Home

1.1 Meertens Studio

De Meertens studio's:
De twee Meertens studio's zijn voorzien van een DAW (digital audio workstation) en van een groot assortiment afspeel- en randapparatuur.

Studio 1

Is ingericht voor de digitalisering van geluidsdragers in de vorm van band/tape, compactcassettes (MC), DCC, DAT, microcassettes en draadopnamen.

Studio 2

Is ingericht voor digitalisering en restauratie van geluidsdragers met een groef, zoals:
Wasrollen, shellack-,  bakeliet- (
Phenol),  acetaat - transcription discs(glas en aluminium), vinylplaten en
al de direkt gesneden homerecordings en "gesprokenpost".

Als het nodig en mogelijk is worden kleine reparaties aan de groef van vintage grammofoonplaten uitgevoerd met m.b.v. een microscoop. Op deze manier kan ook hardnekkig vuil verwijderd worden.

  © foto MI / Kees Grijpink
The image
Foto's Juraj Poliak,
Voor het overspelen van wasrollen en voor ernstig beschadigde grammofoonplaten maken we gebruik van optische uitlezing d.m.v. een optical turntable met servo tangentiale arm.


Het lichtpuntje hier recht boven is het uiteinde van de optical fiber
 © foto: Maarten Frinking

Om een idee te krijgen wat met deze techniek mogelijk is volgen hieronder twee geluidsfragmenten afkomstig van een gebarsten en gedeeltelijk gebroken wasrol uit ±1920.
Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat het overspelen van deze wasrol via de conventionle afspeelapparatuut met een naald niet mogelijk zou zijn geweest en dat de inhoud dus eigenlijk als verloren moest worden beschouwd.

Bij dit fragment* zijn geen correcties toegepast, het betreft een opname van "Wilhelm Royaards
" met een voordracht van het gedicht " Scheepspraat" van C. Huygens.

Voor het volgende fragment* zijn er een aantal simpele correctie toegepast die gelijk tot een aanzienlijke verbetering van de verstaanbaarheid bijdragen. Nogmaals "Wilhelm Royaards" met "Scheepspraat" van C. Huygens.

*Let op: voor gebruik op het internet hebben we het bestand omgezet naar mp3-formaat. De geluidskwaliteit is hierdoor afgenomen in vergelijking met de feitelijke opname.

Een korte toelichting op dit gedicht van Constantijn Huygens (1596 - 1687) .

Aanvankelijk was Huygens in dienst van stadhouder Maurits. Toen deze overleed volgde diens halfbroer Frederik Hendrik deze stadhouder op. Huygens probeerde nu door middel van het aanbieden van onderstaand gedicht (het is dus een soort sollicitatiebrief) in dienst te komen als secretaris van de nieuwe stadhouder. Dit lukt hem, ook Willem II en Willem III zal hij als secretaris dienen. Wat hieronder volgt is een deel van het gedicht Scheepspraat. Hij vergelijkt Nederland met een schip, de stadhouder met de kapitein, het volk met de matrozen en de regeerders met de reders.

Als hij schrijft dat Maurits 'te kooi is gekropen' bedoelt hij het overlijden van die stadhouder.

Scheepspraat ten overlijden van Prins Maurits

Mouringh die de vrije Schepen
Van de sevenlandse buurt
Veertig jaren onbegrepen
Onbekropen heeft gestuurd;
Mouringh die se door de baren
Van zo menig tegentij
Vóór de wind heeft leren varen,
Al en was 't maar wind op zij;

Mouringh, schipper zonder weerga,
Die zijn onverwinlijkheid
Waar de zon op waar zij neer ga
t'Aller oren heeft gepreit (=duidelijk heeft gemaakt)
Mourinng die de zee te nauw hiel (=voor wie de zee te klein was)
Voor zijn zeilen en zijn wand
Die de vogelen te gauw viel
Al bezeilde hij maar 't zand (slaat op strandzeiltocht van M.)

Mauringh was te kooi gekropen
En de endeloze slaap
Had zijn wakker oog beslopen
En hem, leeuw gemaakt tot schaap.
Och! de grote schipper, och!
Wat zou 't schaen als wij al sliepen,
Waakte schipper Mouringh nog!
Schipper Mouringh maar je legt er,
Maar je legt er plat evelt,(=geveld)
Stout verweerer, trot bevechter,
Bey te zeewort en te veld.(=zowel op zee als te land)
Kijk, de takels en de touwen,
en de vlaggen en het schut
Staan en pruilen in den rouw en (Staan te pruilen…)
Altenmalen in den dut.

Dutten? sprak Mooi Heintje, dutten? (Frederik Hendrik)
stille maats, een toontje min. (=lager)
Dutten? wacht dat most ik schutten,(=tegenhouden)
Bin ik anders dien ik bin.(als ik ben die ik ben)
'k Heb te lang om Noord en Zuien
Bij de Baas te roer gestaan
'k Heb te veul gesnor van buien
Over deuze muts zien gaan.
'k Selt hun lichtelijk so klaren

Dat ik vlaggen schut en touw,
En de maats die met me varen
Vrijen sel van dut en rouw.(=vrijwaren zal voor…)
Reeërs (jouerliefde mien ik,(ja, jullie bedoel ik)
Die van vers op 't kussen vicht (die op het pluche zitten)
Wiljer an? Kedaar, jou dien ik (Kijk eens aan)
You allienig, bij dit licht.

Weeran, riepen de matrozen,
't Is een man oft Mouringh waar,
En de reeërs die hem kozen,
Weeran, 't is de jonge vaar.(vader)
Heintje peurde strak aan 't stuur en
Haalde 't anker uit de grond,
't Scheepje ginck door 't Zeesop schuren,
Offer Mouringh nog aan stond.


In het vervolg van het gedicht stelt hij zichzelf voor als nieuwe secretaris van de prins.
Huygens kreeg deze functie en had als veelzijdig diplomaat veel invloed op de stadhouders die hij bijstond.

Bron: http://www.collegenet.nl


Startpagina                                                                             Vorige pagina     Volgende pagina

© Kees Grijpink

Some of the pictures used on this site where found on the internet,  I tried to contact as many people as possible and for the use of most pictures I got permission,  for those people who i good not ask for there permission I want to clearly state:
If you see one of your images on this site and you do not want it to be put there, please send an email with the page number and I will remove the picture from our site . Thank you!