Home

Frans Hinskens

Functie op het Meertens Instituut:
- permanent: bijzonder onderzoeker Variatielinguïstiek (fonologie en sociolinguïstiek);
- tot en met 31 december 2005: onderzoeksleider Variatielinguïstiek

Adresgegevens: Klik hier

Nog een foto van mij

Onderzoeksinteresses:


 • Processen van taalverandering, vanuit het perspectief van historische taalkunde, dialectologie, sociolinguïstiek, creolistiek en fonologische theorie
 • Niet-standaardvariëteiten van het Nederlands, in heden en verleden
 • Niet-standaardvariëteiten in ontwikkeling, in het bijzonder etnolecten (inclus. het Joodse Nederlands), regiolecten en regionale variëteiten van de standaardtaal
 • Negerhollands, Afrikaans
 • Taal en rekenen, taaltheorie en taalgebruik . In dat kader denk ik onder meer mee over het aan het Meertens Instituut lopende onderzoeksproject van Wilbert Heeringa


Projecten:


 • De convergentie en divergentie van dialecten
 • Deletieprocessen in lecten en dochtertalen van het Nederlands
 • Segmentstructuur, natuurlijke klassen en segmentmodificatie (met Dr. J. van de Weijer, v/h UCLC, Universiteit Leiden, thans Shanghai International Studies University)
 • De lotgevallen van de etymologische /nd/ en /nt/ in de traditionele dialecten van het Nederlands (met Dr. Marc van Oostendorp, Meertens Instituut)
 • "The roots of ethnolects. An experimental comparative study", met Hanke van Buren, Arien van Wijngaarden en Pieter Muysken
 • De organisatie van ICLaVE 3, Amsterdam 23-25 juni 2005; de redactie van een bundel (verschenen in 2006) met een selectie van de bijdragen, getiteld Language variation - European perspectives
 • "Vernieuwing vragenlijsten", met Dr. Harm Nijboer en Asir Yildirim
 • Samen met Prof.Dr. Johan Taeldeman (emer. universiteit Gent) redigeer ik de bundel Language and space: Dutch. Dit werk, dat zo'n 700 pagina's zal  tellen verdeeld over 46 hoofdstukken, geschreven door meer dan 40 verschillende taalkundigen uit Nederland, België, Duitsland, de VS en Australië, beoogt een state-of-the-art overzicht te geven van het oudere en nieuwere onderzoek van zowel de traditionele dialecten als de nieuwere typen van niet- standaardvariëteiten van het Nederlands. Het zal in de winter van 2010-2011 verschijnen bij Mouton de Gruyter (Berlijn etc.) en maakt deel uit van een internationale serie genaamd Language and space, waarvan Prof.Dr. Jürgen Erich Schmidt (DSA, universiteit Marburg) de hoofdredacteur is
 • Van dialect naar regiolect: hoe deze verandering wordt weerspiegeld in de productie en perceptie van de sprekers, een groot dialectometrisch onderzoek naar dialectconvergentie en aanverwante processen,. Dit VENI-project, dat ook een perceptueel-dialectologische poot heeft, wordt aan het Meertens Instituut uitgevoerd door Dr. Ing. Wilbert Heeringa


Overige wetenschappelijke activiteiten:


Promovendi:


Promotor:
 • Daria Dynowska (Universität Leipzig) - Contrastrief morfologisch onderzoek van corpora van Nederlandse, Duitse en Poolse kranten - promotie (magna cum laude) 28 oktober 2002
 • Mathilde Jansen (Meertens Instituut) - Taal en identiteit op de Waddeneilanden - samen met Marc van Oostendorp en Roeland van Hout  (die eveneens  promotor zijn) - promotie 8 april 2010
 • Sandra Döring (Universität Leipzig) - Prosodische en grammaticale aspecten van parenthetische constructies - samen met Günther Öhlschläger  (die eveneens  promotor is
 • Arien van Wijngaarden (Meertens Instituut) - Morfosyntactische aspecten van Turkse en Marokkaanse Nederlandse etnolecten - samen met Pieter Muysken (die eveneens  promotor is)
 • Linda van Meel (Radboud Universiteit) - Fonologische aspecten van Turkse en Marokkaanse Nederlandse etnolecten - samen met Pieter Muysken (die eveneens  promotor is)

Co-promotor:
 • Kathy Rys (Universiteit Gent) - Fonologische aspecten van de verwerving van een tweede dialect - samen met onder meer Johan Taeldeman  (promotor) , Steven Gillis en Marc van Oostendorp  (copromotores) - promotie 9 mei 2007
 • Matt Coler-Thayer (VU) - A synchronic study of Aymara morphophonology, its dialectal variation, and a search for its historical origin - samen met Leo Wetzels (promotor) en Willem Adelaar (copromotor)


CV:

Klik hier voor CV


Publicaties:

Klik hier voor publicatielijst