 6 Plat Amsterdams in its social context H.F. Schatz 5-126 =>
Publikaties van het P.J. Meertens Instituut 1988 Deel 9 Van hebben naar zijn J. de Rooij 1-184 =>
Publikaties van het P.J. Meertens Instituut 1989 11 Code-switching tussen dialect en standaardtaal Herman Giesbers 1-356 =>
Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut 1989 Deel 10 Van pekelvat tot diepvrieskist Jozien Jobse-van Putten 1-251 =>
Publikaties van het P.J. Meertens Instuuut 1989 Deel 12 De Volkskundevragenlijsten 1-58 (1934-1988) van het P.J. Meertens Instituut A.J. Dekker 1-356 =>
Publikaties van het P.J. Meertens Instituut 1994 Deel 1 Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland 'n Brood is ginnen stoeten Jozien Jobse-van Putten 1-141 =>

Contact:
Lidy Jansen, lidy.jansen@meertens.knaw.nl