Home

Curriculum vitae John Helsloot

John Helsloot (1950) studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkt sinds 1977 op de afdeling Etnologie van het MeertensInstituut, eerst als documentalist, sinds 1981 als onderzoeker, op het aandachtsgebied Feest en ritueel.

Als medewerker aan het Volkskundig Bulletin schreef hij c. 150 boekbesprekingen. Van midden 1994 tot begin 2001 was hij redactiesecretaris van het Volkskundig Bulletin.

In 1995 promoveerde hij bij Willem Frijhoff en Paul Post op een proefschrift over de 'veredeling van het volksvermaak' in de tweede helft van de negentiende eeuw, met name in Goes. Hij publiceert de laatste jaren over kalenderfeesten, bezien vanuit historisch perspectief, in Nederland en in het voormalige Nederlands-Indiƫ. De centrale vraag in zijn onderzoek is: op welke wijze eigenen groepen zich tradities zoals (kalender-)feesten toe om daarmee, in specifieke historische situaties, een aspect van hun identiteit tot uiting te brengen.

John Helsloot