Emailadres:

Wachtwoord: 

Wachtwoord vergeten?


Aanmelden

Meld u aan als deelnemer aan het Meertens Panel door het onderstaande formulier in te vullen. Wij verzoeken u hierbij enige gegevens te verstrekken over uw persoonlijke situatie. Deze informatie wordt uitsluitend door ons gebruikt om ervoor te zorgen dat panelleden alleen voor relevante enquêtes worden uitgenodigd.

Informatie over het privacy-beleid van het Meertens Instituut vindt u op de privacy-pagina.

Naam en adres

Voornaam:
Straat en huisnummer:
Tussenvoegsels:
Postcode:
Achternaam:
Plaats:
Email:
Land:

Achtergrond

Geslacht:
Man Vrouw
Geboortejaar:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Wat is uw gezinsituatie?
Heeft u een of meer kinderen?

Taal

Spreekt u een stads- of streektaal? (Bijvoorbeeld Amsterdams of Fries)
Nee Ja, nl.
Spreekt u thuis een van de volgende (vreemde) talen? Indien van toepassing, kunt u meerdere antwoorden aankruisen.
Engels
Duits
Frans
Sranan
Sarnami
Surinaams Javaans
Papiaments
Berbers
Arabisch
Turks
Koerdisch
Anders

Opleiding en inkomen

Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Wat is de hoogte van uw netto-inkomen?