Emailadres:

Wachtwoord: 

Wachtwoord vergeten?


Privacy

Het Meertens Instituut stelt uw medewerking aan onderzoek zeer op prijs. Wij lichten u daarom graag uitgebreid in over hoe wij met uw gegevens om gaan. Op deze pagina vindt u, naar wij hopen, antwoord op alle vragen die u hierover kunt hebben. Mocht u niettemin naar aanleiding van de hier verstrekte informatie toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om van het contactformulier gebruik te maken.

Gedragscodes

Bij het verwerken van de door u verstrekte gegevens richten wij ons naar de door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) opgestelde Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek en de daarop gebaseerde Gedragscode van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

Deze gedragscodes bieden stevige garanties voor de bescherming van uw privacy.

Anonieme verwerking

De door u bij enquêtes verstrekte gegevens worden zonder uw naam en adres opgeslagen. Slechts geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze gegevens en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole. Deze werknemers zijn tot geheimhouding verplicht middels de ondertekening van een vertrouwelijkheidovereenkomst.

De door u bij inschrijving verstrekte adresgegevens worden alleen voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze zullen niet gebruikt worden om u iets te verkopen of aan te prijzen.

Technische zaken

De interfaces voor onze databases zijn zo ingericht dat onze medewerkers de door u verstrekte gegevens alleen voor statistische en administratieve doeleinden kunnen gebruiken.

Wij zijn voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen om de veiligheid van ons systeem te waarborgen.

Opgeslagen gegevens

Bij het inschrijven als lid van het Meertens Panel geeft u een profiel van uzelf op. Dit profiel wordt gebruikt om onze enquêtes beter op bepaalde doelgroepen af te kunnen stemmen. Wanneer wij onderzoek doen naar bijvoorbeeld feestgebruiken bij ouderen, dan is het immers zinloos om ook jongeren voor dat onderzoek te benaderen.

Uw profiel wordt ook gebruikt om te voorkomen dat u bij enquêtes steeds weer dezelfde vragen moet beantwoorden. Bij elke vragenlijst die u invult worden daarom automatisch uw geslacht, geboortejaar, woonplaats, geboorteplaats, gezinssituatie, inkomensniveau en opleidingsniveau opgeslagen.

Als u zich uitschrijft als lid van het Meertens Panel, bent u ook echt uitgeschreven. Uw naam, adres en de rest van uw profiel worden dan uit onze administratie verwijderd.