Home

0.1 Kennismaking met de audio digitaliserings afdeling van het Meertens Instituut.Sinds 1998 beschikt het Meertens Instituut over een tweetal audiostudio's die in eerste
instantie bedoeld waren voor het digitaliseren van het eigen geluidsarchief.
Aan de hand van de vele vragen en verzoeken bleek echter al snel dat er in de archiefwereld niet genoeg faciliteiten zijn voor dit specialisme en is er sindsdien door menig instantie een beroep op onze ervaring en kennis gedaan.

De Meertens Studio's staan onder leiding van Kees Grijpink die meer dan 37 jaar ervaring heeft als geluidstechnicus. Hij heeft deze ervaring opgedaan in verschillende functies in de professionele geluidstechniek tijdens zijn werkzaamheden voor nationale en internationale platenmaatschappijen en artiesten.

De verschillende functies en specialisaties waar
Kees Grijpink zich de afgelopen 37 jaar mee bezig heeft gehouden zijn:
  • Recordplating,
  • Disc cutting en mastering engineer,
  • Compilation engineer,
  • CD pre-mastering,
  • Digital re-mastering,
  •  Audio conservering,
  • Audio restauratie,
  • Sounddesign.

Door deze ervaring en de gerichte investeringen in apparatuur hebben de Meertens studio's een belangrijke plaats ingenomen bij de conservering van het Nederlands cultureel erfgoed.
Omdat het bij onze opdrachtgevers vaak om grote aantallen gaat kan hij voor het in de hand houden van de looptijd van een opdracht een beroep doen op een team van gespecialiseerde technici.

Buiten het in opdracht digitaliseren, conserveren en restaureren geven wij ook regelmatig advies aan grote en kleine geluidsarchieven in binnen en buitenland.
Het gaat hierbij om advies over collecties van musea, collega instituten van de KNAW, universiteiten en om internationale, nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke geluidsarchieven.
Het advies betreft over het algemeen de opslag van de originele geluidsdragers, assistentie bij het daadwerkelijk digitaliseren en over andere bijkomende vraagstukken.

Deze kennis proberen wij ook via onze medewerking aan bijvoorbeeld de GO- cursus "AV archievering in de praktijk" over te brengen en hebben wij op uitnodiging van de ECPA (European Commission on Preservation and Access) actief deelgenomen aan het "TAPE" seminar (Training for Audiovisual Preservation in Europe) van Oktober 2004. Op verzoek van de stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is er zitting genomen in de 'expert" groep om tot samenstelling van een eisenpakket met standaarden te komen. Deze standaarden en richtlijnen dienen als leidraad voor al de erfgoedinstellingen.

Startpagina                                                                              Volgende pagina

Er is getracht om een juist overzicht weer te geven, voor eventuele aanvullingen, correcties, informatie of vragen kunt u contact opnemen met: kees.grijpink@meertens.knaw.nl

© Kees Grijpink

Some of the pictures used on this site where found on the internet,  I tried to contact as many people as possible and for the use of most pictures I got permission,  for those people who i good not ask for there permission I want to clearly state:
If you see one of your images on this site and you do not want it to be put there, please send an email with the page number and I will remove the picture from our site . Thank you!